10.0 kW. Jednostki kanałowe o niskim ciśnieniu statycznym serii PACi Elite • Czynnik R32

KIT-100PN1ZH8 (S-100PN1E5B + U-100PZH2E8)

Dzięki niewielkiej wysokości (zaledwie 250 mm) jednostki te można instalować w wielu miejscach, w których nie zmieszczą się urządzenia innych typów – są więc znacznie bardziej uniwersalne. Idealny wybór w przypadku niskich przestrzeni nadsufitowych.

Wyjątkowo mała wysokość: 250 mm, jednakowa dla wszystkich modeli.

  • Funkcja automatycznej nauki ustawień wymaganego ciśnienia statycznego w miejscu instalacji podczas uruchamiania urządzenia (wymagany standardowy sterownik przewodowy; tylko modele S-60/71/100/125/140PN1E5B)
  • Kompaktowe jednostki wewnętrzne bez utraty ciśnienia statycznego (wysokość tylko 250 mm)
  • Ciśnienie statyczne 50 Pa
  • Łatwa konserwacja i serwis – zewnętrzna skrzynka elektryczna
  • Wentylator promieniowy z 3 ustawieniami prędkości, sterowany za pomocą sterownika przewodowego lub sterownika na podczerwień
  • Wentylator napędzany silnikiem prądu stałego, zapewniający lepszą wydajność i regulację
  • Łatwe podłączenie i sterowanie zewnętrznym wentylatorem lub układem wentylacji odzyskowej ERV za pośrednictwem złącza PAW-FDC na płytce sterującej jednostki wewnętrznej. Możliwość sterowania urządzeniem zewnętrznym za pośrednictwem sterownika indywidualnego jednostki wewnętrznej Panasonic

Dane techniczne

Zobacz wszystko
Jednostki kanałowe o niskim ciśnieniu statycznym serii PACi Elite • Czynnik R32 Trójfazowe
10.0 kW
EER (Nominal) (1) W/W 3,95
COP (Nominal) (1) W/W 3,90
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. kg / T
Kit KIT-100PN1ZH8
Remote controller CZ-RTC5B
Cooling capacity (Nominal) kW 10,0
Cooling capacity (Min) kW 3,1
Cooling capacity (Max) kW 12,5
EER (Nominal) (1) W/W 3,95
SEER (2) 5,9 A+
Pdesign (cooling) kW 10,0
Input power cooling (Nominal) kW 2,53
Annual energy consumption cooling (3) kWh/a 588
Heating capacity (Nominal) kW 11,2
Heating capacity (Min) kW 3,1
Heating capacity (Max) kW 14,0
COP (Nominal) (1) W/W 4,00
SCOP (2) 4,0 A+
Pdesign at -10°C kW 8,0
Input power heating (Nominal) kW 2,80
Annual energy consumption heating (3) kWh/a 2799
Indoor unit S-100PN1E5B
External static pressure (Nominal) (4) Pa 40
External static pressure (Min) (4) Pa 10
External static pressure (Max) (4) Pa 80
Indoor air flow (Hi) m³/min 36,0
Indoor air flow (Lo) m³/min 33,0
Moisture removal volume L/h 26,0
Indoor sound pressure (Hi) (5) dB(A) 39
Indoor sound pressure (Med) (5) dB(A) 37
Indoor sound pressure (Lo) (5) dB(A) 32
Indoor dimension (Height) mm 250
Indoor dimension (Width) mm 1200
Indoor dimension (Depth) mm 650
Indoor net weight kg 41
Outdoor unit U-100PZH2E8
Outdoor power source V 380 - 400 - 415
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) A 3,75
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) A 3,55
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) A 3,45
Current in heating (1p 220V / 3p 380) A 4,20
Current in heating (1p 230V / 3p 400) A 4,00
Current in heating (1p 240V / 3p 415) A 3,85
Outdoor air flow (Cool) m³/min 118
Outdoor air flow (Heat) m³/min 108
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) dB(A) 52
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) dB(A) 52
Outdoor sound power (Cool -Hi) dB(A) 69
Outdoor sound power (Heat -Hi) dB(A) 69
Outdoor dimension (Height) mm 1416
Outdoor dimension (Width) mm 940
Outdoor dimension (Depth) mm 340
Outdoor net weight kg 99
Pipe diameter (Liquid) Inch (mm) 3/8 (9,52)
Pipe diameter (Gas) Inch (mm) 5/8 (15,88)
Pipe length range m 5 ~ 85
Elevation difference (in/out) (6) m 30
Pipe length for additional gas m 30
Additional gas amount g/m 45
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. kg / T 3,05 / 2,059
Operating range (Cool - Min) °C -20 (7)
Operating range (Cool - Max) °C 46
Operating range (Heat - Min) °C -20
Operating range (Heat - Max) °C 24

(1) Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.
(2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. W przypadku modeli o mocy poniżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości podanych w rozporządzeniu (UE) nr 626/2011. W przypadku modeli o mocy powyżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości podanych w rozporządzeniu (UE) nr 2281/2016.
(3) Roczne zużycie energii obliczono zgodnie z rozporządzeniem (UE) 626/2011.
(4) Umiarkowane zewnętrzne ciśnienie statyczne ustawione fabrycznie.
(5) Podane poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do wartości zmierzonych na wysokości 1,5 m poniżej jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacją Eurovent 6/C/006-97.
(6) Jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej niż jednostka wewnętrzna.
(7) Modele 100 ÷ 140PZH3E5(8) mogą pracować w temperaturze do -20°C w serwerowniach przy długości przewodów rurowych wynoszącej 30 m lub mniej.
* Zalecany bezpiecznik do jednostki wewnętrznej: 3 A.

Dodatkowe produkty

Studia przypadków Zobacz wszystkie projekty

Co nowego?