CONEX. Novi uređaji i aplikacije

CONEX pruža udobnost i kontrolu za različite potrebe korisnika

1

Intuitivna kontrola uz stilizovani dizajn

· Jednostavno upravljanje na prvi pogled
· Čist prednji deo sa punim ravnim i crnim LCD displejom
· Kompaktno telo samo 86x86 mm

2

Komforna kontrola pametnim telefonom.

· Opcije fleksibilne kontrole sa IoT integracijom
· Nova Panasonic H&C Control App za svakodnevno daljinsko upravljanje
· Panasonic Comfort Cloud aplikacija za daljinsko upravljanje 24/7/365

3

Jednostavno održavanje sa aplikacijom za servisnu podršku.

· Brzo i jednostavno podešavanje aplikacije za sistemska podešavanja
· Panasonic H&C Diagnosis aplikacija omogućava korisniku da dobije detaljne podatke o radu sistema
* Upotreba aplikacija zavisi od modela daljinskog upravljača.

Pristupačno, fleksibilno i skalabilno sa različitim upravljačima i aplikacijama.

Savršeno ispunjava zahteve savremenih kontrola za krajnjeg korisnika, instalatera i servis.

Sa nanoe™ X funkcijom, tehnologija sa prednostima hidroksilnih radikala.

CONEX sa IoT integracijom

Nove serije žičanih daljinskih upravljača su potpuno integrisane sa IoT rešenjima koja kompanija Panasonic razvija.
Detaljne postavke rada, održavanja i servisiranja moguće su pomoću pametnog telefona ili tableta.
Nova aplikacija Panasonic H&C Diagnosis 1).
Funkcija provere usluge (detaljni podaci o radu itd.).
Nova aplikacija Panasonic H&C Control 2).
Detaljna podešavanja rada.
Detaljna podešavanja održavanja.
Aplikacija Panasonic Comfort Cloud 3).
Detaljna podešavanja rada.
Daljinsko upravljanje preko Wi-Fi mreže.
a. Panasonic servisiranje i instalater.
b. Krajnji korisnik.
1) Potreban je interfejs za proveru usluge kada se ova aplikacija koristi sa spoljašnje lokacije. Potreban je žičani daljinski upravljač (CZ-RTC6BL ili CZ-RTC6BLW) kada se ova aplikacija koristi sa unutrašnje lokacije. Dostupno od zime 2020. godine, kompatibilno sa PZ3 i PZH3 spoljašnjim jedinicama.
2) Potreban je CZ-RTC6BL ili CZ-RTC6BLW.
3) Potreban je CZ-RTC6BLW.
https://www.youtube.com/embed/lNdMA_oP9ZI


Opcije fleksibilne kontrole sa IoT integracijom. 3 različite aplikacije za individualnu upotrebu.


Servis i instalater

Aplikacija Panasonic H&C Diagnosis
· Alat za dijagnostiku i otklanjanje kvarova

Raspoložive funkcije:
· AC kontrola (prikaz sistema i prikaz kola rashladnog sredstva)
· Podaci u realnom vremenu (unutrašnja i spoljašnja jedinica)
· Dijagram i grafikon ciklusa rashladnog sredstva
· Snimanje podataka
· Istorijski podaci
· Tabele šifri grešaka

Opcija 1: strana unutrašnje jedinice. Servis i instalater.
Opcija 2: strana spoljne jedinice. Panasonic serviser i instalater.
* Samo za kombinacije PACi NX unutrašnje i spoljašnje jedinice.
** Novi interfejs za proveru usluge (opciono).

Krajnji korisnik, serviser i instalater

Aplikacija Panasonic H&C Control
· Detaljna podešavanja rada
· Detaljna podešavanja održavanja
Raspoložive funkcije:
· UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE, režim, temperatura, zapremina protok vazduha, smer protoka vazduha
· Nedeljni tajmer
· Sve funkcije uštede energije
· Prikaz alarma i istorije
· Znak filtera
· Automatsko adresiranje
· Probni rad
· Monitor vrednosti senzora
· Režim jednostavnog podešavanja
· Režim detaljnog podešavanja
· Zaključavanje tastera
· Kontrola ventilatora za ventilaciju
· Podešavanje kontrasta ekrana
· Rotacija, redundantnost
· Tihi režim
· nanoe™ X
· Potrošnja energije
· Imenovanje jedinice
* PACi, PACi NX, ECOi, GHP spoljašnje jedinice (samo PACi NX u kombinaciji sa CZ-RTC6BLW.)

Krajnji korisnik

Aplikacija Panasonic Comfort Cloud.
· Daljinsko upravljanje preko Wi-Fi mreže
Raspoložive funkcije:
· UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
· Režim
· Temperatura
· Zapremina protoka vazduha
· Smer protoka vazduha
· Nedeljni tajmer
· Granica opsega podešavanja temperature
· Nadzor energije
· Prikaz alarma
· nanoe™ X

Matrica povezivanja

Model
Žičana veza kompatibilna sa
Bežične funkcije
Kompatibilnost aplikacija
Aplikacija Panasonic Comfort Cloud
Aplikacija Panasonic H&C Control
Aplikacija Panasonic H&C Diagnosis
Podešavanja spoljašnje jedinice (daljinski upravljač povezan sa unutrašnjom jedinicom)

* Kada su povezani sa kombinacijom PACi NX unutrašnje i spoljašnje jedinice.
CZ-RTC6
PACi, PACi NX, ECOi, GHP
Ne postoji mogućnost bežičnog prenosa
√ Samo PACi NX*
CZ-RTC6BL
PACi, PACi NX, ECOi, GHP
Bluetooth®


√ PACi, PACi NX, ECOi, GHP
√ Samo PACi NX*
√ Samo PACi NX*
CZ-RTC6BLW
Samo PACi NX
Bluetooth® + Wi-Fi


√ Samo PACi NX
√ Samo PACi NX*
√ Samo PACi NX*