Nový inteligentní ovladač CZ-256ESMC3

Tento ovladač nabízí chytré řešení pokročilých požadavků v budovách.

Intuitivní provoz

Všechny provozní obrazovky jsou řešeny stejným způsobem, takže se snadno čtou a používají.
 • Zvětšená obrazovka (10,4 palce) s barevným LCD
 • Provoz jako u chytrého telefonu (tažení, poklepání)
Velká obrazovka. Zvětšená o 60 %.
Snadné ovládání tažením nebo poklepáním.
Potažení.
Jedná se o činnost, kdy prstem přejedete určitým směrem po dotykovém panelu (nahoru nebo dolů). Slouží k pomalému posunu.
Výběr.
Jedná se o pohyb prstu nahoru a dolů na obrazovce, který slouží k výběru prvků, například číselníků.
Rolování.
Jedná se o činnost, kdy prstem rychle přejedete po dotykovém panelu určitým směrem (nahoru nebo dolů). Slouží k rychlému posunu.

Pokročilé funkce pro úsporu energie ve standardní výbavě

 • Nastavení automatického návratu k nastavené teplotě, automatické vypnutí, nastavení omezení rozsahu nastavované teploty
 • Funkce pro řízení podle potřeby
 • Lze nastavit zadání požadavku na venkovní jednotky a časovač
 • Vnitřní teplotu lze nastavit na ±1 °C / ±2 °C nebo vypnout termostat
 • Vnitřní jednotky jsou ovládány postupně v intervalech 10 minut
Obrazovka nastavení automatického návratu k nastavené teplotě.
Automatické vypnutí.
Obrazovka řízení venkovní jednotky podle potřeby.

Energetická vizualizace

 • Plány na úsporu energie jsou podpořeny funkcí zobrazení grafu
 • Zobrazuje rozložení spotřeby elektřiny a plynu
Obrazovka zobrazení grafu.
Za účelem vyšší úspory energie jsou zobrazeny užitečné parametry.
Např. Sloupcový graf:
Vnitřní jednotka:
 • Celková doba provozu, doba provozu se zapnutým termostatem (min)
 • Spotřebované množství (elektřina, plyn)
 • Poplatky za elektřinu nebo plyn
Venkovní jednotka:
 • Provozní cykly venkovní jednotky (počet cyklů)
 • Doba provozu motoru (hodiny)
 • Kumulovaný výstupní výkon invertoru
 • Kumulovaný výstupní výkon fotovoltaiky
Výběr hodnoty impulzu podle různých datových intervalů: 1 hodina / 1 den / 1 měsíc ve srovnání s minulým rokem.

Hlavní nová funkce

 • Funkce gest (poklepání, tažení): Ano
 • Zobrazení grafu (trendy, porovnání): Ano
 • Webové funkce (max. 64 uživatelů): Ano
 • Nastavení příjemce pro e-mail s varováním: Ano (maximálně 8)
 • Automatický návrat k nastavené teplotě: Ano
 • Omezení rozsahu nastavení teploty: Ano
 • Prevence ponechání v zapnutém stavu: Ano
 • Tichý provoz venkovní jednotky: Ano
 • Připojení snímače přítomnosti osob: Ano
 • Funkce spotřeby: Ano
 • Výpočet množství náplně: Ano
 • Zobrazení protokolu: Ano 10 000 položek varování. 50 000 položek změny stavu
 • Připojené ovládání (definice pro 50 událostí, vstup: 32, výstup: 32): Ano
 • Probíhající údržba (registrace probíhající inspekce): Ano