Inteligentna kompatybilność VRF+

Przyszłość sterowania.

Inteligentna kompatybilność VRF+ oferuje efektywne zarządzanie energią i nowe rozwiązanie do sterowania klimatyzacją zapewniającą wysoką jakość powietrza w pomieszczeniach.
System zarządzania energią w pomieszczeniach
Każde pomieszczenie jest monitorowane przez precyzyjne czujniki, dzięki czemu możliwe jest zapewnienie komfortowej temperatury bez marnowania energii.
System zarządzania całym budynkiem
Układ można również podłączyć w trybie plug & play do systemu zarządzania energią budynku (BEMS) w celu scentralizowanego sterowania zużyciem energii.


Dzięki kompleksowemu zarządzaniu energią, inteligentna kompatybilność VRF firmy Panasonic to najbardziej nowoczesne rozwiązanie, które zapewnia oszczędność energii i komfort, jak również prostą instalację, obsługę i pracę.Zalety inteligentnej kompatybilności VRF

Radykalne obniżenie kosztów operacyjnych przy zachowaniu doskonałej jakości powietrza w pomieszczeniach.
 • 3 wbudowane czujniki: temperatury, wilgotności względnej i obecności
 • Czujniki bezprzewodowe ZigBee: CO2 / temperatura / RH%, okno / drzwi, sufit / ściana / wycieki
 • Pakiet przekaźników, sterownik hotelowy
Przyjazny dla użytkownika/właściciela.
 • Kolorowy ekran dotykowy
 • Łatwa obsługa
 • 22 języki
 • Zrozumiałe opisy błędów
Najszerszy wybór opcji w zakresie adaptacji urządzenia.
 • Możliwość dostosowania koloru tła
 • Możliwość zmiany wyglądu wyświetlacza/ikon, komunikatów
 • Programowalny układ logiczny (również niezależny)
 • Różne sterowniki i możliwość podłączenia różnych urządzeń zewnętrznych
Przejrzysty interfejs typu plug and play – niższe nakłady inwestycyjne.
 • Łatwe podłączenie układu VRF w trybie plug & play do systemu zarządzania energią budynku (BEMS)
 • Urządzenie odpowiednie do pracy niezależnej lub do integracji z BEMS
 • Łatwy montaż czujnika ZigBee

Inteligentna kompatybilność VRF+: nowy SE8000.

1

Kontrola jakości powietrza
Optymalna jakość powietrza dzięki czujnikom CO2 i wilgotności. Komfortowe warunki przebywania w pomieszczeniach przy jednoczesnej minimalizacji kosztów ogrzewania i chłodzenia.
Czujnik CO2 steruje systemami wentylacyjnymi, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniu.

2

Rozwiązania dla hoteli z przełącznikiem karty hotelowej lub bez niego
Dostarczamy rozwiązania, które spełniają potrzeby różnych regionów i klas hoteli.
Podczas gdy dostępna w poprzednim modelu funkcja automatycznego wykrywania obecności zapewniała optymalną klimatyzację powietrza w pokoju z wykorzystaniem przełącznika karty hotelowej lub bez niego, najnowszy model przewiduje skoordynowane sterowanie klimatyzatorami i innymi urządzeniami za pomocą standardowej karty hotelowej. Zwiększenie liczby możliwych do podłączenia urządzeń pozwala na indywidualne dostosowanie ustawień dla każdego pokoju hotelowego.

3

Sterowanie innymi urządzeniami
Jeden sterownik pomieszczeniowy zarządza różnymi urządzeniami, w tym oświetleniem i roletami.
System wentylacyjny i inne urządzenia zewnętrzne (wejście w postaci styku bezpotencjałowego) mogą być podłączone za pośrednictwem sterownika hotelowego lub zestawu przekaźników TE2, dzięki czemu sam sterownik oferuje zróżnicowane opcje sterowania nawet bez systemu BEMS.

System zarządzania energią w pomieszczeniachMontaż ściennego/sufitowego czujnika temperatury, czujnika okiennego/drzwiowego i czujnika CO2 pozwala na uzyskanie precyzyjnej i optymalnej kosztowo klimatyzacji.

 1. VRF lub Paci
 2. Ścienny/sufitowy czujnik temperatury/ruchu/wilgotności
 3. Czujnik drzwiowy/okienny
 4. Czujnik CO2/temperatury/wilgotności
 5. Czujnik wycieku wody
 6. Zestaw przekaźników (TE2)
 7. Połączenie przewodowe
 8. Sterownik hotelowy (HRC)
Wypełnij pole...

Czujniki i sterowniki

Dzięki zastosowaniu czujników Schneider Electric uzyskano pełną kontrolę obecności ludzi i automatyczną kontrolę jakości powietrza w pomieszczeniach. Czujniki wykrywają obecność lub nieobecność osób, a także otwarcie i zamknięcie drzwi i okien. Pozwala to uzyskać optymalne zarządzanie energią i stworzyć najbardziej komfortowe warunki w pomieszczeniach.
Elastyczne opcje montażu umożliwiają dostosowanie rozwiązania do różnych zastosowań i cech budynku, takich jak ściany, sufity oraz odległość jednostek klimatyzacyjnych od drzwi i okien. Brak przewodów oznacza większą swobodę wykonywania instalacji.

Baterie wystarczają nawet na pięć lat (10 lat w przypadku czujnika CO2) i są łatwe do zainstalowania i wymiany.

 1. Czujnik do zamontowania na oknie (opcja)
 2. Sterownik pomieszczeniowy
 3. Sufitowy czujnik ruchu (opcja)
 4. Czujnik do zamontowania na drzwiach (opcja)
 5. Czujnik CO2 (opcja)
 6. Czujnik wycieku wody (opcja)
 7. Wbudowany czujnik PIR, czujnik wilgotności

Czujnik drzwiowy/okienny

Czujnik stykowy wykrywający otwarcie i zamknięcie drzwi i okien.

