Urządzenia serii PACi Standard i Elite
Zaprojektowana od nowa kolejna generacja urządzeń do zastosowań obiektowych

Efektywność sezonowa (współczynnik SCOP)
Produkt spełnia nowe wymagania dla urządzeń ekologicznych
Efektywno?? sezonowa (wspó?czynnik SCOP)

Seria PACi Standard

 • Zastosowanie rozwiązań energooszczędnych umożliwiło osiągnięcie wysokiego współczynnika COP.
 • Zastosowanie wydajnego czynnika chłodniczego R410A pozwala zredukować emisję CO2 oraz obniżyć koszty eksploatacji systemu.
 • Zrównoważenie kosztu systemu w stosunku do efektywności energetycznej
 • Najwyższe w klasie współczynniki SEER/SCOP dla kategorii standardowych urządzeń inwerterowych Współczynnik SEER: A++/współczynnik SCOP: A+ dla wydajności 10,0 kW (model kasetonowy 90×90)
 • Sterownik zamienny z urządzeniami serii ECOi
 • Kompaktowe jednostki zewnętrzne
 • Możliwość łączenia w systemy podwójne
PACi Standard Panasonic
PACi Elite Panasonic

Seria PACi Elite

 • Zastosowanie inwertera na prąd stały gwarantuje zapewnienie komfortu i oszczędność energii.
 • Wszystkie wymagane aprobaty zapewniające jakość i bezpieczeństwo
 • Najwyższy w branży współczynnik SEER: A++/współczynnik SCOP: A+ dla wydajności 10,0 kW (model kasetonowy 90×90 i sufitowy)
 • Możliwość chłodzenia przy temperaturach zewnętrznych do +46°C
 • Wyjątkowa efektywność dzięki zastosowaniu inwertera w połączeniu z czynnikiem chłodniczym R410A
 • Możliwość chłodzenia przy temperaturach zewnętrznych do –15°C
 • Możliwość ogrzewania przy temperaturach zewnętrznych do –20°C
 • Kompaktowe jednostki zewnętrzne
 • Automatyczny restart z jednostki zewnętrznej
 • Możliwe połączenia w układzie split podwójnym, potrójnym i zdublowanym podwójnym

 

Jakość i bezpieczeństwo urządzeń

Przed sprzedażą wszystkie klimatyzatory firmy Panasonic przechodzą rygorystyczne testy jakości i bezpieczeństwa. Proces ten obejmuje uzyskanie wszystkich koniecznych aprobat bezpieczeństwa zapewniających, że sprzedawane przez nas klimatyzatory nie tylko spełniają najbardziej wymagające normy rynkowe, ale są również całkowicie bezpieczne.

Zwiększona długość orurowania zwiększająca elastyczność projektową

 • Możliwość dostosowania do różnych rodzajów i wielkości budynków.
 • Maksymalna długość orurowania dla urządzeń serii PACi Standard: 50 m (dla jednostek o wydajności 6,0 ÷ 12,5 kW), 75 m (dla jednostek o wydajności 14,0 kW)
 • Maksymalna długość orurowania dla urządzeń serii PACi Elite: 40 m (dla jednostek o wydajności 5,0 kW), 50 m (dla jednostek o wydajności 6,0 i 7,1 kW), 75 m (dla jednostek o wydajności 10,0 ÷ 14,0 kW)

Lekkość i małe wymiary

Ponieważ masa jednostki wynosi jedynie 98 kg*, można ją łatwo przenosić i instalować.

* Urządzenia PACi Standard o wydajności 14,0 kW i PACi Elite o wydajnościach od 10,0 do 14,0 kW

Tryb cichy

Poziom hałasu można za pomocą odpowiednich ustawień obniżyć o 5 dB. Można to również wykonać za pomocą zewnętrznego sygnału wejściowego.

Elastyczność i małe wymiary

Wąska i lekka konstrukcja oznaczają, że jednostki zewnętrzne serii PACi można instalować w różnych miejscach.
Konstrukcja Serii PACi

Konstrukcja wentylatorów, silników wentylatorów, sprężarek i wymienników ciepła została opracowana z uwzględnieniem zasad oszczędności energii, co pozwoliło na uzyskanie jednego z najwyższych współczynników COP w branży. Dodatkowo zastosowanie wydajnego czynnika chłodniczego R410A pozwala zredukować emisję CO2 oraz obniżyć koszty eksploatacji systemu.

 1. Kompaktowa, wysokowydajna sprężarka Zastosowano wysokowydajną sprężarkę inwerterową. Sprężarka inwerterowa zapewnia lepsze osiągi oraz wyższą wydajność przy obciążeniu częściowym.
 2. Płyta sterująca (P-LINK) Aby ułatwić serwis, liczbę płyt sterujących zredukowano do dwóch.
 3. Silnik wentylatora na prąd stały Sterowanie silnikiem na prąd stały odbywa się na podstawie obciążenia i temperatury zewnętrznej tak, by zapewnić optymalny wydatek powietrza.
 4. Nowy duży diagonalny wentylator nadmuchu (520 mm) Wentylator został zaprojektowany tak, by zmniejszyć zawirowania powietrza i zwiększyć wydajność. Ponieważ średnica wentylatora została zwiększona do 520 mm, wydatek powietrza zwiększył się o 12%, przy równoczesnym zachowaniu niskiego poziomu hałasu.
 5. Wysokowydajny wymiennik ciepła Aby podnieść wydajność, wielkość wymiennika ciepła i średnice rur miedzianych w wymienniku zostały dobrane na nowo.
 

Szeroki zakres dopuszczalnych temperatur zewnętrznych

 • Możliwość chłodzenia przy temperaturach zewnętrznych do –15°C
 • Możliwość chłodzenia przy temperaturach zewnętrznych do +46°C
 • Możliwość ogrzewania przy temperaturach zewnętrznych do –20°C

Zdalne sterowanie temperaturą umożliwia jej regulację w zakresie od 18°C do 30°C.

Chłodzenie: –15°C TS ÷ 46°C TS

Ogrzewanie: –20°C TM ÷ 24°C TM

Wyższa energooszczędność

Efektywność nominalna urządzeń została ulepszona dzięki zastosowaniu wysokowydajnego czynnika chłodniczego R410A, nowej sprężarki inwerterowej na prąd stały, nowego silnika na prąd stały oraz wymiennika ciepła o zmodyfikowanej budowie.

Nowy model w trybie chłodzenia
Dotychczasowy model w trybie chłodzenia
Nowy model w trybie ogrzewania
Dotychczasowy model w trybie ogrzewania