Polityka gwarancyjna firmy Panasonic

Gwarancja Panasonic na produkty z kategorii pompy ciepła powietrze – woda jest udzielana tylko przez Firmy Instalacyjne posiadające aktualną Akredytację Panasonic (zwane także Akredytowany Instalator).

Lista Akredytowanych Firm Instalacyjnych dostępna jest na stronie: http://www.panasonicproclub.com/ifinder/PL_pl/home/

Każdy Akredytowany Instalator powinien dysponować - do wglądu dla klienta - certyfikatem potwierdzającym aktualne uprawnienia w zakresie doboru, montażu, uruchomienia oraz diagnostyki pomp ciepła Panasonic.

Korzyści wynikające z wyboru Akredytowanej Firmy Instalacyjnej:

 • Możliwość uzyskania Gwarancji Panasonic (gwarancję rejestruje w Panasonic Akredytowany Instalator) 
 • Każdy Akredytowany Instalator może liczyć na wsparcie techniczne PanasonicDo dyspozycji Akredytowanego Instalatora są: 
  • Regionalni Inżynierowie Panasonic 
  • Autoryzowane Centra Serwisowe
 • Montaż urządzenia według ściśle określonych przez Panasonic wytycznych  
 • Wysoka jakość świadczonych usług 
 • Zdalny serwis i monitoring pracy pompy ciepła w przypadku podłączenia urządzenia do Aquarea Service Cloud

Do obowiązków Akredytowanej Firmy Instalacyjnej należy m.in.

 • Kompleksowa obsługa swoich Klientów. 
 • Pełna diagnoza pompy ciepła w przypadku nieprawidłowego działania. 
 • Wykonywanie okresowych, odpłatnych przeglądów gwarancyjnych zgłoszonych przez użytkownika. 
 • Priorytetowe i rzetelne rozpatrywanie zgłoszenia reklamacyjnego. 
 • Zgłaszanie awarii urządzenia do Panasonic w okresie trwania gwarancji.

Przykładowa karta gwarancyjna

Ogólne warunki gwarancji producenta opisane są w poniższym dokumencie:

https://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/distributors/Aquarea/KARTA A2W/A2W_2023_.pdfOkres obowiązywania gwarancji Panasonic na urządzenia z grupy produktowej pomp ciepła

Prosimy o zapoznanie się z okresami gwarancji obowiązującymi na urządzenia, zbiorniki oraz akcesoria z serii produktów Aquarea: https://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/service/gwarancja_zbiorniki_.pdf

 1. Wyjaśniamy - najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości (FAQ). 


  1. Jak wygląda kwestia gwarancji Panasonic na pompę ciepła?

  a. Gwarancja producenta na pompę ciepła Panasonic udzielana jest przez Panasonic wyłącznie na oryginalne urządzenia, zainstalowane przez Akredytowanych Instalatorów Panasonic. Lista Akredytowanych Instalatorów dostępna jest tutaj: https://www.panasonicproclub.com/ifinder/PL_pl/home/. 

  b. Wyłącznie Akredytowani Instalatorzy Panasonic mają prawo do uzyskania i przekazania użytkownikowi karty gwarancyjnej Panasonic na konkretną, zainstalowaną przez siebie pompę ciepła Panasonic. 

  c. Akredytowany Instalator rejestruje zainstalowane przez siebie urządzenie w systemie Panasonic i na tej podstawie firma Panasonic wystawia kartę gwarancyjną w formie elektronicznej (PDF). Taką kartę Akredytowany Instalator przekazuje użytkownikowi. 


  2. Jakie są warunki gwarancji Panasonic na pompę ciepła? 

  a. Ogólne warunki gwarancji Panasonic na pompę ciepła opisane są w niniejszym dokumencie: https://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/distributors/Aquarea/KARTA A2W/A2W_2023_.pdf 

  O szczegóły należy zapytać wybranego Akredytowanego Instalatora.  

  b. Jednym z istotnych warunków udzielenia i zachowania ochrony gwarancyjnej wynikającej z gwarancji Panasonic jest wykonywanie przez użytkownika regularnych, odpłatnych przeglądów gwarancyjnych. O szczegóły należy zapytać wybranego Akredytowanego Instalatora. 


