Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

przez Panasonic 10-07-2023


Czyste Powietrze to program stworzony z myślą o poprawie jakości powietrza w Polsce poprzez zachęcanie do wymiany starych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne i efektywne. Program ten skupia się również na promowaniu pozytywnych wzorców i zachowań związanych z ogrzewaniem domów. Im bardziej ekologiczne i efektywne jest źródło ciepła, tym większą dotację można otrzymać.


Czym jest Program Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze to kompleksowa inicjatywa rządowa mająca na celu poprawę jakości powietrza w Polsce poprzez zachęcanie do modernizacji i ekologicznej termomodernizacji budynków oraz wymiany przestarzałych i nieefektywnych źródeł ciepła na bardziej efektywne i przyjazne środowisku technologie. Program został uruchomiony po raz pierwszy pod koniec 2018 roku, jednak początkowo napotkał na pewne trudności związane z jego złożonymi zasadami, co utrudniało korzystanie z niego przez Polaków. Czas oczekiwania na wypłatę dotacji był zbyt długi, a procedury skomplikowane.

Jednakże, od tamtej pory Program Czyste Powietrze przeszedł znaczące zmiany i usprawnienia. W dzisiejszej edycji program skupia się przede wszystkim na promowaniu i wspieraniu inwestycji w ekologiczne źródła ciepła, w tym zwłaszcza na instalację pomp ciepła. Pompy ciepła stanowią innowacyjne i ekologiczne rozwiązanie, które pozyskuje energię z odnawialnych źródeł, takich jak powietrze czy grunt, aby dostarczać ciepło do budynków. Dzięki temu ogrzewanie domu może odbywać się w sposób maksymalnie przyjazny dla środowiska, co pozwala zminimalizować negatywny wpływ na naturalne środowisko.

Jednym z kluczowych celów Programu Czyste Powietrze jest zachęcanie do termomodernizacji budynków. Poprzez termomodernizację, czyli ocieplenie budynków, wymianę okien czy modernizację systemu grzewczego, można znacznie obniżyć zapotrzebowanie na energię do ogrzewania pomieszczeń. To przekłada się na niższe zużycie paliw kopalnych i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Dzięki programowi, inwestorzy mają szansę uzyskać wsparcie finansowe na termomodernizację, co pozwala na przyspieszenie i ułatwienie procesu modernizacji budynków w Polsce.

Otrzymanie dotacji w ramach Programu Czyste Powietrze może okazać się szczególnie atrakcyjne dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy starają się inwestować w bardziej ekologiczne i efektywne źródła ciepła. Dotacje realizowane są przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program oferuje różne poziomy dofinansowania, które zależą od dochodów inwestora oraz zakresu termomodernizacji budynku. Istnieją trzy poziomy wsparcia: podstawowy, podwyższony i najwyższy. Dla kompleksowej termomodernizacji, maksymalny poziom dofinansowania wynosi nawet 100 200 zł.

Warto również podkreślić, że Program Czyste Powietrze to nie tylko wsparcie finansowe, ale również edukacja i promocja ekologicznych rozwiązań. Program zachęca do zmiany nawyków związanych z ogrzewaniem i korzystaniem z energii, promując pozytywne wzorce zachowań ekologicznych. Wprowadzenie nowoczesnych i ekologicznych technologii w dziedzinie ogrzewania ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatu. Dlatego inwestycje wspierane przez Program Czyste Powietrze są nie tylko korzystne dla beneficjentów, ale także mają pozytywny wpływ na całe społeczeństwo i przyszłe pokolenia.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu składane są w formie papierowej lub elektronicznej, a ich rozpatrywaniem zajmują się Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek można złożyć przed rozpoczęciem inwestycji, w trakcie jej realizacji lub po jej zakończeniu, ale ważne jest zachowanie odpowiednich terminów oraz dostarczenie wymaganych dokumentów.

Program Czyste Powietrze jest innowacyjnym i potrzebnym przedsięwzięciem, które dąży do poprawy jakości powietrza w Polsce poprzez zachęcanie do ekologicznych rozwiązań ciepłowniczych i termomodernizacji. Program oferuje wsparcie finansowe, edukację oraz promuje pozytywne wzorce ekologicznych zachowań. Dzięki niemu, inwestorzy mają szansę uczestniczyć aktywnie w działaniach na rzecz ochrony środowiska, przyczyniając się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i budując bardziej zrównoważony, ekologiczny kraj. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z Programem Czyste Powietrze i skorzystania z jego korzyści, aby razem dbać o naszą planetę i stworzyć lepsze warunki życia dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Dlaczego warto wymienić stary kocioł na pompę ciepła?

