Opětovné použití starých trubek

Důležitý prvek k dalšímu snížení možného poškození ozonové vrstvy
Často se říká, že zákony naše životy ovládají, ale někdy také pomáhají životy chránit. Jako jeden z takových příkladů lze uvést postupné ukončování používání chladiva R22 – od 1. ledna 2010 bylo použití nového chladiva R22 v rámci zemí Evropské unie zakázáno.

Také společnost Panasonic plní svou část
Ve společnosti Panasonic také přispíváme svou troškou do mlýna – a zároveň si uvědomujeme, že veškeré financování je v tuto chvíli pod tlakem. Společnost Panasonic proto vyvinula ekologické a nákladově efektivní řešení, které umožní zavést tuto novou legislativu, aby mohla nabízet co možná nejmenší finanční dopad na vaše podnikání.
Systém modernizace Panasonic umožňuje při instalaci nových, vysoce účinných systémů také opětovné využití stávajícího potrubí pro chladivo R22 nebo R410a (v dobré kvalitě).

Díky vytvoření jednoduchého řešení tohoto problému může společnost Panasonic renovovat všechny split systémy a systémy PACi; a v závislosti na konkrétních omezeních nemusíme dokonce omezovat vybavení výrobce, které nahrazujeme. 

Instalací nového vysoce účinného systému Panasonic R410A můžete využít výhod v podobě přibližně 30% úspor provozních nákladů v porovnání se systémem R22. Instalace může také splňovat podmínky pro vládní systém ECA (Zdokonalený systém příspěvků na investice), což vám umožní odečíst náklady od daně z kapitálových výnosů.
Ano...

1. Zkontrolujte výkon systému, který chcete vyměnit.
2. Zvolte řadu výrobků Panasonic, která bude pro výměnu nejvhodnější.
3. Postupujte dle kroků uvedených v brožuře a technických údajích Jednoduché...
Opětovné využití stávajícího potrubí (renovace a instalace)
Poznámky o opětovném využití stávajícího potrubí chladiva
U každé řady venkovních jednotek typu PE1 a PEY1 je možné opětovně využít stávající potrubí chladiva bez čištění za určitých podmínek. Ujistěte se, že budou splněny požadavky v částech „Poznámky o opětovném využití stávajícího potrubí chladiva“, „Postup měření pro renovaci“ a „Rozměr potrubí chladiva a povolená délka potrubí“. Při kontrole berte v úvahu také části „Bezpečnost“ a „Čištění“. 
1. Základní předpoklady
 • Pokud je pro stávající jednotku použito jiné chladivo než R22, R407C a R410A, nelze stávající potrubí chladiva použít.
 • Pokud má stávající jednotka jiné použití než pro účely klimatizace, nelze stávající potrubí chladiva použít.
2. Bezpečnost
 • Pokud je v potrubí díra, prasklina nebo koroze, vždy instalujte nové potrubí.
 • Jestliže stávající potrubí není možné opětovně využít (dle schématu), vždy nainstalujte nové potrubí.
 • V případě více typů provozu použijte naši samostatnou odbočku potrubí pro chladivo R410A. 
Odpovědnost za zjištění vad a děr při opětovném použití stávajícího potrubí a kontrolu spolehlivosti potrubí nese místní dodavatel. Neexistuje žádná záruka, že za takové škody převezmeme odpovědnost. Provozní tlak chladiva R410A je vyšší v porovnání s chladivem R22. V nejhorším případě může nedostatečná tlaková pevnost vést k explozi potrubí.

