Větrání se zpětným získáváním energie

Ventilátory Panasonic s rekuperací energie vám pomohou s vaším komfortem a plánem úspory energie.

Potlačuje změny vnitřní teploty a zároveň zajišťuje přísun čerstvého vzduchu. Zpětně získává až 77 % tepla z odcházejícího vzduchu, čímž zajišťuje ekologickou a energeticky úspornou budovu.

Nejúčinnější řada ECOi

Technické údaje

Zobrazit vše
Větrání se zpětným získáváním energie JEDNA FÁZE

Tento hluk výrobku je hodnota, která byla naměřena v akustické místnosti. Ve skutečnosti je v daném stavu ovlivněn ozvěnou místnosti, takže je větší než číselná hodnota na displeji. Příkon, proud a účinnost výměny jsou hodnoty v době zmíněného proudění vzduchu. Hladina hluku se měří 1,5 m pod středem jednotky. Účinnost výměny teploty je průměrná hodnota při chlazení a při vytápění.

Kompatibilní produkty