Dofinansowanie do pompy ciepła – dowiedz się, jak uzyskać i na co przeznaczyć środki

Dofinansowanie do pompy ciepła – dowiedz się, jak uzyskać i na co przeznaczyć środki

by Panasonic 11-10-2021 Uncategorized


Pompy ciepła to obecnie najbardziej efektywne źródło ogrzewania, które może być wykorzystane zarówno do ogrzewania budynków, jak i do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. To rozwiązanie cieszy się więc coraz większą popularnością wśród inwestorów, a w niektórych państwach, np. w Holandii, są jedynym dopuszczonym źródłem ciepła w nowo stawianych budynkach. Jedynym ograniczeniem w szerokim rozpowszechnieniu pomp ciepła jest ich cena, jednak tu można skorzystać z programów wsparcia, które pozwalają na obniżenie tych kosztów. Poniżej opiszemy, jak uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła.

Pompa ciepła – dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze

By uzyskać dotacje pompy ciepła, można skorzystać z programu Czyste Powietrze. O dofinansowanie do pompy ciepła w ramach tego działania mogą starać się osoby spełniające poniższe warunki: Muszą być to właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych posiadających osobną księgę wieczystą. Dla tych osób przeznaczone są dwa poziomy dofinansowania:

  • podstawowy – obejmujący osoby, których łączny dochód nie przekracza 100 000, niezależnie od tego, z ilu źródeł go pozyskują.
  • rozszerzony – kierowany do gospodarstw domowych jednoosobowych, w których dochód na osobę nie przekracza 2189 złotych oraz do gospodarstw domowych wieloosobowych, w których miesięczny dochód przypadający na jednego mieszkańca nie przekracza 1546 złotych.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą warunkiem jest to, by roczny przychód z tytułu prowadzenia tej działalności nie przekraczał trzydziestokrotności kwoty płacy minimalnej.

Podstawowe dotacje pompy ciepła w wysokości do 25 000 złotych można uzyskać w przypadku usunięcia starego kotła na paliwo stałe, tzw. kopciucha i zakupu oraz instalacji nowego źródła ciepła, jakim jest pompa ciepła typu powietrze-woda do ogrzewania domu lub mieszkania lub ogrzewania i podgrzewania cieplej wody użytkowej. By dofinansowanie do pompy ciepła było bardziej efektywne, warto dodatkowo wykonać jedno z następujących działań:

  • dokonać zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej, która mogłaby posłużyć do zasilania pompy ciepła, ograniczając jednocześnie nasze rachunki za energię elektryczną – w tym przypadku podstawowe dofinansowanie może sięgnąć 30 000,
  • dokonać zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, która pozwoli na ograniczanie strat ciepła w czasie wentylacji.

Ponadto, by ciepło uzyskiwane przez pompę ciepła nie uciekało bezpowrotnie, warto też dofinansować sobie demontaż starych drzwi i okien oraz zakup i montaż okien, drzwi zewnętrznych oraz drzwi/bram garażowych, a także ocieplenie przegród budowlanych. W ramach dotacji można również sfinansować wykonanie dokumentacji, takiej jak audyt energetyczny w przypadku realizacji ocieplenia przegród budowlanych, dokumentacji projektowej lub niezbędnej do realizacji projektu ekspertyzy.

Część beneficjentów może ubiegać się także o podwyższone dofinansowanie do pompy ciepła. W tym przypadku przeciętny miesięczny dochód na jednego członka wielorodzinnego gospodarstwa domowego nie może przekraczać kwoty 1400 zł lub 1960 zł dla gospodarstwa jednoosobowego.

Ostatnia aktualizacja programu wprowadziła kolejny, najwyższy poziom dofinansowania do pompy ciepła. W tym przypadku łączny poziom maksymalnego dofinansowania może stanowić, aż 90% poniesionych kosztów lub 79 000zł. Beneficjentami są gospodarstwa domowe, gdzie miesięczny dochód na jednego członka nie przekracza kwoty 900zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1260zł w gospodarstwie jednoosobowym lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

Aktualne kwoty dofinansowania zmieniają się przy aktualizacji programu dlatego zalecamy śledzenie akcji na oficjalnej stronie czystepowietrze.gov.pl


Dofinansowanie do pompy ciepła jest też możliwe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. W tym przypadku przeciętny miesięczny dochód nie może być wyższy niż 30-krotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie na zakup urządzenia, jakim jest pompa ciepła. Dofinansowanie pozwoli na łatwe nabycie najlepszego źródła ciepła, jakie obecnie oferuje rynek, tym bardziej, że zakup ten jest premiowany w programie Czyste Powietrze kwotą dofinansowania, tym wyższą, im większą efektywność energetyczną ma wybrane przez nas urządzenie. Np. przy podstawowym poziomie dofinansowania, na pompę ciepła powietrze-woda spełniającą wymagania klasy energetycznej A+ można uzyskać 30% dofinansowania, zaś dla pompy o efektywności A++ 45%. W programie rozszerzonym urządzenia w klasie energetycznej A++ premiowane są 60% dotacją.

