Sistem za održivo rashlađivanje u vašoj prodavnici hrane

Pogledajte ispod primer postavljanja

Visokoefikasne CO2 jedinice za kondenzovanje kompanije Panasonic potpuno zadovoljavaju potrebe supermarketa

Isparivač za hladnjaču (dodato na terenu).

Rashladne vitrine, frižideri sa staklenim vratima i rashladne komore (dodato na terenu).

Otvoreni zamrzivač (dodato na terenu).

OCU-CR1000VF8

MT TIP: 1000VF8 - 15 kW. Dužina priključka za cevi do 100 m. Moguće je povezivanje više isparivača.

Pogledajte proizvod

OCU-CR1000VF8A

MT/LT TIP: 1000VF8A - 16 kW / 8 kW. Dužina priključka za cevi do 100 m. Moguće je povezivanje više isparivača.

Pogledajte proizvod

OCU-CR20VF5A

MT/LT TIP – 4 kW / 2 kW Ovaj kapacitet je savršen za namenski zamrzivač sa staklenim vratima. A instalacija i visok SEPR: 1,92 kod zamrzavanja.

Pogledajte proizvod

Zašto CO2 jedinice za kondenzovanje u prodavnicama hrane?

CO2 je rashladno sredstvo od izbora koje dovodi do smanjena ugljeničnog otiska kod bilo koje poslovne organizacije, a naročito kod prodavnica grane, kojima donosi ključne prednosti.Visokofleksibilne i istrajne CO2 jedinice za kondenzovanje
Kompaktan profil jedinice uz do 100 metara dužine cevi pružaju fleksibilnost bez premca za prodavnice sa ograničenim prostorom za instalaciju. Svaka jedinica je prošla strogu kontrolu kvaliteta od strane kompanije Panasonic da bi se osigurao dug radni vek proizvoda.

Uvek sveža grana bez rizika od kontaminacije
CO2 je netoksično rashladno sredstvo. Ne postoji rizik od kontaminacije hrane u slučaju curenja unutar hladnjača i/ili frižidera.

Bezbednost na prvom mestu u radnom okruženju
Kao netoksično i nezapaljivo rashladno sredstvo, CO2 osigurava visok nivo bezbednosti, od puštanja u rad do održavanja, bez bilo kakvog značajnog administrativnog radnog opterećenja.

Daljinsko praćenje za bezbednost vašeg poslovanja
Panasonic sarađuje sa velikim sistemima za nadzor, kao što su Carel, Danfoss, Dixell, Eliwell i RDM.

Primena u hladnjačama kako bi hrana uvek bila sveža

Restorani, škole, lanci brze hrane.

OCU-CR200VF5

MT/LT TIP 200VF5 – 4 kW

Pogledajte proizvod

OCU-CR400VF8(SL)

MT/LT TIP 400VF8 – 7,5 kW

Pogledajte proizvod

Primena u hladnjačama uz integraciju PACi sistema

Kompanija Panasonic nudi različita rešenja za hladnjače tako što kombinuje širok asortiman proizvoda.

Integrisan sa PACi sistemom, omogućava fleksibilan dizajn i instalaciju.

Zašto CO2 jedinice za kondenzovanje za hladnjaču. CO2: < +5 °C (vlažni termometar)

Pogledajte proizvod

PACi sistemi za hladnjače između 8 °C (vlažni termometar) i 24 °C. Spoljašnje jedinice.

Pogledajte proizvod

PACi sistemi za hladnjače između 8 °C (vlažni termometar) i 24 °C. Unutrašnje jedinice

Pogledajte proizvod

Panasonic CO2 hladan lanac - CR serija - Istaknute karakteristike