Detekce netěsností a automatické odčerpání chladiva

Lepší bezpečnost a ochrana životního prostředí
Společnost Panasonic vyvinula inovativní řešení pro detekci netěsností chladiva, které poskytuje naprostou jistotu a ochranu pro koncové uživatele, obyvatele budovy a životní prostředí. Systém odčerpání od společnosti Panasonic je ideální pro hotely, kanceláře a veřejné budovy, kde hraje hlavní roli bezpečnost obyvatel a vlastníků budovy.
Systém neustále monitoruje netěsnosti chladiva a vydá varování ještě dříve, než dojde k úniku. Tím se zabrání velkým ztrátám chladiva a potenciální ztrátě účinnosti systému.  Nový systém může snížit potenciální ztrátu chladiva až o cca 90 %.
Kromě zajištění bezpečného a spolehlivého provozu přispívá systém odčerpání od společnosti Panasonic k tomu, aby budova získala další body BREEAM a splnila současnou normu EN378 2008, která se týká aplikací, kde koncentrace chladiva přesahují praktický bezpečnostní limit 0,44 kg/m³.
Společnost Panasonic vyvinula dvě detekční metody pro zajištění naprosté ochrany vlastníků, obyvatel budovy a životního prostředí, které mohou pracovat souběžně.
Systém odčerpání
Tento inovativní systém odčerpání chladiva lze připojit dvěma způsoby:
  • Se snímačem netěsností
  • Bez snímače netěsností, pouze s použitím inovativního algoritmu.

Základní funkce odčerpání:
  • Detekce netěsností
  • Aktivace procesu odčerpání
  • Shromáždění plynu v zásobníku
  • Uzavření ventilů a izolace plynu

Hlavní body:
  • V souladu s předpisy
  • Ochrana osob
  • Ochrana životního prostředí
  • Úspora provozních nákladů
Panasonic nabízí specializované řešení, které lze rychle a jednoduše nainstalovat. Jednotka obsahuje 5 ovládacích kulových ventilů, 30litrovou sběrnou nádobu a PLC ve skříni se stupněm krytí IP54. Svorky na přední straně jednotky umožňují snadné připojení ke svorce pro výstrahy, snímačům vysokého a nízkého tlaku a snímačům teploty na výtlaku kondenzačních jednotek.
Metoda přímé detekce netěsností: nejbezpečnější řešení pro malé místnosti
Toto příslušenství by mělo být implementováno v jakékoli oblasti nesplňující normu BS EN 378:2008. Detektor úniku chladiva je připojen přes vyhrazený konektor PAW-EXCT přímo k vnitřní jednotce a systém odčerpání je připojen přímo k obvodové desce venkovní jednotky.
Systém odčerpání se aktivuje, jakmile je v místnostech detekován únik chladiva, a okamžitě iniciuje provoz s návratem chladiva; chladivo se shromažďuje v tepelném výměníku venkovních jednotek a u větších systémů ve volitelném zásobníku.
Tato okamžitá reakce a velká kapacita skladování chladiva nabízí velmi vysokou úroveň bezpečnosti pro koncové uživatele a obyvatele budov a zároveň je šetrná k životnímu prostředí.
Díky exkluzivnímu softwaru ECOi mohou snímače detekce netěsností komunikovat přímo přes P-Link, což znamená, že nejsou potřeba žádné další komunikační panely, kabeláž ani software.

1. Signál. 2. Únik! 3. Místnost 1. 4. Místnost 2. 5. Detektor úniku chladiva.

Metoda nepřímé detekce netěsností: Unikátní algoritmus PLC ke stanovení úniku chladiva

Snímače tlaku a teploty neustále monitorují nízký/vysoký tlak a vypouštění kondenzační jednotky, aby byly chráněny před možným únikem v oblastech, které nejsou pokryty snímači netěsností. Pokud se nízký tlak sníží a výstupní teplota kompresoru se zvýší na předem definované hodnoty podle předem nastaveného algoritmu, jednotka spustí sekvenci odčerpání.
Tento nový inovativní algoritmus je schopen detekovat únik chladiva R410A na základě neobvyklých změn v těchto podmínkách: vysoký tlak, nízký tlak a výstupní teplota kompresoru.
Po spuštění buď přímou, nebo nepřímou detekcí jednotka okamžitě uzavře kapalinové / výtlačné ovládací kulové ventily a uzavře svorky pro výstrahy na obvodové desce odčerpání, což umožní spuštění výstrahy na jakémkoli určeném místě.
Návrat chladiva probíhá přes sací potrubí k tepelnému výměníku (výměníkům) venkovní jednotky (jednotek), veškeré přebytečné chladivo je shromažďováno ve 30l zásobníku. Jakmile je sací potrubí zcela odčerpáno, je uzavřeno a jednotka čeká na příkaz „Reset“ a „Doplnit“.
Díky jednoduché instalaci a ovládacímu rozhraní, které je znázorněno na obr. 1, může systém odčerpání ECOi od společnosti Panasonic poskytnout dramatické snížení kapitálových nákladů a doby instalace ve srovnání se samostatným systémem detekce netěsností znázorněným na obr. 2. Tato možnost je ideální pro hotely, kanceláře a veřejné budovy, kde je bezpečnost obyvatel budovy nutností, a je extrémně nákladově efektivní, lze snadno dosáhnout úspor až 40 %.
2trubková jednotka ECOi
PAW-PUDME1A-1: Odčerpávání pro systém s 1 venkovní jednotkou
PAW-PUDME1A-2: Odčerpávání pro systém se 2 venkovními jednotkami
PAW-PUDME1A-3: Odčerpávání pro systém se 3 venkovními jednotkami
PAW-PUDME1A-1R: Systém odčerpávání pro systém s 1 venkovní jednotkou a soupravou zásobníku na 30 l
PAW-PUDME1A-2R: Systém odčerpávání pro systém se 2 venkovními jednotkami a soupravou zásobníku na 30 l
PAW-PUDME1A-3R: Systém odčerpávání pro systém se 3 venkovními jednotkami a soupravou zásobníku na 30 l
3trubková jednotka ECOi
PAW-PUDMF2A-1: Odčerpávání pro systém s 1 venkovní jednotkou
PAW-PUDMF2A-2: Odčerpávání pro systém se 2 venkovními jednotkami
PAW-PUDMF2A-3: Odčerpávání pro systém se 3 venkovními jednotkami
PAW-PUDMF2A-1R: Systém odčerpávání pro systém s 1 venkovní jednotkou a soupravou zásobníku na 30 l
PAW-PUDMF2A-2R: Systém odčerpávání pro systém se 2 venkovními jednotkami a soupravou zásobníku na 30 l
PAW-PUDMF2A-3R: Systém odčerpávání pro systém se 3 venkovními jednotkami a soupravou zásobníku na 30 l

Příslušenství (společné)
PAW-PUDRK30L: Souprava zásobníku na 30 l