Stávající potrubí chladiva R22

Standardní jednotky Panasonic lze nainstalovat v kombinaci se stávajícím potrubím pro chladivo R22.


Důležitý prvek k dalšímu snížení možného poškození ozonové vrstvy.

· Nejsou zapotřebí další doplňky (pouze potrubní redukce)

Úspora energie přibližně 30 % ve srovnání s jednotkami používajícími chladivo R22


Panasonic přispívá svým dílem.

Ve společnosti Panasonic také přispíváme svou troškou do mlýna – a zároveň si uvědomujeme, že veškeré financování je v tuto chvíli pod tlakem. Společnost Panasonic proto vyvinula ekologické a finančně úsporné řešení, které umožní zavádět nejnovější předpisy s co možná nejmenším vlivem na podnikání a finanční rezervy.
Systém modernizace Panasonic umožňuje při instalaci nových vysoce účinných systémů s chladivem R410A/R32 také opětovné využití stávajícího potrubí pro chladivo R22 (v dobré kvalitě).
Díky vytvoření jednoduchého řešení tohoto problému může společnost Panasonic renovovat všechny dělené systémy a systémy PACi; a v závislosti na konkrétních omezeních nemusíme dokonce omezovat vybavení výrobce, které nahrazujeme.
Instalací nového vysoce účinného systému Panasonic s chladivem R410A/R32 můžete dosáhnout úspory provozních nákladů přibližně 30 % v porovnání se systémem používajícím chladivo R22.
Ano...
1. Zkontrolujte výkon systému, který chcete vyměnit.
2. Zvolte řadu výrobků Panasonic, která bude pro výměnu nejvhodnější.
3. Postupujte dle kroků uvedených v brožuře a technických údajích.
Jednoduché…

Chladivo R22 – omezení použití chloru je zásadní pro čistější budoucnost.

Kritéria znehodnocení chladivového oleje.


Pokyny k opětovnému použití stávajícího potrubí pro chladivo R22 pro novou instalaci s chladivem R410A

1. Preventivní opatření.
Stávající potrubí R22 lze opakovaně použít k instalaci systému s R410A v případě splnění a ověření následujících podmínek:
· Suché (v potrubí nezůstala žádná vlhkost)
· Čisté (v potrubí nezůstal žádný prach)
· Těsnící potrubí (žádná netěsnost chladiva v kloubech a potrubí)

2. Podmínky.
· Zachyťte chladivo a olej. Spusťte „nucené chlazení“ dle doporučené provozní doby, a to bez ohledu na délku potrubí. Jednotka split: 10 min. Vícenásobně dělená jednotka: 30 min. Poté proveďte „odčerpání“, abyste zachytili chladivo a olej ze stávajícího systému s chladivem R22.
* Poznámka: Pokud nelze provést odčerpání kvůli závadě na systému, vypláchněte stávající potrubí, abyste zachytili olej a nečistotu z útrob systému.

· Zkontrolujte stav oleje: Pokud olej obsahuje špínu, stávající potrubí propláchněte.
· Zkontrolujte barvu oleje: Po odčerpání odstraňte olej ze stávajícího potrubí pomocí vatové tyčinky. Pokud je barva oleje vyšší než ASTM3, použijte nové potrubí, protože opakované použití starého potrubí není dovoleno
· Zkontrolujte tloušťku potrubí: Přesvědčte se, že je tloušťka potrubí větší než 0,8 mm. Pokud je tloušťka menší než 0,8 mm, použijte nové potrubí.
· Přepracujte matice pro připojení potrubí chladiva R410A: Nepoužívejte staré matice. Nezapomeňte použít nové matice připojené k systému s chladivem R410a
* Poznámka: Pokud má stávající potrubí velikost 1/4” (6,35 mm) a 1/2” (12,7 mm) a nový systém s chladivem R410A používá potrubí velikosti 1/4” a 3/8” (9,52 mm), použijte potrubní redukci připojenou k vnitřní a vnější jednotce.

3. Příslušný model.
Klimatizační jednotka split Panasonic od řady CS/CU-RE/UE/YE/XE/CE/NE/E*NKE a PKE výše.
Klimatizační jednotka multi split Panasonic od řady CU-2E/3E/4E/5PBE výše.
Standardní pravidla pro připojení potrubí se současnou délkou potrubí a náplní chladiva.
Tyto kombinace jsou přípustné při dodržení maximální délky potrubí a náplně chladiva, které jsou uvedeny u nově instalovaného modelu.
Tyto kombinace jsou nepřípustné, protože překračují průměr potrubí.