Rozhraní systému BMS se sběrnicí P-Link


Nové rozhraní BMS s komunikační sběrnicí Panasonic vám pomůže významně ušetřit.

Navíc kromě zkrácení doby strávené konfigurací a instalací lze zabránit potenciálním chybám.

Jednoduchá a spolehlivá rozhraní umožňující přímou integraci.


1

Přímé propojení s komunikační sběrnicí P-Communication

· Není nutný další komunikační uzel (CZ-CFUNC2)
· Významných 50 % nákladů ušetřených díky rozhraní* BMS
· Zkrácení doby konfigurace a zabránění potenciálním chybám

* V případě zařízení PAW-AC2-BAC-16P dle výpočtů společnosti Panasonic.

2

Vylepšené technické údaje a snadná konfigurace

· Základní obvodová deska s rozhraními MCU, Ethernet, RS485, RS232 a USB
· Konfigurace pomocí IP nebo USB
· Jeden nový konfigurační nástroj pro všechny modely (IntesisBox MAPS)
· Modulární rozšiřující obvodové desky (KNX, RS485, DALI, MBUS, LON, ANYBUS)

3

Certifikováno laboratoří BTL pro standard BACnet

· BACnet: verze 14, certifikováno laboratoří BTL

Přímé propojení s komunikační sběrnicí P-Communication

Nové rozhraní může poskytnout rychlejší, levnější a snazší řešení!
NOVINKA Rozhraní s komunikační sběrnicí P-Communication.

A. Nové rozhraní
B. U1, U2

· Spoj U1U2 připojený přímo k IntesisBox
· Podpora 16 až 128 jednotek na každé rozhraní

Hlavní vylepšení

· Základní obvodová deska s rozhraními MCU, Ethernet, RS485, RS232 a USB
· Modulární rozšiřující obvodové desky (KNX, RS485, DALI, MBUS, LON, ANYBUS)
· Přední obvodová deska se všemi tlačítky LED a konzolovým portem USB
· Jeden nový konfigurační nástroj pro všechny modely (IntesisBox MAPS)
· Obnova běžné pracovní konfigurace
· Port USB umožní uložit protokoly bez PC
· Konfigurace pomocí IP nebo USB (stará generace RS232)

A. Nízké napětí: 24 VDC
B. Stavové indikátory LED
C. Multifunkční tlačítka
D. Konzolový port USB
E. Port paměti USB
F. Multifunkční komunikační porty
G. Port Ethernet

Model pro BACnet
 • PAW-AC2-BAC-16P: Možnost připojení maximálně 16 vnitřních jednotek
 • PAW-AC2-BAC-64P: Možnost připojení maximálně 64 vnitřních jednotek
 • PAW-AC2-BAC-128P: Možnost připojení maximálně 128 vnitřních jednotek
Model pro Modbus
 • PAW-AC2-MBS-16P: Možnost připojení maximálně 16 vnitřních jednotek
 • PAW-AC2-MBS-64P: Možnost připojení maximálně 64 vnitřních jednotek
 • PAW-AC2-MBS-128P: Možnost připojení maximálně 128 vnitřních jednotek
Model pro KNX
 • PAW-AC2-KNX-16P: Možnost připojení maximálně 16 vnitřních jednotek
 • PAW-AC2-KNX-64P: Možnost připojení maximálně 64 vnitřních jednotekVerze
 • 16: 1–16 připojitelných vnitřních jednotek / 1–16 připojitelných venkovních jednotek / 1 komunikační sběrnicový port P
 • 64: 1–64 připojitelných vnitřních jednotek / 1–30 připojitelných venkovních jednotek / 1 komunikační sběrnicový port P
 • 128: 128 (1–64 / komunikační sběrnicový port P) připojitelných vnitřních jednotek / 60 (1–30 / komunikační sběrnicový port) připojitelných venkovních jednotek / 2 komunikační sběrnicové porty P