Napredno upravljanje pametnim telefonom za Vaš klima-uređaj


Lako kontrolišite i pristupajte svim funkcijama daljinskog upravljanja bilo kada i bilo gde.

Aplikacija Panasonic Comfort Cloud Vam omogućava da praktično upravljate i nadgledate više jedinica klimatizacije domova uz pomoć samo jednog mobilnog uređaja. Takođe je moguć nadzor energije koji pruža priliku da saznate kako da još više smanjite radne troškove.Aplikacija Comfort Cloud. Karakteristike uključuju


Pametna kontrola 

Kontrola nad udobnošću koju pruža hlađenje, bilo gde.


  • Upravljajte sa više klima-uređaja na jednom mestu (do 20 jedinica po lokaciji i do 10 različitih lokacija)
  • Upravljajte većim brojem jedinica na različitim lokacijama


Pametna udobnost

Jednostavno upravljajte svojom udobnošću i kvalitetom vazduha.


  • Daljinski pristup svim funkcijama klimatizacije
  • Aktivirajte 24-časovni nanoe™ X*
  • · Predzagrevanje ili hlađenje prostora

Više o nanoe™ X


* nanoe™ X je dostupan u određenim serijama.


Pametna efikasnost

Više komfora uz manje utrošene energije.


  • Analizirajte šeme korišćenja energije
  • Uporedite istoriju potrošnje radi boljeg planiranja budžeta

* Preciznost podataka o procenjenoj potrošnji energije zavisi od kvantiteta napajanja.


Pametna pomoć

Budite obavešteni o kvarovima.


  • Dodelite druge korisnike dok ste odsutni
  • Otklanjanje smetnji bez napora*


* Obratite se kvalifikovanim tehničarima za vršenje popravke/servisa.

Nove mogućnosti, nove primene

Porodice: Moguće je podesite različite korisnike, tako da na primer dete može da upravlja u svojoj sobi. U drugim domovima, prostorije u njima se mogu daljinskim putem unapred hladiti ili zagrejati ili isključiti ako je potrebno,.


Vlasnik sa više stanara: Mogućnost za upravljanje do 200 jedinica uz pomoć samo jednog pametnog telefona. To omogućava brzo i efikasno održavanje putem daljinskog pribavljanja kodova grešaka i konkretne potrošnje.


Kancelarije male i srednje veličine: Vlasnik može jednostavno da kontroliše različite prostorije kancelarije i da osoblju obezbeđuje pristup jedne jedinice za drugom. Takođe pruža informacije koje omogućavaju da znate gde se energija možda uzalud troši na grejanje ili hlađenje i koje promovišu najbolje prakse za udobnost.


Kada treba da se povežete sa platformom Panasonic Comfort Cloud?


Unutrašnja jedinica – mreža

Neki modeli sadrže Wi-Fi ili opcioni adapter CZ-TACG1 povezan sa portom CN-CNT.


* Kompatibilnost: proverite da li vaša AC jedinica ima ugrađeni Wi-Fi adapter. Ako Vaša jedinica nema ugrađen Wi-Fi adapter, potrebna Vam je dodatna oprema CZ-TACG1. Proverite kompatibilnost u priručnik za rukovanje Vašeg klima-uređaja.


Drugi zahtevi hardvera

Ruter – Internet – Pametni telefon


* Zasebna kupovina i pretplata.


Preuzimanje besplatnu aplikaciju

Panasonic Comfort Cloud


Preuzmite iz App Store

Nabavite je na Google PlayAplikacija Comfort Cloud. Vodič za podešavanje

Glasovna kontrola. Reči su vrednije od dela
Preko aplikacije Comfort Cloud, klima-uređaj može da se poveže i sa nekim od vodećih glasovih pomoćnika na tržištu radi dalje optimizacije standarda klimatizacije, a da se ne makne ni prstom.


Više o glasovnoj kontroli


* Google, Android, Google Play i Google Home su zaštitni znakovi kompanije Google LLC. Amazon, Alexa i svi povezani logotipi su zaštitni znakovi kompanije Amazon.com, Inc. ili njenih povezanih društava. Dostupnost Voice Assistant usluga zavisi od zemlje i jezika. Više informacija o postavljanju: https://aircon.panasonic.com/connectivity/application.html.


Preuzimanje besplatnu aplikaciju


Preuzmite iz App Store

Nabavite je na Google Play