ECOi-W. Jednoduché a intuitivní ovládání venkovních jednotek

Standardní výbavou všech systémů ECOi-W je ovládací panel s intuitivním použitím.


Řízení mikroprocesorem má novou logiku IHM a zajišťuje inteligentní zpracování vašich požadavků.

Základní provoz.
· Nastavení ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
· Nastavení režimu chlazení/vytápění

Úspora energie.
· Inteligentní logické ovládání teploty vstupní vody
· Noční úsporný režim pro snížení spotřeby elektrické energie a hlučnosti
· Provozní režim při částečné zátěži
· Ovládání maximální výstupní teploty
Servis/údržba.
· Automatický zkušební provoz stisknutím tlačítka
· Výstražné upozornění s 10 nejnovějšími výstrahami
· Počítadlo provozních hodin kompresoru a čerpadla
· Mezní provozní hodnoty kompresoru uložené do paměti typu flash

Ostatní.
· Kompatibilní se systémy správy budov (protokol RS485 ModBus RTU nebo BacNet MSTP)