Sterownik systemu (CZ-64ESMC2)

Możliwość indywidualnego sterowania maks. 64 grupami składającymi się z 64 jednostek wewnętrznych
Sterowanie 64 jednostkami wewnętrznymi podzielonymi na 4 strefy (w jednej strefie może znajdować się do 16 grup, a w jednej grupie do 8 jednostek).
Dostępne funkcje: wł./wył., wybór trybu pracy, ustawianie prędkości wentylatora, ustawianie kierunku nawiewu (tylko jeżeli nie jest używany sterownik zdalny), monitorowanie pracy, monitorowanie alarmów, wentylacja, blokada lokalnego sterowania za pomocą sterownika itp.

Tryb indywidualny: Wszystkie funkcje są dostępne ze sterownika zdalnego. Ograniczenia te zmieniają się w zależności od ostatniego sposobu sterowania ustawionego w sterowniku.
Tryb centralny 1: Sterownika zdalnego nie można używać do wł./wył. (wszystkie pozostałe funkcje są dostępne).
Tryb centralny 3: Sterownika nie można używać do zmiany trybu pracy ani do zmiany ustawień temperatury (wszystkie pozostałe funkcje są dostępne).
Tryb centralny 4: Sterownika zdalnego nie można używać do zmiany trybu pracy (wszystkie pozostałe funkcje są dostępne).

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 120 × 120 × 21 + 69 (wymiary zabudowy, mm)
Zasilanie: prąd zmienny, 220 ÷ 240 V
Moduł WE/WY: sygnał wejściowy zdalny (napięcie efektywne: prąd stały, 24 V): wszystkie wł./wszystkie wył. Sygnał wyjściowy zdalny (styk beznapięciowy): wszystkie wł./wszystkie wył. (zasilanie zewnętrzne prądem stałym, do 30 V, maks. 1 A)
Całkowita długość przewodów: 1 km
Możliwość jednoczesnego użycia sterownika zdalnego, sterownika inteligentnego, programatora itp.
Do systemu można podłączyć maksymalnie 10 sterowników, w tym inne sterowniki centralne w tym samym obwodzie.
Jednoczesne korzystanie ze sterownika bezprzewodowego powoduje ograniczenia trybu sterowania. Należy korzystać wyłącznie z trybu indywidualnego i centralnego 1.

Możliwe jest sterowanie systemem bez sterownika zdalnego i systemem głównym/podrzędnym (do 2 jednostek)
Styki zewnętrzne sterowników centralnych
Styki do monitorowania zdalnego:
A1) Sygnał wejściowy włączenia wszystkich urządzeń
A2) Sygnał wejściowy wyłączenia wszystkich urządzeń
A3) Sygnał COM dla włączenia/wyłączenia
B1) Sygnał wyjściowy sygnalizacji stanu pracy
B2) Sygnał wyjściowy sygnalizacji alarmu
B3) Sygnał COM wyjściowy
Możliwość wyboru trybu sterowania dopasowanego do warunków użytkowania spośród 10 schematów
A. Tryb pracy: możliwość wyboru trybu sterowania centralnego lub zdalnego
Tryb sterowania centralnego: sterownik systemu jest wykorzystywany jako centralne urządzenie sterujące (ustawienia za pomocą sterownika zdalnego mogą zostać zablokowane poprzez wyłączenie w sterowniku systemu możliwości pracy lokalnej).
Tryb sterowania zdalnego: sterownik systemu jest wykorzystywany jako sterownik zdalny (ustawienia za pomocą sterownika systemu mogą zostać zablokowane poprzez wyłączenie w innym sterowniku centralnym możliwości pracy lokalnej).
B. Tryb wyboru numeru sterowanej jednostki: Możliwość wyboru trybu sterowania wszystkimi jednostkami lub trybu strefy 1, 2, 3 lub 4
Tryb wszystkich jednostek: możliwość wyboru jednostki spośród wszystkich jednostek lub spośród jednostek z danej strefy albo grupy.
Tryb strefy 1, 2, 3, 4: możliwość sterowania jednostkami wewnętrznymi należącymi tylko do strefy 1, 2, 3 lub 4.
A. Przykład 2 trybu sterowania: sterowanie centralne strefą 1
B. Przykład 3 trybu sterowania: sterowanie zdalne strefą 2
C. Przykład 4 trybu sterowania: sterowanie centralne strefą 3
D. Przykład 5 trybu sterowania: sterowanie zdalne strefą 4
E. Przykład 1 trybu sterowania: sterowanie centralne wszystkimi jednostkami
F. Sterownik systemu
G. Indywidualny sterownik przewodowy
H. Sterowanie grupami
I. System bez sterownika zdalnego
J. Sterowanie grupą bez sterownika zdalnego