Rešenja za primene 24 časa 7 dana u nedelji 365 dana godišnje

Proizvodi visoke efikasnosti za primene 24 časa 7 dana u nedelji. Opseg rešenja koja mogu efikasno da zaštite servere, održavajući ih na odgovarajućoj temperaturi.


Širok opseg mogućnosti 24 časa 7 dana u nedelji 365 dana godišnje


· Od 2,5 do 7,1 kW sa YKEA jedinicama A+++ pri hlađenju
· PACi NX jedinice od 2,5 do 14,0 kW
· Povećan broj opcija osetnog kapaciteta sa mogućnošću postizanja niske temperature (sa PACi NX)
· Rezervna funkcija
· Režim radne rotacije
· Informacije o grešci koje obezbeđuje suvi kontakt
· Rukovanje čak pri spoljašnjoj temperaturi -25 °C (*za YKEA jedinice)
· Visok sezonski učinak
· Dizajniran za rad 24 h / 7 dana nedeljnoRešenja kontrole za PACi

Interfejs za rad 2 ili 3 PACi i VRF unutrašnje jedinice. PAW-PACR3

U kombinaciji sa jednim PAW-T10 na svakoj unutrašnjoj jedinici dozvoljava reduntantni rad 2 (ili 3) PACi ili VRF unutrašnje jedinice.
Sve jedinice će biti redom uključene kako bi se postiglo isto vreme rada (primer uključivanja na svakih 8 sati u periodu od 24 sata).
Ako temperatura prostorije prekorači proizvoljno podešenu vrednost, UKLJUČIĆE se druga (ili treća) jedinica i alarm će biti aktiviran.
A: Kontakt za alarm  -  B: Sobni termostat  -  C: Eksterni kontakti 

Prikaz i podešavanja:
Moguće ručno biranje naredne jedinice / Moguće resetovanje rada / LED ekran prikazuje radni status 2 ili 3 jedinice / Izlaz radnog statusa / LED lampica za alarm i izlaz alarma / Moguće postavljanje ograničenja temperature / Moguće postavljanje histereze temperature / Prikazuje se temperatura prostorije / Prikazuje se brojač vremena


Rezervna kontrola korišćenjem CZ-RTC5B

Saznajte više
Grupno ožičenje 2 sistema PACi može vršiti automatsku individualnu kontrolu.
Rukovanje rotacijom / Rezerva rukovanje / Rezervni rad
A: Sistem 1  -  B: Sistem 2Rešenja kontrole sa zidnim jedinicama YKEA

YKEA Režim radne rotacije (zahteva opcioni CZ-RCC5)

Dve unutrašnje jedinice rade naizmenično da bi se održala temperatura prostorije, smanjujući opterećenje klima uređaja i obezbeđujući stabilan rad.
Čak i ako se jedna jedinica pokvari, druga jedinica podržava stabilan rad.


CZ-CAPRA1

RAC adapter interfejsa za integraciju u P‑Link.
Više informacija >