3. Čištění
 • Pokud je u stávající jednotky použit chladivový olej jiný, než jaký je uveden v následujícím seznamu, nainstalujte nové potrubí nebo potrubí před opětovným použitím důkladně propláchněte.
  [Minerální olej] SUNISO, FIORE S, MS
  [Syntetický olej] alkylbenzenový olej (HAB, parallel freeze), esterový olej, éterový olej (pouze PVE) 
Pokud je stávající jednotka plynové tepelné čerpadlo, je nutné potrubí důkladně propláchnout.
 • Pokud je stávající potrubí u venkovní a vnitřní jednotky dlouhodobě odpojeno, nainstalujte nové potrubí nebo potrubí před opětovným použitím důkladně propláchněte.
 • Pokud ve stávajícím potrubí zůstane olej, který má změněnou barvu nebo obsahuje nečistoty, nainstalujte nové potrubí nebo potrubí před opětovným použitím důkladně propláchněte. Viz „Kritéria znehodnocení chladivového oleje“ v tabulce 3.
 • Pokud někdy došlo na kompresoru stávající klimatizace k poruše, nainstalujte nové potrubí nebo potrubí před opětovným použitím důkladně propláchněte. 
V případě opětovného použití stávajícího potrubí bez odstranění nečistot a prachu může dojít k poruše modernizovaného zařízení.
Poznámky o renovaci pro současný provoz více jednotek
Jiný průměr lze použít pouze u hlavního potrubí. V případě odlišného průměru pro odbočkové potrubí je nutné provést novou instalaci se standardním rozměrem. Pro chladivo R410A použijte naše originální odbočkové potrubí.
 • Ze všech stávajících potrubí s odlišným průměrem lze použít pouze hlavní potrubí L.
 • Instalace standardního rozměru je vhodná pro potrubí L1, L2, ℓ1 – ℓ4.
 • Pro chladivo R410A použijte naše originální odbočkové potrubí. 
1. V případě samostatné jednotky
Do délky potrubí bez nutnosti doplňování chladiva uvedené v tabulce 2 není nutné doplňovat chladivo.
Jestliže délka potrubí překročí délku bez nutnosti doplňování chladiva, doplňte další chladivo na každý 1 m dle ekvivalentní délky.

2. V případě současného provozu více jednotek
Vypočítejte náplň chladiva dle metody výpočtu pro standardní průměr potrubí.
U množství dodatečné náplně chladiva na 1 m se řiďte množstvím dodatečného chladiva v tabulce 2.

Poznámky o renovaci pro současný provoz více jednotek
Třída výkonu (standardní rozměr potrubí):
 • Typ 50: Kapalinové potrubí Ø6,35 / potrubí plynu Ø12,7 
 • Typ od 60 do 140: Kapalinové potrubí Ø9,52 / potrubí plynu Ø15,88 
 • Typ 200: Kapalinové potrubí Ø9,52 / potrubí plynu Ø25,4 
 • Typ 250: Kapalinové potrubí Ø12,7 / potrubí plynu Ø25,4

A: Hlavní potrubí
B: Odbočka potrubí
Postup měření pro renovace
Při opětovném využití stávajícího potrubí nebo instalaci nového potrubí do renovovaného systému dodržujte následující postup. Schéma kritérií opatření pro stávající potrubí pro venkovní jednotku typu PE1 a PEY1

Rozměr protější strany převlečné matice kalíškového spoje (mm)
Rozměr potrubí: Ø6,35. Pro R410A: 22. Pro R22/R407C: 22.
Rozměr potrubí: Ø9,52. Pro R410A: 22. Pro R22/R407C: 22.
Rozměr potrubí: Ø12,7. Pro R410A: 26. Pro R22/R407C: 24.
Rozměr potrubí: Ø15,88. Pro R410A: 29. Pro R22/R407C: 27.
Rozměr potrubí: Ø19,05. Pro R410A: 36. Pro R22/R407C: 36.
Tabulka 1: Opětovně použitelné stávající potrubí (mm)
Rozměr potrubí chladiva a povolená délka potrubí
Zkontrolujte, zda lze využít stávající potrubí chladiva pomocí následující tabulky. Požadavky jiných standardů, než je tento (rozdíl výšek atd.), se shodují s požadavky na běžné potrubí chladiva.

Tabulka 2-1: Rozměr potrubí chladiva: typ 3,6–14,0 kW (mm)
Vysvětlení použití tabulky (příklad):
V případě typu 71 je standardní rozměr kapalinového potrubí Ø 9,52 / potrubí plynu Ø 15,88.
Existuje omezení kapalinového potrubí Ø 9,52 / potrubí plynu Ø 12,70 a kapalinového potrubí Ø 12,70 / potrubí plynu Ø 15,88.
Platí však pro potrubí odlišných průměrů.

Tabulka 2-2: Rozměr potrubí chladiva: typ 20,0–25,0 kW (mm)
Tabulka 3: Kritéria znehodnocení chladivového oleje
Technologie renovace/výměny 
 •  Měla by být také provedena zkouška, aby se ověřilo, že olej v systému není kyselý.
 • Přijatelná je většina druhů testovacích souprav, včetně testů sací trasy.
 • Pokud na systému v minulosti došlo k propálení, je více než pravděpodobné, že nebude dobrým kandidátem na technologii renovace/výměny.