Ścienny/sufitowy czujnik temperatury/ruchu/wilgotności

Ścienny i sufitowy czujnik wykrywający obecność i nieobecność osób w pomieszczeniu.


Czujnik CO2/temperatury/wilgotności

Monitorowanie jakości powietrza, weryfikacja danych z urządzeń współpracujących i sterowanie dopływem świeżego powietrza w obrębie dowolnie zdefiniowanych stref.

Czujnik wycieku wody

Aktywacja dwóch wkładek pod korpusem czujnika następuje, gdy znajdzie się między nimi woda. Po wykryciu wody czujnik zgłasza zdarzenie do sterownika.

Zestaw przekaźników (TE2)

Bezprzewodowe programowalne sterowniki do urządzeń HVAC i zliczania impulsów. Urządzenia zawiera pamięć lokalną do przechowywania bezpiecznych sekwencji sterowania.

Sterownik hotelowy (HRC)

Sterownik nadzoruje pracę urządzeń w pokojach hotelowych i agreguje dane, dzięki czemu są one widoczne dla systemów zarządzania pokojami i obiektami.

System zarządzania całym budynkiem

Inteligentne rozwiązanie upraszczające zarządzanie energią, optymalizujące wydajność budynku i zapewniające oszczędności.

Podłączenie do systemu BEMS w trybie plug and play

Dzięki SE8000 podłączenie do systemu BEMS jest niezwykle proste. Co więcej, wystarczy sterownik zdalny, by móc korzystać z rozwiązania niezależnie, bez podłączania go do systemu BEMS. Nie tylko radykalnie zmniejsza to obciążenie integratorów systemów, ale także obniża koszty.
1. PACi lub Panasonic VRF (VRF / GHP)
2. Centrala wentylacyjna (obsługiwana z poziomu systemu VRF)
3. Sterownik pomieszczeniowy
4. Bramka BEMS (MPM)
5. Sterownik hotelowy (HRC)
6. Zestaw przekaźników (TE2)
7. Z dedykowanym interfejsem graficznym


A. Inteligentny sterownik SE8000 z możliwością bezpośredniego podłączenia czujników ZigBee® Pro.
Perfekcyjna kontrola obecności osób i jakości powietrza w pomieszczeniach.
Np.: kontrola obecności osób w pokoju hotelowym przez czujnik PIR, kontrola jakości powietrza za pośrednictwem czujnika CO2, styki drzwiowe / okienne.
A.1. Ścienny/sufitowy czujnik temperatury/ruchu/wilgotności
A.2. Czujnik drzwiowy/okienny
A.3. Czujnik CO2/temperatury/wilgotności
A.4. Czujnik wycieku wody

B. Wbudowany interfejs BACnet MS/TP i Modbus RTU.

C. Urządzenia Schneider Electric mogą być bez problemu podłączone do systemu BEMS dzięki widżetom Panasonic VRF zapewniającym tryb plug and play.
Zasada działania układu VRF jako chillera.
C.1. Widżet BEMS (unikalne rozwiązanie Panasonic)
* Na schemacie przedstawiono sposób podłączenia produktów Panasonic, Schneider Electric i innych dostawców. Więcej informacji można uzyskać u autoryzowanego sprzedawcy.

1

Hotele

Rozwiązania dla hoteli z przełącznikiem karty hotelowej lub bez niego.

2

Małe i średnie biura

Czujniki CO2 (opcja) i czujniki wilgotności.

3

Supermarkety

Czujniki wilgotności.
Funkcja automatycznego wykrywania obecności dostępna w SE8000 i czujniku ZigBee zapewnia optymalną klimatyzację pomieszczenia, niezależnie od tego, czy w przełączniku znajduje się karta, czy też nie. Czujniki wykrywają obecność lub nieobecność osób, a także otwarcie i zamknięcie drzwi i okien, zapewniając optymalne, klimatyzowane środowisko, zgodne z oczekiwaniami gości. Automatyczne sterowanie zapewnia optymalną eksploatację urządzeń podczas nieobecności gości lub przy otwartych oknach. Przyczynia się to do znacznego obniżenia kosztów operacyjnych.
Czujniki CO2 (opcja) dokonują pomiarów w jednostkach ppm, a czujniki wilgotności umożliwiają precyzyjną kontrolę jakości powietrza. Tworzy to najbardziej komfortową przestrzeń dla użytkowników i przyczynia się do zwiększenia satysfakcji pracowników.
Czujniki wilgotności umożliwiają automatyczne osuszanie w celu zapewnienia optymalnej jakości powietrza w pomieszczeniach niezależnie od warunków klimatycznych. Tworzy to jeszcze bardziej komfortowe środowisko dla klientów, pracowników i samych urządzeń.

Innowacyjne i bezkonkurencyjne zalety


Kolorystyka i wzornictwo dopasowane do wnętrz biurowych.
Zestawienia kolorystyczne i wzornictwo mogą być dostosowane do różnych obiektów.

Zrozumiałe opisy błędów.
Opis błędu w sytuacji awaryjnej jest sformułowany w sposób zrozumiały, co umożliwia personelowi szybką reakcję.

Możliwość wyboru jednego z 22 języków.
Możliwość wyświetlania komunikatów w języku ojczystym gości – płynna, bezstresowa komunikacja, a zarazem wyraz gościnności i myślenia o potrzebach użytkowników.

Programowalny układ logiczny.
Możliwość pełnej indywidualizacji logiki zdalnego sterownika i aktualizacji w celu dostosowania go do aktualnych warunków.