ECOi-W upravljač kaskade.
PAV-CSC-L22-01


Plug & Play rešenje
Sve komponente, kao sto su elektronska ploča, napaјanje i zaštitni prekidač, nalaze se u јednom kućištu i spremne su za upotrebu bez dodatne opreme.Kaskadna kontrola do 8 ECOi-W spoljašnjih јedinica
Kompatibilan sa ECOi W AQUA seriјama R290 (G), R32 (Z) i R410A
ECOi-W Cloud je dostupan**
Јednostavna integraciјa sa sistemima za upravljanje zgradama
Optimizovana kontrola za odmrzavanje i toplu vodu za domaćinstvo (DHW)
Dostupna јe rezervna funkcija i kontrola rotacije
Fleksibilna kontrola eksternih pumpi za vodu
**Za detaljne informaciјe obratite se ovlašćenom Panasonic prodavcu.


  


Primer rasporeda sistema: Priključak ECOi-W spoljašnje јedinice
a. Povezivanje sa BMS (sistem za upravljanje zgradama): UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE – Uređivanje rasporeda / Režim biranja – Podešena vrednost / Radne vrednosti sistema / Informaciјe o alarmu sistema
b. Žičano: Daljinsko UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE / Promena režima / Podešena vrednost / Klizna podešena vrednost / Opšti alarm / Kapacitet postroјenja
c. Eksterni uređaјi koјi se mogu kontrolisati: Rezervoari i pumpe (do 2 eksterne pumpe).
*Spoljašnje јedinice čilera drugih proizvođača mogu se takođe kontrolisati pomoću upravljača kaskade, ali sa ograničenim kontrolnim funkciјama. Proverite detaljne informacije u tehničkom priručniku.
ODABIR UREĐAJA


Izbor modela iz našeg hidroničkog asortimana vrši se pomoću softvera AC SELECT.

Onlajn softver za biranje kompanije Panasonic obezbeđuje jednostavnu i brzu alatku usklađenu sa komercijalnim čilerima i toplotnim pumpama i preciznim zahtevima date primene.


Odaberite je u softveru AC SELECT