Wymiana starych, nieefektywnych źródeł ciepła na pompy ciepła niesie szereg korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla inwestorów. Poniżej przedstawiamy główne zalety takiej wymiany:

 1. Korzyści finansowe: Pompy ciepła charakteryzują się wysoką efektywnością nawet przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych, co prowadzi do znacznego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Dzięki temu inwestorzy mogą zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie. Ponadto, korzystając z instalacji fotowoltaicznych, można w pełni wykorzystać odnawialne źródła energii i zminimalizować koszty zasilania pompy ciepła.
 2. Komfort użytkowania: Pompy ciepła zapewniają stabilną i wygodną temperaturę w pomieszczeniach. Ponadto, działanie tych urządzeń jest praktycznie bezobsługowe, co eliminuje konieczność ciągłego dokładania paliwa.
 3. Czysta kotłownia: Wymiana nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła przyczynia się do utrzymania czystości w kotłowni. Pompy ciepła nie generują kurzu, pyłu ani osadów, które występują w przypadku spalania paliw stałych.
 4. Oszczędność czasu: Pompy ciepła działają automatycznie i nie wymagają częstych interwencji użytkownika. Po zaprogramowaniu działają bezobsługowo, co pozwala zaoszczędzić czas i energię.

Dotacje w ramach Programu Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze oferuje dotacje na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Inwestorzy mogą otrzymać wsparcie finansowe na ocieplenie budynku, wymianę okien, modernizację systemu grzewczego oraz instalację pomp ciepła. Dotacje realizowane są przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program wspiera głównie wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na ekologiczne pompy ciepła.

Poziomy dofinansowania

Program Czyste Powietrze wyróżnia trzy poziomy dofinansowania, które są uzależnione od dochodów inwestora oraz zakresu termomodernizacji budynku:

 1. Podstawowy poziom dofinansowania: Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 66 000 zł, a maksymalny dochód inwestora to 135 000 zł.
 2. Podwyższony poziom dofinansowania: Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 99 000 zł, a maksymalny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wynosi 1 894 zł dla gospodarstwa wieloosobowego i 2 651 zł dla gospodarstwa jednoosobowego.
 3. Najwyższy poziom dofinansowania: Dla kompleksowej termomodernizacji, maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100 200 zł.


Jak skorzystać z Programu Czyste Powietrze?

Aby skorzystać z Programu Czyste Powietrze, należy postępować zgodnie z określonymi krokami, które umożliwią aplikację o dofinansowanie na odpowiednim formularzu. Istnieje kilka istotnych kroków, które warto wziąć pod uwagę podczas składania wniosku:

 1. Zapoznanie się z programem: Pierwszym krokiem jest dokładne zapoznanie się z zasadami i wymogami Programu Czyste Powietrze. Warto przeczytać dostępne materiały informacyjne, regulaminy oraz wytyczne, aby dobrze zrozumieć wymagania dotyczące wniosku i udzielania dofinansowania.
 2. Wybór odpowiedniego źródła ciepła: Program skupia się przede wszystkim na wspieraniu inwestycji w ekologiczne źródła ciepła, takie jak pompy ciepła. Zanim przystąpisz do składania wniosku, warto rozważyć, jaki rodzaj źródła ciepła będzie najlepiej pasował do Twojego budynku i potrzeb.
 3. Wypełnienie formularza wniosku: Gdy już wybierzesz odpowiednie rozwiązanie ciepłownicze, należy wypełnić formularz wniosku o dofinansowanie. Formularz można znaleźć na stronie internetowej programu lub otrzymać w jednym z punktów obsługi inwestorów.
 4. Terminy składania wniosku: Program Czyste Powietrze oferuje elastyczne terminy składania wniosków. Możesz złożyć wniosek przed rozpoczęciem inwestycji, w trakcie jej realizacji, a nawet po jej zakończeniu. Ważne jest jednak, aby dostosować się do określonych terminów i nie przekroczyć ich, gdyż może to wpłynąć na możliwość otrzymania wsparcia finansowego.
 5. Wymagane dokumenty: Wnioskodawca musi dostarczyć odpowiednie załączniki i dokumenty potwierdzające zakres inwestycji. Wymagane dokumenty mogą różnić się w zależności od rodzaju inwestycji i źródła ciepła, dlatego warto zapoznać się z listą wymaganych dokumentów i przygotować je z wyprzedzeniem.
 6. Weryfikacja i decyzja: Wniosek zostanie poddany weryfikacji przez odpowiednie instytucje, takie jak Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Na podstawie oceny wniosku zostanie podjęta decyzja o przyznaniu dofinansowania.
 7. Realizacja inwestycji: Po pozytywnej decyzji, można przystąpić do realizacji inwestycji. Warto zwrócić uwagę na terminy realizacji inwestycji, które mogą być określone w umowie o dofinansowanie.
 8. Składanie wniosku o płatność: Po zakończeniu inwestycji i spełnieniu określonych wymagań, można złożyć wniosek o płatność. Wypłata dofinansowania następuje po zaakceptowaniu wniosku o płatność przez odpowiednie instytucje.

Aby skorzystać z Programu Czyste Powietrze, należy podjąć szereg kroków, które rozpoczynają się od zapoznania się z programem i wyborem odpowiedniego źródła ciepła. Następnie należy wypełnić formularz wniosku o dofinansowanie, zachowując odpowiednie terminy i dostarczyć wymagane dokumenty. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, można przystąpić do realizacji inwestycji, a po jej zakończeniu złożyć wniosek o płatność. Program Czyste Powietrze oferuje szereg korzyści i wsparcia finansowego, zachęcając inwestorów do działań na rzecz poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska naturalnego.

