Jak se zařízení Aquarea používá 


Zjistěte, jak se používá a programuje nové zařízení Aquarea.


Na této stránce najdete užitečné informace, které vám pomohou používat systém Panasonic Aquarea tak, aby vám zajišťoval co nejúčinnější a nejúspornější vytápění, chlazení a přípravu teplé vody.


Výběr provozního režimu • Nastavení týdenního časovače • Nastavení časovače dovolené • Funkce výkonného provozu • Tichý režim • VideonávodyDálkový ovladač Aquarea


Dálkový ovladač tepelného čerpadla Aquarea najdete v přední části vnitřní jednotky nebo je umístěn v domě.
Design dálkového ovladače se liší podle generace tepelného čerpadla Aquarea.

Aquarea generace K nebo novější
Aquarea generace H a J


1. Rychlá nabídka: umožňuje přístup k hlavním funkcím
2. Zpět: slouží k návratu na předchozí obrazovku
3. Hlavní nabídka: slouží k nastavení funkcí
4. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
5. Ukazatel provozu: svítí během provozu, bliká v případě výstrahy
6. Navigační tlačítka (nahoru, dolů, doleva, doprava)
7. Enter: potvrdí vybraný obsah


Stiskněte střed    /    Bez rukavic    /    Bez pera

Rychlý přehled displeje dálkového ovladače

A. Výběr režimu
B. Provozní ikony
C. Teplota v jednotlivých zónách a typ snímače
D. Teplota v zásobníku vody
E. Venkovní teplota
Rozložení displeje se může lišit podle nastavení aktuální instalace.
C. Teplota v jednotlivých zónách a typ snímače
1. Kompenzační křivka (teplota oběhové vody závisí na teplotě venkovního prostředí)
2. Vnější pokojový termostat
3. Teplota oběhové vody (přímá hodnota)
4. Vnitřní pokojový termostat
5. Teplota v bazénu

Video s podrobným postupem k tomuto tématu najdete ve spodní části této webové stránky (v části s videonávody).Výběr provozního režimu

Za účelem maximalizace energetické účinnosti vaší domácnosti se doporučuje změnit ručně nastavení provozního režimu podle příslušného ročního období.
K výběru provozního režimu použijte šipky – pomocí šipek nahoru/dolů vyberte požadovaný režim.

Doporučené nastavení režimu podle ročního období: 
ZIMA: Režim VYTÁPĚNÍ + ZÁSOBNÍK
LÉTO: Režim CHLAZENÍ (je-li dostupný) + ZÁSOBNÍK
MEZIDOBÍ, když není nutné ani vytápění, ani chlazení: Režim ZÁSOBNÍKU
1. AUTOMATICKÝ režim: tepelné čerpadlo zvolí režim VYTÁPĚNÍ nebo CHLAZENÍ podle předem nastavené teploty. 
2. AUTOMATICKÝ režim + ZÁSOBNÍK: tepelné čerpadlo zvolí režim VYTÁPĚNÍ + ZÁSOBNÍK nebo CHLAZENÍ + ZÁSOBNÍK podle předem nastavené teploty.
3. Režim VYTÁPĚNÍ: tepelné čerpadlo dodává pouze vytápění.
4. Režim VYTÁPĚNÍ + ZÁSOBNÍK: tepelné čerpadlo dodává vytápění a teplou vodu. Tento režim se doporučuje během ZIMNÍHO období.
5. Režim CHLAZENÍ: tepelné čerpadlo dodává pouze chlazení.
6. Režim CHLAZENÍ + ZÁSOBNÍK: tepelné čerpadlo dodává chlazení a teplou vodu. Tento režim se doporučuje během LETNÍHO období.
7. Režim ZÁSOBNÍKU: tepelné čerpadlo dodává pouze teplou vodu. Tento režim se doporučuje během období, kdy není nutné ani vytápění, ani chlazení.
* V závislosti na konfiguraci instalace nemusí být režimy CHLAZENÍ nebo ZÁSOBNÍKU k dispozici.

Video s podrobným postupem k tomuto tématu najdete ve spodní části této webové stránky (v části s videonávody).Nastavení týdenního časovače


Týdenní časovač lze nastavit za účelem většího pohodlí.
První nastavení týdenního časovače je nutné provést v části „Hlavní nabídka / Nastavení funkcí / Týdenní časovač“. Po prvním nastavení jej lze upravit nebo zrušit v části „Rychlá nabídka“.

Vyberte den v týdnu a zadejte požadované schéma nastavení. Pro každý den lze zadat až 6 schémat nastavení provozu:


1. Vyberte schéma nastavení „1“ až „6“.
2. Nastavte hodinu a minuty časovače.
3. Vyberte ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ časovače.
4. Vyberte provozní režim (pomocí směrových tlačítek).
5. Vyberte teplotu pro zónu 1 a 2 (pokud má váš systém nastavení 2 zón).
6. Nastavte teplotu v zásobníku.
Video s podrobným postupem k tomuto tématu najdete ve spodní části této webové stránky (v části s videonávody).
Nastavení časovače dovolené


Za účelem úspory energie během dovolené lze nastavit období dovolené, během kterého dojde buď k vypnutí systému, nebo ke snížení teploty.
Tuto funkci lze nastavit v části „Hlavní nabídka / Nastavení funkcí / Časovač dovolené“.

Funkce výkonného provozu


Tuto funkci lze vybrat k tomu, aby tepelné čerpadlo dočasně pracovalo s maximálním výkonem. Funkce je užitečná, když potřebujete rychlý ohřev.
Funkci výkonného provozu lze aktivovat v části „Rychlá nabídka“. Lze vybrat 3 různé doby, po které bude funkce aktivní (30, 60 nebo 90 minut).
    
Tichý režim


V tomto režimu bude tepelné čerpadlo pracovat potichu díky snížení otáček kompresoru. 
Tichý režim se 3 různými úrovněmi tichosti lze nalézt v části „Rychlá nabídka“. Úroveň č. 3 je nejtišší.
Nastavit lze i časovač provozu tichého režimu.
Přehled ikon na displeji


Nastavení nebo stav funkcí:

1. Stav provoz o dovolené
2. Stav tichého provozu
3. Zóna: Pokojový termostat. Stav interního snímače
4. Stav pokojového ohřívače
5. Stav provozu týdenního časovače
6. Stav výkonného provozu
7. Stav ohřívače zásobníku
8. Stav řízení podle potřeby nebo SG Ready nebo SHP
9. Stav solárního systému
10. Stav bivalentního systému (kotel)


Provozní režim:

11. Vytápění
12. Chlazení
13. Automatický
14. Dodávka teplé vody
15. Automatické vytápění
16. Automatické chlazení
17. Přepnutí vytápění/chlazení místnosti na ohřev TUV
18. Provoz zařízení


Videonávody


Dálkový ovladač zařízení Aquarea generace H a J
Seznamte se s dálkovým ovladačem zařízení Aquarea

Nastavení režimu zařízení Aquarea generace H a J
Změňte nastavení režimu a teploty u tepelného čerpadla Aquarea

Kontrola výkonu zařízení Aquarea generace H a J
Zkontrolujte spotřebu energie tepelného čerpadla Aquarea

Týdenní časovač zařízení Aquarea generace H a J
Nastavte týdenní časovač tepelného čerpadla Aquarea