Zestaw przyłączeniowy centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej dla ECOi oraz ECO G

Zestaw przyłączeniowy centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej to kompleksowe rozwiązanie, które zapewnia jednocześnie klimatyzację i dopływ świeżego powietrza.

Nowe zestawy przyłączeniowe central wentylacyjno-klimatyzacyjnych łączą systemy ECOi z systemami central wentylacyjno-klimatyzacyjnych, wykorzystując ten sam obieg czynnika chłodniczego, co system VRF.
Za sprawą dużych możliwości połączeń zestaw przyłączeniowy centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej firmy Panasonic oferuje łatwą integrację.

Obejrzyj produkt

Rozwiązanie do hoteli, biur, serwerowni i dużych budynków, gdzie wymagana jest kontrola jakości powietrza w zakresie jego wilgotności i świeżości.

Za sprawą dużych możliwości połączeń zestaw przyłączeniowy centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej firmy Panasonic oferuje łatwą integrację.
Oprócz zalet związanych z jakością powietrza wewnątrz, klimatyzacja umożliwia także oszczędzanie energii. Na przykład w czasie, gdy niekontrolowana wentylacja przez otwarte okna prowadzi do ucieczki na zewnątrz dużych ilości ciepła w sezonie grzewczym lub napływu ciepła w sezonie chłodniczym, systemy klimatyzacji oferują możliwości wykorzystania dodatkowej „darmowej” energii w modułach odzysku ciepła, pozwalając obniżyć łączne koszty eksploatacji.
Im większa powierzchnia strefy komfortu, tym więcej możliwości oszczędzania energii.
ECOi oraz ECO G: 16, 28 i 56 kW
Płytka drukowana, transformator, elektromagnetyczny zawór sterujący, 4 termistory, listwa zaciskowa i skrzynka elektryczna.Główne komponenty systemów wentylacji mechanicznej
Główne komponenty systemów wentylacji mechanicznej to: centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna, kanały wentylacyjne i elementy dystrybucji powietrza.


Sterowanie zapotrzebowaniem w jednostce zewnętrznej za pomocą zewnętrznego sygnału 0–10 V.
1. Zestaw przyłączeniowy centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej
2. Zewnętrzny system BMS
3. Sterowanie napięciem 0–10 V
4. Jednostka zewnętrzna ECOi/ECO G
5. Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna1. Powietrze zużyte (wyrzutnia)
2. Powietrze świeże (czerpnia)
3. Powietrze wywiewane
4. Powietrze nawiewane

Zestaw przyłączeniowy centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej

Płytka drukowana, transformator mocy, listwa zaciskowa
Termistor x2 (czynnik chłodniczy: E1, E2)
Termistor (powietrze: TA; 1 czujnik)
Zdalny sterownik przewodowy. CZ-RTC6BLZestaw przyłączeniowy centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej 16, 28 i 56 kW dla ECOi oraz ECO G

Z jednostkami zewnętrznymi ECOi
Jednostki zewnętrzne ECOi przeznaczone do zestawu przyłączeniowego centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej. 3 modele dla systemu VRF: 5 HP (PAW-160MAH3M), 10 HP (PAW-280MAH3M) i 20 HP (PAW-560MAH3M).
Z jednostkami zewnętrznymi ECO G
·Jeden zestaw przyłączeniowy centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej może być używany z jedną jednostką ECO G. Nie można użyć wielu zestawów przyłączeniowych central wentylacyjno-klimatyzacyjnych
· Kombinacja ze standardowymi jednostkami wewnętrznymi jest niedozwolona
· Zasilanie jednofazowe 220–240 V
Przykładowy system dużej mocy (ponad 56 kW)
3 x [płytka drukowana, transformator, elektromagnetyczny zawór sterujący, 4 termistory, listwa zaciskowa i skrzynka elektryczna]. Przykładowy system 140 kW.
1. Rura gazowa / 2. Rura cieczowa / 3. Komunikacja jednostki zewnętrznej / jednostki wewnętrznej / 4. Temperatura na wlocie / 5. Temperatura na wylocie / 6. Temperatura cieczy / 7. Temperatura gazu / 8. Sygnał pracy wentylatora / 9. Płytka drukowana sterowania silnika wentylatora