Warunki i dokumentacja

Do programu Czyste Powietrze można złożyć wniosek w formie papierowej lub elektronicznej. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie lub prefinansowanie, konieczne jest zapoznanie się z regulaminem programu. Rozpatrywaniem wniosków zajmują się odpowiednie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Wnioskodawca musi dostarczyć odpowiednie załączniki, takie jak zaświadczenie o dochodach, oświadczenia, dokumenty potwierdzające zakup urządzeń itp. Po pozytywnej weryfikacji wniosku o dotację, zawarciu umowy i realizacji przedsięwzięcia, Inwestor będzie musiał złożyć wniosek o płatność.

Kredyt Czyste Powietrze

Kredyt Czyste Powietrze to dodatkowa możliwość wsparcia inwestorów, którzy chcieliby skorzystać z programu, ale z różnych powodów nie dysponują wystarczającymi środkami finansowymi na pokrycie całkowitych kosztów inwestycji. Ten specjalny kredyt jest udzielany przez współpracujące banki i przeznaczony na realizację inwestycji zgodnych z założeniami Programu Czyste Powietrze. Dzięki tej opcji, inwestorzy mają szansę wdrożyć ekologiczne rozwiązania ciepłownicze i termomodernizację, bez obaw o brak wystarczających środków na inwestycję.

Kredyt Czyste Powietrze działa na zasadzie częściowej spłaty z przyznanej dotacji, co oznacza, że inwestor nie musi pokrywać całkowitej kwoty kredytu ze swojego budżetu. Część kredytu zostaje pokryta z dotacji, co zmniejsza obciążenie finansowe inwestora i ułatwia realizację ekologicznych inwestycji.


Współpracujące banki

Program Czyste Powietrze współpracuje z kilkoma renomowanymi bankami, które udzielają kredytów na inwestycje związane z termomodernizacją i ekologicznymi źródłami ciepła. Wśród wybranych instytucji finansowych, które współpracują z programem, znajdują się m.in.:

 1. Bank BOŚ S.A. - Bank Ochrony Środowiska S.A. znany jest z podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i wspierania inwestycji związanych z ekologią.
 2. BNP Paribas Bank Polska S.A. - Jeden z największych banków działających na polskim rynku, aktywnie wspierający projekty proekologiczne.
 3. Alior Bank S.A. - Bank o ugruntowanej pozycji na rynku, oferujący różnorodne produkty finansowe, w tym kredyty na inwestycje ekologiczne.
 4. Credit Agricole Bank Polska S.A. - Oddział międzynarodowego banku Credit Agricole, angażujący się w projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Opcja kredytu Czyste Powietrze otwiera nowe możliwości dla inwestorów, którzy chcieliby przyczynić się do poprawy jakości powietrza w Polsce, ale z różnych powodów nie są w stanie sfinansować całej inwestycji samodzielnie. Dzięki temu mechanizmowi, coraz więcej osób i firm może wdrożyć ekologiczne rozwiązania ciepłownicze i przyczynić się do walki z zanieczyszczeniem powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Kredyt Czyste Powietrze stanowi uzupełnienie programu dofinansowania i daje inwestorom elastyczne rozwiązanie w przypadku braku wystarczających środków na realizację ekologicznych inwestycji. Współpracujące banki oferują wsparcie finansowe, które umożliwia inwestycje w ekologiczne źródła ciepła i termomodernizację, przyczyniając się tym samym do ochrony środowiska naturalnego i poprawy jakości powietrza w Polsce.

Nadzieja dla czystego powietrza  - Program Czyste Powietrze 

Podsumowując, Program Czyste Powietrze jest doskonałą inicjatywą, która pomaga poprawić jakość powietrza w Polsce poprzez zachęcanie do ekologicznych źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków. Dzięki dostępnej dotacji, inwestorzy mają szansę obniżyć koszty inwestycji, a tym samym uczestniczyć w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Program Czyste Powietrze nie tylko wspiera walkę z zanieczyszczeniem powietrza, ale także przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, co stanowi istotny krok w kierunku osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych inwestorów do zapoznania się z programem Czyste Powietrze i skorzystania z jego atrakcyjnych możliwości dofinansowania termomodernizacji i ekologicznych rozwiązań ciepłowniczych. Wspólnie możemy zadbać o nasze środowisko i przyszłe pokolenia, zapewniając czyste powietrze dla wszystkich. Pamiętajmy, że nasza odpowiedzialność za ekologię ma kluczowe znaczenie dla przyszłego rozwoju naszego kraju i dobrobytu nas wszystkich!
Poznaj również inne poradniki przygotowane przez nas i dowiedz się więcej na temat dofinansowań, dotacji, termomodernizacji oraz nowoczesnych ekologicznych rozwiązań.