Układy 2-rurowe ECO G serii GE3

 • Układ VRF zasilany gazem
 • Produkcja darmowej CWU
 • Możliwość podłączenia do jednostek wewnętrznych ECOi i sterowników
 • Kompatybilność z wodnymi wymiennikami ciepła

Układy 3-rurowe ECO G serii GF3

 • Układ VRF zasilany gazem z odzyskiem ciepła
 • Produkcja darmowej CWU
 • Możliwość podłączenia do jednostek wewnętrznych ECOi i sterowników
 • Kompatybilność z wodnymi wymiennikami ciepła

Układy Mini ECOi

Układy Mini ECOi serii LZ2 z czynnikiem R32.

· Niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego i mniejsza ilość czynnika chłodniczego
· Bardzo wysoka wydajność w najtrudniejszych warunkach otoczenia
· Większa elastyczność projektowania

Układy Mini ECOi serii LE z czynnikiem R410A.

· Wysoka sprawność wyrażona współczynnikami SEER i SCOP
· Kompaktowe wymiary – oszczędność miejsca
· Długie przewody umożliwiające elastyczne projektowanie i instalację

Układy 3-rurowe ECOi EX serii MF3

 • Jednoczesne ogrzewanie i chłodzenie z odzyskiem ciepła
 • Lepsze wartości wskaźników SEER / SCOP w pełnym zakresie mocy od 8 do 16 KM
 • Wartości wskaźników SEER / SCOP zgodne z wymaganiami LOT21 obowiązującymi od stycznia 2018 r.
 • Wyniki EER / COP potwierdzone przez Eurovent

Układy 3-rurowe ECOi EX serii MF3

 • Jednoczesne ogrzewanie i chłodzenie z odzyskiem ciepła
 • Lepsze wartości wskaźników SEER / SCOP w pełnym zakresie mocy od 8 do 16 KM
 • Wartości wskaźników SEER / SCOP zgodne z wymaganiami LOT21 obowiązującymi od stycznia 2018 r.
 • Wyniki EER / COP potwierdzone przez Eurovent