Programator (CZ-ESWC2)

Zasilanie programatora można zapewnić w następujący sposób:
  1. • Ze sterownika (T10) najbliższej jednostki wewnętrznej (długość przewodów zasilających: do 200 m od jednostki wewnętrznej).
  2. Ze sterownika systemu (długość przewodów zasilających: do 100 m od jednostki wewnętrznej).
Jeżeli zasilanie programatora odbywa się ze sterownika jednostki wewnętrznej, do jednostki tej nie można podłączać innych urządzeń sterujących wykorzystujących złącze CZ-T10. Ponieważ za pomocą programatora nie można wybierać trybu pracy ani ustawiać temperatury, należy go używać razem ze sterownikiem bezprzewodowym, sterownikiem systemu, sterownikiem inteligentnym itp. Programator nie jest wyposażony także w funkcję ustawiania adresów. Do ustawiania adresów należy skorzystać z funkcji sterownika systemu itp.

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 120 × 120 × 16 mm
Możliwość sterowania maks. 64 grupami (maks. 64 jednostkami wewnętrznymi) podzielonymi na 8 grup programowych

Możliwość zaprogramowania 6 operacji dziennie (włączenie/wyłączenie/zezwolenie lokalne/blokada lokalna) dla każdego dnia tygodnia
  • • Możliwe są jedynie: włączanie/wyłączanie, zezwolenie/blokada lokalna sterownika zdalnego i ich wzajemne łączenie (włączenie + zezwolenie na tryb lokalny, wyłączenie + blokada trybu lokalnego, zezwolenie tylko na tryb lokalny itp.).
  • Możliwe jest równoczesne ustawienie lokalnej blokady i kombinacji ustawienia temperatury, zmiany trybu i włączenia/wyłączenia.

Dodana została funkcja wstrzymania pracy programatora w przypadku dnia wolnego, a także zatrzymania pracy programatora na dłuższy czas.
  • • Ustawienie dnia wolnego lub wyłączenia systemu w tygodniu powoduje wstrzymanie programu tylko w danym tygodniu.
  • • Działanie programatora można wstrzymać naciskając przycisk „ON/OFF effective” na programatorze (przywrócenie pracy programatora odbywa się poprzez ponowne naciśnięcie tego przycisku).
RYSUNEK 1
Przykładowe połączenie 1
Zasilanie z jednostki wewnętrznej

A. Sterownik przewodowy
B. Programator
RYSUNEK 2
Przykładowe połączenie 2
Zasilanie ze sterownika centralnego

C. Sterownik systemu
D. Programator
E. Obwody sterowania jednostek wewnętrznych/zewnętrznych
F. Strefa 1 centralne adresowanie 1 do 16
G. Strefa 2 centralne adresowanie 17 do 32
H. Strefa 3 centralne adresowanie 33 do 48
I. Strefa 4 centralne adresowanie 49 do 64
J. Grupa 1 programatora: centralne adresowanie 1 do 8
K. Grupa 2 programatora: centralne adresowanie 9 do 16
L. Grupa 3 programatora: centralne adresowanie 17 do 24
M. Grupa 4 programatora: centralne adresowanie 25 do 32
N. Grupa 5 programatora: centralne adresowanie 33 do 40
O. Grupa 6 programatora: centralne adresowanie 41 do 48
P. Grupa 7 programatora: centralne adresowanie 49 do 56
Q. Grupa 8 programatora: centralne adresowanie 57 do 64