Upravljač za UKLJ./ISKLJ. (CZ-ANC2)

  • Moguće je upravljati sa 16 grupa unutarnjih jedinica.
  • Moguće je zajedničko upravljanje kao i upravljanje pojedinačnom grupom (jedinicom).
  • U jedan povezan sustav moguće je ugraditi do 8 upravljač za uključivanje/isključivanje (4 glavna, 4 sporedna).
  • Status rada određuje se trenutačno.

Bilješka: Budući da nije moguće podešavanje načina rada i temperature upravljačem za uključivanje/isključivanje, on se mora koristiti zajedno s daljinskim upravljačem, upravljačem sustava itd.

Dimenzije (V x Š x D): 121 x 122 x 14 + 52 mm (dimenzije ugrađenog uređaja)
Napajanje: Izmjenična struja 220 do 240 V
U/I dio: Unos s daljinskog (efektivni napon: unutar 24 V DC): Uključivanje/isključivanje svih. Daljinski izlaz (dopušten napon: unutar 30 V DC): Svi UKLJ., Svi alarm.