Więcej informacji na temat programu znajdziesz w poradniku "Czyste powietrze - dotacje na inwestycje termomodernizacyjne".

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do pompy ciepła?

By uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła, należy złożyć wniosek do wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (FOŚiGW) właściwego dla województwa, w którym planowane jest wykonanie inwestycji. Wszystkie, niezbędne formularze oraz wykaz załączników można znaleźć w serwisie rządowym: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/ lub na stronach WFOŚiGW.

Wniosek, po wypełnieniu i przygotowaniu wszystkich załączników, wysyła się w formie elektronicznej, a jego kopię po wydrukowaniu i podpisaniu przesyła się wraz z załącznikami do WFOŚiGW, do którego przesłano wniosek elektroniczny. Możliwe jest też złożenie wniosku tylko w formie papierowej – jednak ta możliwość jest dopuszczalna jedynie wtedy, kiedy nie ma możliwości wysłania wniosku o dofinansowanie do pompy ciepła drogą elektroniczną. Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz załącznikami osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera składa się w WFOŚiGW, jego oddziale lub w gminie, która podpisała umowę z WFOŚiGW. Dzięki temu pompa ciepła, dofinansowanie której da nam możliwość wymiany starego urządzenia stanie się nowym ekologicznym źródło ogrzewania.

Jak wyliczyć wysokość dofinansowania?

By prawidłowo określić dotacje pompy ciepła, warto skorzystać z kalkulatora do wyliczania wysokości dofinansowania, dostępnego na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/. Za jego pomocą można wyliczyć poziom, jaki osiągnie dofinansowanie. Jeśli na przykład jest to pompa ciepła, dofinansowanie będzie na poziomie 18 000 złotych przy wyborze modelu powietrze – powietrze o podwyższonej efektywności energetycznej. Kalkulator ten pozwoli też wyliczyć inne koszty związane z termomodernizacją budynku.

Do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie do pompy ciepła można składać do 2027 roku. Do 31 grudnia istnieje możliwość podpisania umowy, zaś na wydatkowanie środków jest czas do 30 września 2029. W tym czasie najlepszym zakupem będzie taka pompa ciepła, dofinansowanie której da się rozliczyć po zakończeniu inwestycji.

Inne informacje o dofinansowaniu do pomp ciepła

Obecnie istnieje możliwość uzyskania wsparcia bankowego na dotacje pompy ciepła. Są to środki przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, określane mianem Kredyt Czyste Powietrze. Wnioski na nie można składać w jednym z następujących banków:

  1. Alior Bank S.A.
  2. Bank Ochrony Środowiska S.A.

Nabór wniosków na dofinansowanie do pompy ciepła jest w nich prowadzony od dnia 6 lipca 2021 r.

Dotacje pompy ciepła można dostać po złożeniu wniosku wraz z załącznikami. Po przyznaniu kredytu bank będzie brał udział w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie do pompy ciepła. Po jego sporządzeniu konieczne będzie już tylko podpisanie dokumentu, a jego wysyłką do WFOŚiGW zajmie się bank. Dopiero wówczas środki do wykonania inwestycji zostaną udostępnione, a najlepszym rozwiązaniem będzie pompa ciepła, dofinansowanie której pozwoli cieszyć się nam czystym ciepłem. 

W niedługim czasie będzie można zyskać kolejne dofinansowanie do pompy ciepła za sprawą programu "Moje Ciepło". Nad nowym programem pracuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ma on wspierać zakup i montaż pomp ciepła. Dotacja może wynieść nawet do 30% kosztów kwalifikowanych. Wysokość dotacji uzależniona będzie od rodzaju zastosowanej pomy ciepła. Program "Moje Ciepło" skierowany jest do właścicieli bądź współwłaścicieli nowych budynków jednorodzinnych. Nabór wniosków ma ruszyć w pierwszym lub drugim kwartale 2022 roku.