Sanatorium Gurewicza

Otwock. Poland

2022

Sterowanie, Klimatyzacja komercyjna, Systemy VRF, Restauracje, Hotele, Biura, Budynki użytku publicznego, Inne, VRF Smart Connectivity, ECOg Gas Heat Pump

Jednostki zewnętrzne:
Jednostki wewnętrzne:


CEL: Inwestor, przedstawiciel japońskiej marki Toyota w Polsce, chciał uzyskać zrównoważony efekt zapewniający minimalne zużycie energii z zapewnieniem poszanowania środowiska przy zachowaniu optymalnej stopy zwrotu z inwestycji. Dodatkowym istotnym elementem było zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, chłodu oraz ciepła ze względu na obiekt szpitalny. Ponadto technologia powinna zapewniać niską głośność z uwagi na sąsiednie budynki mieszkalne.

Wyzwanie

1) Przekonanie projektantów, nie było to łatwe, miesiąc wymiany korespondencji od podejścia akwizytor do podejścia inżynier 2) Dużo wyzwań, obliczeń i spotkań ponieważ był to pierwszy taki projekt w Polsce a w pewnych aspektach nawet na świecie. 3) Automatyka całego układu, dzięki sterownikowi inteligentnemu wiele widzimy i możemy reagować oraz optymalizować. Wiele razy musieliśmy interweniować i proponować zmiany istniejących algorytmów sterowania całego układu GHP + adsorpcja + MCHP.

Zastosowane rozwiązania i technologie

Uwzględniając bilans ciepła, chłodu i energii elektrycznej oraz informacji o całorocznym zapotrzebowaniu na chłód oraz ciepło uruchomilismy ciekawą i unikatową na skalę światową realizację: 1.Ekologiczne oraz innowacyjne rozwiązanie mikro trigeneracyjne, które jest dopasowane do całorocznych potrzeb obiektu. 2. Odzysk ciepła (GHP + MCHP) + free cooling co gwarantuje niskie koszty eksploatacji niezależnie od wzrostu cen mediów. 3. Technologia oparta na gazie (bezpieczeństwo) - niższe koszty eksploatacji + ciepło odpadowe - uniezależnienie od black outów czy zmniejszenia dostaw energii w kluczowych momentach lato, zima w obiekcie szpitalnym 4. Układ rozproszony ( bezpieczeństwo + elastyczność) - 9 agregatów zamiast 1 lub 2 - bezpieczeństwo, dłuższy cykl życia mniejsze koszty serwisu - rotacyjność - jeden wspólny i elastyczny system – lepsze dopasowanie (Vs chiller + kocioł) - dużo mniejsze zużycie energii 5. Brak konieczności stosowania dodatkowego rezerwowego źródła ciepła/chłodu dzięki zastosowaniu zasilania gazem ziemnym i propanem jednego wspólnego układu grzewczo chłodzącego 6. Dużo niższe poziomy głośności układu rozproszonego w porównaniu do dużego układu wody lodowej, co stanowiłoby nie lada wyzwanie w tej okolicy w pobliżu budynków mieszkalnych 7. Ze wstępnych szacunków wynika że nadwyżka inwestycyjna powinna się zwrócić w ciągu 5-6 lat. Jednak biorąc pod uwagę zapowiadany wzrost cen energii współczynnik ROI może osiągnąć wartość nawet ok 3,5 - 4 lat. Co w tym wszystkim jest najciekawsze: Zrobiliśmy kilka symulacji: nieważne które, medium wzrośnie czy gaz czy energia elektryczna i tak inwestor wygrywa dzięki freecoolingowi oraz odzyskowi ciepła przeznaczonemu na c.w.u. ciepło technologiczne (c.t.) ogrzewanie (c. o.) a nadwyżkę ciepła odpadowego przekazuje na produkcję dodatkowego chłodu w procesie adsorpcji . Okazuje się że oszczędności z tytułu zastosowania odzysku ciepła i freecoolingu są 2 - 2,5 x większe niż oszczędności związane ze zmianą paliwa na gazowe dlatego zastosowane rozwiązania technologiczne w tym obiekcie są tak unikatowe.

Opis szczegółowy systemów urządzeń - GHP - Całoroczna Produkcja ciepła i chłodu z gazu + ciepło odpadowe 9 x 70 kW chłodu = 630 kW 9 x 80 kW ciepła = 720 kW. Ilość ciepła odpadowego 9 x 46 = 414 kW - VRF - dla potrzeb pomieszczeń technicznych - 56 kW -PACi - dla potrzeb serwerowni -7,1 kW - MCHP mikro kogeneracja - Całoroczna produkcja ciepła i energii elektrycznej z gazu 2 x 20 kW energii – 40 kW energii elektrycznej (zakres 10-40) 2 x 40 kW ciepła = 80 kW ciepła -Adsorpcja - 3 obiegi hydrauliczne – nisko, średnio i wysoko temperaturowy Produkcja chłodu z ciepła odpadowego w okresach przejściowych (wiosna, jesień) i latem. 50-70 kW chłodu z ciepła odpadowego w zależności od parametrów poszczególnych obiegów Zimą free cooling - do 100 kW darmowego chłodu freecooling ( ponieważ są 2 agregaty istnieje możliwość wykorzystania 200 kW w przypadku rozbudowy obiektu) Zasada działania jest inna w zależności od pory roku dokładny opis w informacjach dodatkowych oraz załączonej dokumnetacji.

Wydajność

685 kW

To może cię zainteresować

Zespół Panasonic pomoże Ci w realizacji Twojego projektu. Kontakt z nami