Ventilokonvektori

Serija jedinica ventilokonvektora

Jednostavna ugradnja, manja razina buke i poboljšana učinkovitost. Serija ventilokonvektora sastoji se od kompaktne kanalne serije idealne za stambenu i komercijalnu namjenu i jednog modela s visokim statičkim tlakom za komercijalne primjene. Sve jedinice imaju certifikat Eurovent, uključuju drenažnu posudu i filtar i opremljene su motorom ventilatora niske potrošnje.
Tip D još je fleksibilniji zahvaljujući drenažnoj posudi u obliku slova L. Jedinica se može ugraditi u vodoravnom ili okomitom položaju.
  • Inovacija za optimalnu udobnost
  • Ventilator niske potrošnje energije
  • Učinkovita visokokvalitetna spirala
  • Prilagodljiva ugradnja: okomita i vodoravna

Specifikacije

Prikaži sve
Ventilokonvektori JEDNOFAZNO
0.8 kW 0.9 kW 1.5 kW 1.8 kW 2.2 kW 3.3 kW 4.3 kW 4.6 kW 9.6 kW
Type Compact units Compact units Compact units Compact units Compact units Compact units Compact units Compact units High Static Pressure
Left side connection PAW-FC-D11-1 PAW-FC-D15-1 PAW-FC-D24-1 PAW-FC-D28-1 PAW-FC-D40-1 PAW-FC-D55-1 PAW-FC-D65-1 PAW-FC-D90-1 PAW-FC-H150
Right side connection PAW-FC-D11-1-R PAW-FC-D15-1-R PAW-FC-D24-1-R PAW-FC-D28-1-R PAW-FC-D40-1-R PAW-FC-D55-1-R PAW-FC-D65-1-R PAW-FC-D90-1-R PAW-FC-H150-R
Total cooling capacity (Med) (1) kW 1,0 1,2 2,0 2,4 3,2 4,6 6,1 6,1 11,9
Total cooling capacity (S-Hi) (1) kW 1,5 1,7 2,5 3,2 4,6 5,8 7,3 8,1 14,8
Sensible cooling capacity (Med) (1) kW 0,8 0,9 1,5 1,8 2,2 3,3 4,3 4,6 9,6
Sensible cooling capacity (S-Hi) (1) kW 1,1 1,3 1,9 2,3 3,3 4,5 5,1 6,3 12,9
Heating capacity (Med) (1) kW 1,4 1,5 2,4 2,9 4,1 5,3 7,9 8,1 14,9
Heating capacity (S-Hi) (1) kW 2,0 2,2 3,1 4,0 5,7 7,1 9,3 11,6 19,9
Power consumption (S-Lo) W 13 10 16 15 28 37 53 90 180
Power consumption (Med) W 24 18 37 37 55 75 100 112 421
Power consumption (S-Hi) W 36 29 45 56 72 105 147 188 675
Fuse rating A 2 2 2 2 2 2 2 2 6
Dimension (Height) (2) mm 220 220 220 220 220 220 220 220 376
Dimension (Width) (2) mm 570 570 753 938 1122 1307 1121 1316 1600
Dimension (Depth) (2) mm 430 430 430 430 430 430 530 530 798
Weight (3) kg 13 13 15 20 22 26 27 38 63
Sound power global (S-Lo) dB(A) 33 31 30 30 34 38 43 50 52
Sound power global (Med) dB(A) 40 43 45 44 46 51 56 55 64
Sound power global (S-Hi) dB(A) 49 50 52 51 56 58 61 64 71
Sound pressure global (S-Lo) dB(A) 24 22 21 21 25 29 34 41 31
Sound pressure global (Med) dB(A) 31 34 36 35 37 42 47 46 45
Sound pressure global (S-Hi) dB(A) 40 41 43 42 47 49 52 55 51
Static pressure (Max) Pa 30 30 50 50 70 70 70 70 110
Air flow (Med) (1) m³/h 190 179 274 357 486 640 893 936 2112
Air flow (S-Hi) (1) m³/h 283 265 390 499 716 933 1064 1397 3176
Water pressure drop (Med) kPa 19,5 3,9 19,3 17,1 22,8 37,4 15,4 19,3 19,8
Water pressure drop (S-Hi) kPa 39,2 6,3 28,8 28,0 46,9 60,2 21,5 32,5 26,1
Fan speeds 3 speeds 3 speeds 3 speeds 3 speeds 3 speeds 3 speeds 3 speeds 3 speeds 3 speeds
Fan motor and number of speeds AC 5 speeds AC 5 speeds AC 5 speeds AC 5 speeds AC 5 speeds AC 5 speeds AC 5 speeds AC 5 speeds AC 5 speeds
Drain pan and air filter Included Included Included Included Included Included Included Included Included
Water connections Inch 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 1

1) Protok zraka i kapacitet pri 0 Pa statičkog tlaka.
2) Uključujući posudu i električnu razvodnu kutiju.
3) Bez vode.
* Učinkovitost temeljena na: Hlađenje: zrak: 27 °C suhi termometar / 19 °C mokri termometar, hladna voda: 7 °C / 12 °C – grijanje: zrak: 20 °C suhi termometar, topla voda: 50 °C / 45 °C.
** Jedinice ventilokonvektora proizvodi Systemair.

Dodatni proizvodi