ECOi-W. Prosty, przyjazny dla użytkownika sterownik do jednostek zewnętrznych

Wszystkie urządzenia ECOi-W są standardowo wyposażone w intuicyjny panel sterowania.


Sterowanie mikroprocesorowe jest realizowane w oparciu o nową logikę IHM i oferuje inteligentną obsługę urządzeń, dostosowaną do potrzeb użytkownika.

Podstawowa obsługa.
· Włączanie/wyłączanie
· Ustawianie trybu chłodzenia / ogrzewania

Oszczędność energii.
· Inteligentna logika sterowania temperaturą wody wlotowej
· Tryb pracy nocnej – obniżenie poboru energii elektrycznej i redukcja hałasu
· Tryb pracy przy obciążeniu częściowym
· Regulacja maksymalnej temperatury wylotowej
Serwis / konserwacja.
· Automatyczna praca próbna po naciśnięciu przycisku
· Komunikaty o alarmach (z podaniem ostatnich 10 alarmów)
· Licznik godzin pracy sprężarki i pompy
· Graniczne wartości eksploatacyjne sprężarki zapisane w pamięci flash

Inne.
· Zgodność z systemem BMS (RS485 ModBus RTU lub protokół BacNet MSTP)