5.0 kW. Jednostki kanałowe o niskim ciśnieniu statycznym serii PACi Elite • Czynnik R32

KIT-50PN1ZH5 (S-50PN1E5B + U-50PZH2E5)

Dzięki niewielkiej wysokości (zaledwie 250 mm) jednostki te można instalować w wielu miejscach, w których nie zmieszczą się urządzenia innych typów – są więc znacznie bardziej uniwersalne. Idealny wybór w przypadku niskich przestrzeni nadsufitowych.

Wyjątkowo mała wysokość: 250 mm, jednakowa dla wszystkich modeli.

  • Funkcja automatycznej nauki ustawień wymaganego ciśnienia statycznego w miejscu instalacji podczas uruchamiania urządzenia (wymagany standardowy sterownik przewodowy; tylko modele S-60/71/100/125/140PN1E5B)
  • Kompaktowe jednostki wewnętrzne bez utraty ciśnienia statycznego (wysokość tylko 250 mm)
  • Ciśnienie statyczne 50 Pa
  • Łatwa konserwacja i serwis – zewnętrzna skrzynka elektryczna
  • Wentylator promieniowy z 3 ustawieniami prędkości, sterowany za pomocą sterownika przewodowego lub sterownika na podczerwień
  • Wentylator napędzany silnikiem prądu stałego, zapewniający lepszą wydajność i regulację
  • Łatwe podłączenie i sterowanie zewnętrznym wentylatorem lub układem wentylacji odzyskowej ERV za pośrednictwem złącza PAW-FDC na płytce sterującej jednostki wewnętrznej. Możliwość sterowania urządzeniem zewnętrznym za pośrednictwem sterownika indywidualnego jednostki wewnętrznej Panasonic

Dane techniczne

Zobacz wszystko
Jednostki kanałowe o niskim ciśnieniu statycznym serii PACi Elite • Czynnik R32 Jednofazowe
5.0 kW
EER (Nominal) (1) W/W 3,35
COP (Nominal) (1) W/W 3,35
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. kg / T
Kit KIT-50PN1ZH5
Remote controller CZ-RTC5B
Cooling capacity (Nominal) kW 5,0
Cooling capacity (Min) kW 1,5
Cooling capacity (Max) kW 5,6
EER (Nominal) (1) W/W 3,40
SEER (2) 5,1 A
Pdesign (cooling) kW 5,0
Input power cooling (Nominal) kW 1,47
Annual energy consumption cooling (3) kWh/a 342
Heating capacity (Nominal) kW 5,6
Heating capacity (Min) kW 1,5
Heating capacity (Max) kW 6,5
COP (Nominal) (1) W/W 3,50
SCOP (2) 4,0 A+
Pdesign at -10°C kW 3,8
Input power heating (Nominal) kW 1,60
Annual energy consumption heating (3) kWh/a 1573
Indoor unit S-50PN1E5B
External static pressure (Nominal) (4) Pa 25
External static pressure (Min) (4) Pa 10
External static pressure (Max) (4) Pa 80
Indoor air flow (Hi) m³/min 16,0
Indoor air flow (Lo) m³/min 13,0
Moisture removal volume L/h 10,0 
Indoor sound pressure (Hi) (5) dB(A) 36
Indoor sound pressure (Med) (5) dB(A) 34
Indoor sound pressure (Lo) (5) dB(A) 30
Indoor dimension (Height) mm 250
Indoor dimension (Width) mm 780
Indoor dimension (Depth) mm 650
Indoor net weight kg 29
Outdoor unit U-50PZH2E5
Outdoor power source V 220 - 230 - 240
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) A 6,50
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) A 6,20
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) A 5,95
Current in heating (1p 220V / 3p 380) A 7,15
Current in heating (1p 230V / 3p 400) A 6,85
Current in heating (1p 240V / 3p 415) A 6,55
Outdoor air flow (Cool) m³/min 40
Outdoor air flow (Heat) m³/min 45
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) dB(A) 45
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) dB(A) 48
Outdoor sound power (Cool -Hi) dB(A) 64
Outdoor sound power (Heat -Hi) dB(A) 68
Outdoor dimension (Height) mm 695
Outdoor dimension (Width) mm 875
Outdoor dimension (Depth) mm 320
Outdoor net weight kg 43
Pipe diameter (Liquid) Inch (mm) 1/4 (6,35)
Pipe diameter (Gas) Inch (mm) 1/2 (12,70)
Pipe length range m 3 ~ 40
Elevation difference (in/out) (6) m 30
Pipe length for additional gas m 30
Additional gas amount g/m 20
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. kg / T 1,15 / 0,776
Operating range (Cool - Min) °C -15
Operating range (Cool - Max) °C 46
Operating range (Heat - Min) °C -20
Operating range (Heat - Max) °C 24

(1) Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.
(2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. W przypadku modeli o mocy poniżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości podanych w rozporządzeniu (UE) nr 626/2011. W przypadku modeli o mocy powyżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości podanych w rozporządzeniu (UE) nr 2281/2016.
(3) Roczne zużycie energii obliczono zgodnie z rozporządzeniem (UE) 626/2011.
(4) Umiarkowane zewnętrzne ciśnienie statyczne ustawione fabrycznie.
(5) Podane poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do wartości zmierzonych na wysokości 1,5 m poniżej jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacją Eurovent 6/C/006-97.
(6) Jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej niż jednostka wewnętrzna.
(7) Modele 100 ÷ 140PZH3E5(8) mogą pracować w temperaturze do -20°C w serwerowniach przy długości przewodów rurowych wynoszącej 30 m lub mniej.
* Zalecany bezpiecznik do jednostki wewnętrznej: 3 A.

Dodatkowe produkty

Studia przypadków Zobacz wszystkie projekty

Co nowego?