Lepsze życie, lepszy świat

Optymalne rozwiązania zapewniające najwyższy komfortWykorzystując technologię pomp ciepła i unikalne doświadczenie, firma Panasonic

od wielu lat uczestniczy w budowaniu zrównoważonego społeczeństwa i podnoszeniu

poziomu życia ludzi na całym świecie. Szeroka gama produktów Aquarea umożliwia tworzenie optymalnych rozwiązań,

które są idealnie dopasowane do indywidualnego stylu życia, a zarazem wyróżniają się doskonałymi parametrami

z punkty widzenia ochrony środowiska i klimatu.Styl życia użytkowników końcowych


Środowisko


Lepsze życie

Lepszy świat


Wizja środowiskowa Panasonic

Aby zapewnić użytkownikom “wyższą jakość życia” i zadbać o “zrównoważone środowisko na całym świecie”, firma Panasonic będzie pracować nad wytwarzaniem i bardziej efektywnym wykorzystaniem czystej energii, której ilość będzie przewyższać ilość energii zużywanej.Jeśli wprowadzimy zmiany teraz, możemy przyczynić się do uratowania przyszłości mieszkańców całego globu


Jaki świat odziedziczą po nas nasze dzieci— i ich dzieci? Wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie oraz szybkim rozwojem gospodarczym, emisja CO2 z roku na rok wzrasta. Szacuje się, że przy obecnym tempie ocieplenia średnia globalna temperatura powierzchni Ziemi wzrośnie o 4°C w ciągu najbliższych 100 lat.
Aby temu zapobiec, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat podejmowaliśmy różne inicjatywy. Jednym z naszych rozwiązań jest są urządzenia grzewczo-chłodzące wykorzystujące opracowaną przez nas technologię pomp ciepła. Działanie dla dobra świata dziś to ochrona naszych dzieci jutro. Dlatego naszym celem jest oferowanie rozwiązań, które zapewniają komfort i pomagają nam wywiązywać się z naszej odpowiedzialności za środowisko.Osiem zagrożeń związanych ze zmianami klimatu

Negatywny wpływ na ekosystemy morskie i bioróżnorodność

Niekorzystne konsekwencje dla ludzkiego zdrowia i źródeł utrzymania (fale sztormowe, zalewanie obszarów przybrzeżnych i podnoszenie się poziomu morza)

Niekorzystne konsekwencje dla ludzkiego zdrowia i źródeł utrzymania (powodzie śródlądowe)

Niedobór żywności i obniżone bezpieczeństwo żywnościowe z powodu wzrostu temperatur i suszy

Negatywny wpływ na ekosystemy śródlądowe i słodkowodne oraz bioróżnorodność

Wyłączenia infrastruktury z powodu ekstremalnych warunków pogodowych

Niedobór wody i mniejsze plony

Zgony i choroby spowodowane falami upałów


Pompa ciepła wykorzystuje energię cieplną z powietrza zewnętrznego do ogrzewania pomieszczeń


Technologia pompa ciepła powietrze-woda


Jak działa sprężarka Aquarea?


A. Ciepłe powietrze do wewnątrz i chłodne powietrze na zewnątrz

B. Wymiennik ciepła przekazuje ciepło do czynnika chłodniczego

C. Sprężarka spręża czynnik chłodniczy do wysokiej temperatury i ciśnienia

D. Wymiennik ciepła przekazuje ciepło do wody

E. Zawór rozprężny rozpręża czynnik chłodniczy do niskiej temperatury i ciśnienia

F. Woda podgrzana na zewnątrz i woda ochłodzona do wewnątrz


1. Energia cieplna

2. Wlot powietrza

3. Zaopatrzenie w wodę

4. Wanna/prysznic

5. Produkcja CWU

6. Ogrzewanie podłogowe

7. Kuchnia

8. Grzejnik


Porównanie: 1 kW mocy wejściowej w stosunku do mocy wyjściowej w kW


A. Energia (kW)

B. Kocioł olejowy / gazowy

C. Ogrzewanie elektryczne

D. 5-krotnie wyższa moc wyjściowa!


1. 0,8

2. 1,0

3. Darmowa energia

4. Pobór mocy


Zalety pompy ciepła powietrze-woda


Aż 79% energii zużywanej w europejskich domach przypada na ogrzewanie i przygotowanie CWU. Dlatego też, w porównaniu z konwencjonalnymi kotłami i grzejnikami elektrycznymi, wysoce wydajna technologia pomp ciepła powietrze-woda firmy Panasonic może stanowić znaczącą różnicę. Ponadto, poprzez przekształcanie energii cieplnej zawartej w powietrzu w ciepło do ogrzewania pomieszczeń, technologia ta pomaga zmniejszyć emisję COi ograniczyć wpływ na środowisko naturalne. W porównaniu z grzejnikiem elektrycznym, pompa ciepła powietrze-woda oferuje pięciokrotnie większy stosunek mocy wyjściowej do wejściowej w kilowatach. Wykorzystanie możliwości tej technologii może zrewolucjonizować wydajność ogrzewania, chłodzenia i dostarczania ciepłej wody użytkowej przy jednoczesnym obniżeniu emisji CO2. Jest to właściwe rozwiązanie w nowej erze świadomości ekologicznej.


Rozwiązania Panasonic dla środowiska naturalnego