Panasonic udostępnił generator etykiet energetycznych (Energy Label Generator), czyli narzędzie online, które pomoże instalatorom w przestrzeganiu zapisów Dyrektywy ErP, obowiązujących od 26 września br. Rozwiązanie umożliwia generowanie etykiet z informacją o klasie energetycznej poszczególnych produktów oraz obliczenie efektywności całych systemów.

Unijna Dyrektywa ErP (Energy-related Products) określa minimalne dopuszczalne wymagania dotyczące efektywności produktów zużywających energię. Od 26 września 2015 r. jej zapisy obejmują również urządzenia grzewcze i pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody. Dla producentów oznacza to obowiązek umieszczania na produktach etykiet zawierających m.in. informacje o sprawności energetycznej urządzenia, rocznym zużyciu energii czy poziomie hałasu. Z kolei instalatorzy muszą dodatkowo obliczyć i przedstawić klientowi dane dotyczące efektywności całego systemu.

W związku z wprowadzonymi zmianami Panasonic opracował i udostępnił instalatorom generator etykiet energetycznych. Pozwala on uzyskać charakterystykę danego produktu, pobrać odpowiednią etykietę, a także obliczyć efektywność układu grzewczego. Narzędzie jest dostępne online i bardzo proste w użyciu - wystarczy wybrać odpowiednią strefę klimatyczną oraz model pompy ciepła, by system automatycznie wygenerował etykietę z informacją o klasie energetycznej. Z kolei
w przypadku systemów obejmujących również rozwiązania innych dostawców, należy wprowadzić wymagane informacje z karty produktu, a generator oblicza efektywność energetyczną całego systemu. Wszystkie pompy ciepła w ofercie Panasonic należą do najbardziej efektywnych rozwiązań klasy A++ podczas pracy przy 55°C** . Zgodnie z Dyrektywą ErP urządzenia są klasyfikowane w dziewięciu kategoriach, od najbardziej efektywnych A++ do najniższej kategorii G. Jednostki zapewniające ogrzewanie na poziomie 55°C muszą być zaklasyfikowane w przedziale od A do A++, wykazując
wydajność pracy na poziomie 100 proc. W przypadku pomp niskotemperaturowych minimalna wydajność pracy powinna wynosić 115 proc. i muszą charakteryzować się one klasą energetyczną A+ lub A++.

**  Oznaczenie zgodne z przepisami dyrektywy ErP (przepisy UE nr 811/2013, EN 14511 i EN 14825) dla pomp ciepła, które oficjalnie obowiązują od września 2015 r. Nowa seria pomp ciepła Panasonic Aquarea H-Generation w myśl powyższych
przepisów osiągnie kategorię A+++ od września 2019 r.