Jak se zařízení Aquarea používá 


Zjistěte, jak se nové zařízení Aquarea používá a jak se programuje.


Na této stránce najdete užitečné informace, které vám pomohou používat systém Panasonic Aquarea tak, aby vám zajišťoval co nejúčinnější a nejúspornější vytápění, chlazení a ohřev vody.

Funkce ovládacího panelu. Ovladač Panasonic 


Ovladač systému monoblok bude umístěn uvnitř budovy. U modelů All in One a split se ovladač nachází na čelní straně vnitřní jednotky, lze jej však odepnout a umístit v budově jinam, odděleně od vnitřní jednotky.  Tlačítka a displej dálkového ovladače


1. Tlačítko rychlé nabídky: (Další podrobnosti najdete v samostatném průvodci rychlou nabídkou.)

2. Tlačítko zpět: Slouží k návratu na předchozí obrazovku.

3. LCD displej

4. Tlačítko hlavní nabídky: Slouží k nastavení funkcí.

5. Tlačítko ZAP/VYP: Spouští/zastavuje provoz.

6. Provozní kontrolka: Během provozu svítí, při výstraze bliká.


Směrová tlačítka. Slouží k výběru položky:


A. Tlačítko Enter: Potvrdí vybraný obsah.

B. Nahoru

C. Doleva

D. Doprava

E. Dolů


Stiskněte uprostřed / nepoužívejte rukavice / nepoužívejte pero


 


Seznamte se s dálkovým ovladačem zařízení Aquarea


Tlačítka a displej dálkového ovladače
Výběr režimu

1. AUTOMATICKÝ

2. AUTOMATICKÝ + ZÁSOBNÍK

3. VYTÁPĚNÍ

4. VYTÁPĚNÍ + ZÁSOBNÍK

5. ZÁSOBNÍK

6. CHLAZENÍ + ZÁSOBNÍK*

7. CHLAZENÍ*

8. Provoz v místnosti / provoz zásobníku

9. Provoz zařízení

* Systém je nastaven na provoz se zablokovaným režimem CHLAZENÍ. Tento režim mohou odblokovat pouze autorizovaní instalační technici nebo autorizovaní servisní partneři. Zobrazuje se pouze při odblokovaném režimu CHLAZENÍ (přítomnost tohoto symbolu značí, že je režim CHLAZENÍ k dispozici).


Jak u tepelného čerpadla Aquarea změnit nastavení režimu a teplotyA. Teplota v jednotlivých zónách


B. Čas a den v týdnu


C. Teplota v zásobníku na vodu


D. Venkovní teplota


E. Typ snímače / ikony typů nastavené teploty:

1. Teplota vody. Kompenzační křivka

2. Pokojový termostat. Externí

3. Teplota vody. Přímý

4. Pokojový termostat -> interní

5. Pouze bazén

6. Pokojový termistor
Provozní ikony

Udávají provozní stav. Je-li provoz VYPNUTÝ, tyto ikony se nezobrazují (na obrazovce při VYPNUTÉM provozu). Výjimku představuje provoz podle týdenního časovače.

1. Provoz o svátcích

2. Tichý provoz

3. Zóna: Pokojový termostat. Stav interního snímače

4. Stav pokojového ohřívače

5. Provoz podle týdenního časovače

6. Výkonný provoz

7. Stav ohřívače zásobníku

8. Řízení podle potřeby, SG Ready nebo stav SHP

9. Stav solárního systému

10. Bivalentní stav (kotel)


Videonávody

https://www.youtube.com/embed/0_jRklYPaRY

Aquarea generace H: Nastavení časovače

https://www.youtube.com/embed/FIVoMYzkCRI

Aquarea generace H: Kontrola výkonu

https://www.youtube.com/embed/0fCiyUzlqUw

Aquarea generace H: Kontrola teploty vody

https://www.youtube.com/embed/I1IZn0xxDvw


Nastavení týdenního časovače tepelného čerpadla Aquarea

https://www.youtube.com/embed/6gX6qwGOx4g


Kontrola spotřeby energie tepelného čerpadla Aquarea