  3. W jaki sposób użytkownik może sprawdzić, czy Akredytowany Instalator Panasonic uzyskał gwarancję Panasonic na jego pompę ciepła? O co należy poprosić instalatora? O jaki dokument i w jakiej formie? 

  Użytkownik powinien otrzymać od Akredytowanego Instalatora kartę gwarancyjną Panasonic w formie elektronicznej (PDF) z przydzielonym unikalnym numerem karty gwarancyjnej. Jest to dowód uzyskania karty gwarancyjnej od Panasonic. Wzór karty znajduje się tutaj: https://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/distributors/Aquarea/KARTA A2W/A2W_2023_.pdf 


  4. Co w przypadku, jeśli Akredytowany Instalator Panasonic nie przekazał użytkownikowi karty gwarancyjnej Panasonic?  

  a. W pierwszej kolejności należy zwrócić się do Akredytowanego Instalatora o uzyskanie i przekazanie użytkownikowi karty gwarancyjnej Panasonic. 

  b. Jeśli powyższe nie przyniesie efektów, poprosimy o zgłoszenie takiego przypadku poprzez formularz  https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/contact/  tytułem Reklamacja – Instalator. 


  5. Czy tylko Akredytowany Instalator Panasonic może zarejestrować pompę ciepła i w ten sposób uzyskać gwarancję Panasonic dla użytkownika? Czy może to zrobić dowolny instalator, także bez akredytacji? 

  a. Wyłącznie Akredytowany Instalator Panasonic może zarejestrować pompę ciepła w Panasonic i uzyskać dla użytkownika kartę gwarancyjną Panasonic. 

  b. Nieakredytowany instalator nie może uzyskać dla użytkownika gwarancji Panasonic. 


  6. Co w przypadku, jeśli instalator, który sprzedał i zainstalował pompę ciepła, nie ma Akredytacji Panasonic? Czy użytkownik może inaczej zdobyć gwarancję producenta na pompę ciepła i w jaki sposób? 

  a. Brak akredytacji instalatora skutkuje brakiem ochrony gwarancyjnej Panasonic, w tym uniemożliwia wygenerowanie dla użytkownika karty gwarancyjnej Panasonic.

  b. Nieautoryzowany instalator ponosi wobec nabywcy odpowiedzialność z tytułu ewentualnych wad rzeczy sprzedanej. 

  c. Jeśli kontakt z takim nieautoryzowanym instalatorem jest niemożliwy, w sprawie możliwości uzyskania naprawy i jej warunków, prosimy o opisanie problemu przez formularz znajdujący się pod poniższym linkiem: https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/contact/


  Jeśli instalator nie posiada akredytacji, skutkuje to tym, że użytkownik nie będzie mógł otrzymać gwarancji Panasonic na urządzenie. Brak gwarancji producenta na urządzenie nie oznacza jednocześnie braku odpowiedzialności nieautoryzowanego instalatora, który będzie odpowiadał względem użytkownika z tytułu ewentualnych wad rzeczy sprzedanej. 


  7. Co w przypadku, gdy Akredytowany Instalator przestał prowadzić działalność lub stracił Akredytację?  Co się dzieje wtedy z gwarancją Panasonic na pompę ciepła? 

  a. Urządzenie nadal objęte jest gwarancją Panasonic. 

  b. Poprosimy o zgłoszenie takiego przypadku poprzez formularz https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/contact/  tytułem Reklamacja – Instalator.  


  8. Jak uzyskać dłuższą gwarancję na pompę ciepła Panasonic?

  Aby wydłużyć czas gwarancji należy zgłosić się do Akredytowanego Instalatora bądź PRO Partnera

  a. Akredytowany Instalator, dzięki akredytacji ma możliwość wygenerowania gwarancji na pompy ciepła Aquarea o długości trwania 3 lata na urządzenie i 5 lat na sprężarkę. 

  b. PRO Partner natomiast może wygenerować kartę gwarancyjną na pompy ciepła Aquarea o długości trwania 5 lat zarówno na urządzenie jak i na sprężarkę. 

  Na ten moment nie ma możliwości wydłużenia czasu trwania gwarancji, o której mowa wyżej. 


  Instalator, który nie posiada akredytacji, nie może zaoferować gwarancji Panasonic. W takiej sytuacji użytkownik może skorzystać tylko ze standardowej rękojmi na okres 2 lat.