Napredno upravljanje klima-uređajem putem pametnog telefona


Lako kontrolišite i pristupajte svim funkcijama daljinskog upravljanja bilo kada i bilo gde.

Aplikacija Panasonic Comfort Cloud Vam omogućava da praktično upravljate i nadgledate više jedinica klimatizacije domova uz pomoć samo jednog mobilnog uređaja. Takođe je moguć nadzor energije koji pruža priliku da saznate kako da još više smanjite radne troškove.


 


· Predzagrevanje ili hlađenje prostora

Nedeljni tajmer

Obaveštenja o grešci

Kontrola više jedinica


Pratite potrošnju energije.

Proverite potrošnju energije svake pojedinačne jedinice u različitim vremenskim intervalima upoređivanjem obrazaca korišćenja energije da biste maksimizirali uštedu energije i još više smanjili troškove rada.


nanoe™ X: poboljšava zaštitu 24 časa 7 dana u nedelji*

Lako uključite režim nanoe™ X bez obzira na to da li je hlađenje ili grejanje uključeno ili isključeno.

* Samo za jedinice kompatibilne sa nanoe™ X funkcijom.
Izaberite oblik i veličinu prostorije i poziciju za ugradnju jedinice i posmatrajte simulaciju koncentracije nanoe™ X u vašem prostoru tokom vremena!


Pametna kontrola 

Kontrola nad udobnošću koju pruža hlađenje, bilo gde.


  • Upravljajte sa više klima-uređaja na jednom mestu (do 20 jedinica po lokaciji i do 10 različitih lokacija)
  • Upravljajte većim brojem jedinica na različitim lokacijama


Pametna udobnost

Jednostavno upravljajte svojom udobnošću i kvalitetom vazduha.


  • Daljinski pristup svim funkcijama klimatizacije
  • Aktivirajte 24-časovni nanoe™ X*
  • · Predzagrevanje ili hlađenje prostora

Više o nanoe™ X


* nanoe™ X je dostupan u određenim serijama.


Pametna efikasnost

Više komfora uz manje utrošene energije.


  • Analizirajte šeme korišćenja energije
  • Uporedite istoriju potrošnje radi boljeg planiranja budžeta

* Preciznost podataka o procenjenoj potrošnji energije zavisi od kvantiteta napajanja.


Pametna pomoć

Budite obavešteni o kvarovima.


  • Dodelite druge korisnike dok ste odsutni
  • Otklanjanje smetnji bez napora*


* Obratite se kvalifikovanim tehničarima za vršenje popravke/servisa.

Kada treba da se povežete sa platformom Panasonic Comfort Cloud?


Unutrašnja jedinica – mreža

Neki modeli sadrže Wi-Fi ili opcioni adapter CZ-TACG1 povezan sa portom CN-CNT.


* Kompatibilnost: proverite da li vaša AC jedinica ima ugrađeni Wi-Fi adapter. Ako Vaša jedinica nema ugrađen Wi-Fi adapter, potrebna Vam je dodatna oprema CZ-TACG1. Proverite kompatibilnost u priručnik za rukovanje Vašeg klima-uređaja.


Drugi zahtevi hardvera

Ruter – Internet – Pametni telefon


* Zasebna kupovina i pretplata.


Preuzimanje besplatnu aplikaciju

Panasonic Comfort Cloud


Preuzmite iz prodavnice App Store

Nabavite je u prodavnici Google Play
Kako se povezati sa aplikacijom Panasonic Comfort Cloud App

Postoje 4 različita načina povezivanja, u zavisnosti od verzije bežičnog LAN uređaja na vašoj unutrašnjoj jedinici. Pogledajte video koji odgovara vašem tipu uređaja, jer u suprotnom nećete moći da pravilno izvršite podešavanje. 1. Modeli sa naprednim ugrađenim Wi-Fi-em: unutrašnja jedinica je zidnog tipa i ima nalepnicu na prednjoj ploči sa 2 QR koda ILI je QR kod na unutrašnjoj strani prednje ploče2. Modeli sa standardnim ugrađenim Wi-Fi-em: unutrašnja jedinica je zidnog tipa i ima nalepnicu na prednjoj ploči sa 1 QR kodom ILI NEMA QR koda na unutrašnjoj strani prednje ploče

3. Modeli sa opcionim Wi-Fi adapterom CZ-TACG1: unutrašnja jedinica je zidnog tipa i na nju je priključen opcioni Wi-Fi adapter

4. Modeli sa žičanim daljinskim upravljačem CZ-RTC6BLW sa Wi-Fi-em
 

1. Modeli sa naprednim ugrađenim Wi-Fi-em

2. Modeli sa standardnim ugrađenim Wi-Fi-em

3. Modeli sa opcionim Wi-Fi adapterom CZ-TACG1

4. Modeli sa žičanim daljinskim upravljačem CZ-RTC6BLW sa Wi-Fi-em
Glasovna kontrola. Reči su vrednije od dela
Preko aplikacije Comfort Cloud, klima-uređaj može da se poveže i sa nekim od vodećih glasovih pomoćnika na tržištu radi dalje optimizacije standarda klimatizacije, a da se ne makne ni prstom.


Više o glasovnoj kontroli


* Google, Android, Google Play i Google Home su zaštitni znakovi kompanije Google LLC. Amazon, Alexa i svi povezani logotipi su zaštitni znakovi kompanije Amazon.com, Inc. ili njenih povezanih društava. Dostupnost usluge glasovnog asistenta zavisi od zemlje i jezika.