Naše firemní kultura

 
 


Vlastní odpovědnost

Ve společnosti Panasonic Heating & Cooling Solutions od všech zaměstnanců očekáváme, že budou neustále usilovat o vlastní zlepšování. Věříme ve vlastní odpovědnost každého jednotlivce. Každý zaměstnanec by měl mít dost nezávislosti, aby mohl co nejlépe plnit svou roli. Manažer má současně odpovědnost zajistit, aby měl zaměstnanec potřebné znalosti a nástroje..


Individuální rozvoj

Snažíme se naše zaměstnance co nejlépe podporovat v jejich rozvoji, přičemž nikdy nezapomínáme na základní hodnoty společnosti Panasonic. Přestože podporujeme vlastní odpovědnost každého jednotlivce, je to kolektivní moudrost celé organizace, která nás nutí usilovat o ty nejlepší výsledky. Všem jednotlivcům poskytujeme rovné příležitosti ke zdolávání výzev, a to v závislosti na jejich jedinečných vlastnostech a zkušenostech.


Prostředí pro spolupráci

Věříme, že bezpečné pracovní prostředí s otevřenou komunikací je nezbytné k tomu, aby měli zaměstnanci pocit jistoty a mohli maximálně využít svých schopností. Pro rozvoj naší společnosti je zásadní sdílení nápadů a znalostí mezi všemi úrovněmi firemní hierarchie a všemi funkcemi.Etické obchodní postupy

Základem naší obchodní filozofie je, že chceme vyvíjet produkty, které přispívají široké společnosti a pomáhají zlepšovat kvalitu života lidí. Toho dosahujeme neustálým zlepšováním energetické účinnosti, postupů v rámci dodavatelského řetězce a výroby našich produktů.

Přečtěte si další informace o našich aktivitách v oblasti udržitelnosti a programu GREEN IMPACT společnosti Panasonic:
Ekologické a chytré nápady
Udržitelnost