Jedinica za ventilaciju sa povratom toplote predviđena za stambene objekte


Ventilacioni sistemi sa povratom toplote nude korisnicima visok stepen udobnosti zahvaljujući čistom vazduhu sa kontrolisanom temperaturom. Jedinice za povrat toplote za kuće za vlasnike koji traže visoki učinak i maksimalan komfor.


Jedinica za ventilaciju sa povratom toplote predviđena za stambene objekte. 
Sveži filtrirani vazduh i velika ušteda energije 

Ventilaciona jedinica za povrat toplote projektovana je ne samo da pruži dobar kvalitet unutrašnjeg vazduha, već i da obezbedi povrat toplote koja bi se inače izgubila kroz ventilaciju. Ovi ventilacioni sistemi sa povratom toplote se koriste u niskoenergetskim kućama kao pomoć u zadržavanju toplote.

1

Visok kvalitet unutrašnjeg vazduha
Jedinica je dizajnirana za snabdevanje doma svežim filtriranim vazduhom i istovremeno održavanje visokog toplotnog komfora.

2

Ušteda energije
Veći deo energije iz izduvnog vazduha koristi se za pripremu dolaznog vazduha i tako su zahtevi za grejanje u zgradi manji.


3

Ušteda prostora
Kompaktna jedinica za ventilaciju može se postaviti preko četvrtastog rezervoara za toplu vodu ili Aquarea All in One Compact unutrašnje jedinice za rešenje koje štedi prostor.


4

Bolji korisnički interfejs
Jedinica za ventilaciju stambenog objekta i Aquarea toplotna pumpa mogu da se kontrolišu putem jednog upravljača koji je jednostavan za korišćenje.


Jedinica za ventilaciju stambenog objekta sa povratom toplote snabdeva dom svežim filtriranim vazduhom i istovremeno zadržava veći deo energije koji je korišćen za zagrevanje doma.


Glavne karakteristike jedinica za ventilaciju stambenih objekata
 • Projektovana za površine do oko 140 m.
 • Rotacioni izmenjivač toplote visoke energetske efikasnosti sa ventilatorima EC tehnologije
 • Funkcija za transfer vlažnosti za minimiziranje kondenzacije u dovodnom vazduhu tokom zime
 • Ugrađeni senzor vlažnosti vazduha u odvodnom vazduhu se može koristiti za kontrolu potražnje.
 • Kontrola putem ekrana osetljivog na dodir i Čarobnjaka za pokretanje za lako puštanje u rad
 • Modbus komunikacija preko RS-485
 • Opcija kontrole toplotnih pumpi Aquarea serije H i J sa PAW-A2W-VENTA kontrolne table (neophodni su PAW-AW-MBS-H i PAW-VEN-ACCPCB)


Korisnički interfejs za upravljanje koji je jednostavan za korišćenje


Sva podešavanja i karakteristike su dostupni na kontrolnoj tabli koja je integrisana u prednji poklopac. Dostupna je opcija za povezivanje jedne kontrolne table ili više kontrolnih tabli
 • Ekran u boji osetljiv na dodir sa interfejsom koji je jednostavan za korišćenje
 • RUČNI i AUTOMATSKI režim ili odabir željenih podešavanja iz ranije konfigurisanih korisničkih režima
 • Ako su toplotne pumpe Aquarea H i J serije povezane sa PAW-A2W-VENTA, opcije za kontrolu toplotne pumpe će se prikazati na početnom ekranu na posebnoj karticiKombinujte jedinicu za ventilaciju za stambene objekte sa rešenjem Panasonic Aquarea radi uštede prostora i obezbeđivanja visokoefikasnog rešenja za grejanje, hlađenja, ventilaciju i toplu vodu za domaćinstvo.

Ventilacija za povrat toplote + Aquarea All in One Compact
Ventilacija za povrat toplote + četvrtasti rezervoar za toplu vodu za domaćinstvo + Aquarea monoblok
Ventilacija za povrat toplote + četvrtasti rezervoar za toplu vodu za domaćinstvo + Aquarea dvostruki blok
Jedinica se može postaviti na  PAW-TA20C1E5C, na WH-ADC0309J3E5C ili na zid (potreban je PAW-VEN-WBRK).


Kako se Aquarea toplotna pumpa integriše sa jedinicom za ventilaciju stambenih objekata.

 1. PAW-AW-MBS-H
 2. PAW-VEN-ACCPCB

Na koji način kompanija Panasonic doprinosi objektima sa skoro nultom potrošnjom energije (NZEB)
Kompanija Panasonic je posvećena razvoju proizvoda veće energetske efikasnosti. 

Naša stručnost stečena tokom godina pomogla je lansiranju niza proizvoda koji doprinose društvu bez emisija ugljen-dioksida.
Visokoefikasna Panasonic rešenja mogu da olakšaju značajno smanjenje potrošnje energije u kući:
 • Aquarea High Performance toplotna pumpa za zagrevanje i hlađenje prostorija, i za proizvodnju tople vode za domaćinstvo
 • Aquarea Smart Cloud za nadzor energije
 • Ventilacioni sistem za povrat toplote
 • Fotovoltaični paneli za proizvodnju obnovljive energije na lokaciji