Nove ekološke jedinice za kondenzovanje sa CO2 za komercijalne sisteme za rashlađivanje

Panasonic Cold Chain - CR Series - Highlights

Novosti