12.5 kW. Jednostki kanałowe o wysokim ciśnieniu statycznym serii PACi Standard • Czynnik R32

KIT-125PF1Z8 (S-125PF1E5B + U-125PZ2E8)

Jednostki kanałowe to idealne rozwiązanie konstrukcyjne uniwersalnego, ukrytego układu klimatyzacji. Opcjonalne króćce przyłączeniowe o średnicy 200 mm umożliwiają łatwe podłączenie do kanałów spiralnych.

  • Zewnętrzne ciśnienie statyczne zwiększone do 150 Pa
  • Funkcja automatycznej nauki ustawień wymaganego ciśnienia statycznego w miejscu instalacji podczas uruchamiania urządzenia (wymagany standardowy sterownik przewodowy
  • Wentylator napędzany silnikiem prądu stałego, zapewniający lepszą wydajność i regulację
  • Wbudowana pompa skroplin
  • Łatwa w obsłudze aplikacja Datanavi współpracująca ze sterownikiem (CZ-RTC5B)
  • Możliwość zastosowania w układzie typu split podwójny
  • Łatwe podłączenie i sterowanie zewnętrznym wentylatorem lub układem wentylacji odzyskowej ERV za pośrednictwem złącza PAW-FDC na płytce sterującej jednostki wewnętrznej. Możliwość sterowania urządzeniem zewnętrznym za pośrednictwem sterownika indywidualnego jednostki wewnętrznej Panasonic

Dane techniczne

Zobacz wszystko
Jednostki kanałowe o wysokim ciśnieniu statycznym serii PACi Standard • Czynnik R32 Trójfazowe
12.5 kW
EER (Nominal) (1) W/W 3,52 (5,33 - 2,80) A
COP (Nominal) (1) W/W 4,02 (5,50 - 3,45) A
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. kg / T 2,98 / 2,0115
Kit KIT-125PF1Z8
Remote controller CZ-RTC5B
Cooling capacity (Nominal) kW 12,5
Cooling capacity (Min) kW 3,2
Cooling capacity (Max) kW 13,5
EER (Nominal) (1) W/W 3,52
EER (Min) (1) W/W 5,33
EER (Max) (1) W/W 2,80
SEER (2) 5,6
Pdesign (cooling) kW 12,5
Input power cooling (Nominal) kW 3,55
Input power cooling (Min) kW 0,60
Input power cooling (Max) kW 4,82
Annual energy consumption cooling (3) kWh/a 790
Heating capacity (Nominal) kW 12,5
Heating capacity (Min) kW 3,3
Heating capacity (Max) kW 15,0
COP (Nominal) (1) W/W 4,02
COP (Min) (1) W/W 5,50
COP (Max) (1) W/W 3,45
SCOP (2) 3,6
Pdesign at -10°C kW 12,5
Input power heating (Nominal) kW 3,11
Input power heating (Min) kW 0,60
Input power heating (Max) kW 4,35
Annual energy consumption heating (3) kWh/a 4848
Indoor unit S-125PF1E5B
External static pressure (Nominal) (4) Pa 100
External static pressure (Min) (4) Pa 10
External static pressure (Max) (4) Pa 150
Indoor air flow (Hi) m³/min 34,0
Indoor air flow (Med) m³/min 29,0
Indoor air flow (Lo) m³/min 23,0
Moisture removal volume L/h 7,9
Indoor sound pressure (Hi) (5) dB(A) 39
Indoor sound pressure (Med) (5) dB(A) 35
Indoor sound pressure (Lo) (5) dB(A) 32
Indoor sound power (Hi) dB(A) 61
Indoor sound power (Med) dB(A) 57
Indoor sound power (Lo) dB(A) 54
Indoor dimension (Height) mm 290
Indoor dimension (Width) mm 1400
Indoor dimension (Depth) mm 700
Indoor net weight kg 45
Outdoor unit U-125PZ2E8
Outdoor power source V 380 - 400 - 415
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) A 5,40
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) A 5,10
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) A 4,95
Current in heating (1p 220V / 3p 380) A 4,70
Current in heating (1p 230V / 3p 400) A 4,45
Current in heating (1p 240V / 3p 415) A 4,30
Outdoor air flow (Cool) m³/min 86
Outdoor air flow (Heat) m³/min 78
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) dB(A) 55
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) dB(A) 55
Outdoor sound power (Cool -Hi) dB(A) 73
Outdoor sound power (Heat -Hi) dB(A) 73
Outdoor dimension (Height) mm 996
Outdoor dimension (Width) mm 980
Outdoor dimension (Depth) mm 370
Outdoor net weight kg 94
Pipe diameter (Liquid) Inch (mm) 3/8 (9,52)
Pipe diameter (Gas) Inch (mm) 5/8 (15,88)
Pipe length range m 5 ~ 50
Elevation difference (in/out) (6) m 30
Pipe length for additional gas m 30
Additional gas amount g/m 45
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. kg / T 2,98 / 2,0115
Operating range (Cool - Min) °C -10
Operating range (Cool - Max) °C 43
Operating range (Heat - Min) °C -15
Operating range (Heat - Max) °C 24

(1) Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.
(2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. W przypadku modeli o mocy poniżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości podanych w rozporządzeniu (UE) nr 626/2011. W przypadku modeli o mocy powyżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości podanych w rozporządzeniu (UE) nr 2281/2016.
(3) Roczne zużycie energii obliczono zgodnie z rozporządzeniem (UE) 626/2011.
(4) Umiarkowane zewnętrzne ciśnienie statyczne ustawione fabrycznie.
(5) Podane poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do wartości zmierzonych na wysokości 1,5 m poniżej jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacją Eurovent 6/C/006-97.
(6) Jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej niż jednostka wewnętrzna.
* Zalecany bezpiecznik do jednostki wewnętrznej: 3 A.

Dodatkowe produkty

Studia przypadków Zobacz wszystkie projekty

Co nowego?