Takmontert PACi Standard • R32

Denne serien med takmonterte enheter er utstyrt med DC-viftemotor for økt effektivitet og mer stillegående drift.

Alle enhetene har samme høyde og dybde, noe som gir et enhetlig preg i blandede installasjoner, og er utstyrt med frisklufttilførsel for bedre luftkvalitet.

Spesifikasjoner

Se alle
Takmontert PACi Standard • R32 1-FASE 3-FASE
6.0 kW 7.1 kW 10.0 kW 12.5 kW 14.0 kW 10.0 kW 12.5 kW 14.0 kW
Kit KIT-60PT2Z5 KIT-71PT2Z5 KIT-100PT2Z5 KIT-125PT2Z5 KIT-140PT2Z5 KIT-100PT2Z8 KIT-125PT2Z8 KIT-140PT2Z8
Remote controller CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Cooling capacity (Nominal) kW 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0 10,0 12,5 14,0
Cooling capacity (Min) kW 2,0 2,0 3,0 3,2 3,3 3,0 3,2 3,3
Cooling capacity (Max) kW 7,1 7,7 11,5 13,5 15,0 11,5 13,5 15,0
EER (Nominal) (1) W/W 4,00 3,55 3,64 3,32 2,98 3,64 3,32 2,98
EER (Min) (1) W/W 5,36 5,33 5,32 5,36 5,33 5,32
EER (Max) (1) W/W 2,80 2,77 2,73 2,80 2,77 2,73
SEER (2) 6,8 A++ 6,5 A++ 6,5 A++ 5,8 5,5 6,5 A++ 5,8 5,5
Pdesign (cooling) kW 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0 10,0 12,5 14,0
Input power cooling (Nominal) kW 1,50 2,00 2,75 3,76 4,70 2,75 3,76 4,70
Annual energy consumption cooling (3) kWh/a 309 382 535 1300 1530 538 1304 1534
Input power cooling (Min) kW 0,56 0,60 0,62 0,56 0,60 0,62
Input power cooling (Max) kW 4,10 4,88 5,50 4,10 4,88 5,50
Annual energy consumption cooling (3) kWh/a 309 382 535 1300 1530 538 1304 1534
Heating capacity (Nominal) kW 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0 10,0 12,5 14,0
Heating capacity (Min) kW 1,8 1,8 3,0 3,3 3,4 3,0 3,3 3,4
Heating capacity (Max) kW 7,0 8,1 14,0 15,0 16,0 14,0 15,0 16,0
COP (Nominal) (1) W/W 4,80 4,41 4,24 3,89 3,70 4,24 3,89 3,70
COP (Min) (1) W/W 5,36 4,52 5,48 5,36 4,52 5,48
COP (Max) (1) W/W 3,50 3,41 3,08 3,50 3,41 3,08
SCOP (2) 4,6 A++ 4,3 A+ 4,2 A+ 3,8 3,7 4,2 A+ 3,8 3,7
Pdesign at -10°C kW 6,0 6,0 10,0 12,5 13,6 10,0 12,5 13,6
Input power heating (Nominal) kW 1,25 1,62 2,36 3,21 3,78 2,36 3,21 3,78
Input power heating (Min) kW 0,56 0,73 0,62 0,56 0,73 0,62
Input power heating (Max) kW 4,00 4,40 5,20 4,00 4,40 5,20
Annual energy consumption heating (3) kWh/a 1826 1953 3324 4669 5153 3324 4669 5153
Indoor unit S-60PT2E5B S-71PT2E5B S-100PT2E5B S-125PT2E5B S-140PT2E5B S-100PT2E5B S-125PT2E5B S-140PT2E5B
Indoor air flow (Hi) m³/min 20,0 21,0 30,0 34,0 35,0 30,0 34,0 35,0
Indoor air flow (Med) m³/min 17,0 18,0 25,0 28,0 29,0 25,0 28,0 29,0
Indoor air flow (Lo) m³/min 14,5 15,5 23,0 24,0 25,0 23,0 24,0 25,0
Moisture removal volume L/h 3,4 4,2 6,0 7,9 9,0 6,0 7,9 9,0
Indoor sound pressure (Med) (4) dB(A) 34 35 37 40 41 37 40 41
Indoor sound pressure (Lo) (4) dB(A) 30 31 35 36 37 35 36 37
Indoor sound power (Hi) dB(A) 56 57 60 64 65 60 64 65
Indoor sound power (Med) dB(A) 52 53 55 58 59 55 58 59
Indoor sound power (Lo) dB(A) 48 49 53 54 55 53 54 55
Indoor dimension (Height) mm 235 235 235 235 235 235 235 235
Indoor dimension (Width) mm 1275 1275 1590 1590 1590 1590 1590 1590
Indoor dimension (Depth) mm 690 690 690 690 690 690 690 690
Indoor net weight kg 33 33 40 40 40 40 40 40
Outdoor unit U-60PZ2E5 U-71PZ2E5 U-100PZ2E5 U-125PZ2E5 U-140PZ2E5 U-100PZ2E8 U-125PZ2E8 U-140PZ2E8
Outdoor power source V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) A 7,30 9,70 12,80 17,60 22,10 4,37 5,90 7,40
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) A 7,00 9,30 12,20 16,90 21,20 4,15 5,60 7,05
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) A 6,70 8,90 11,70 16,20 20,30 4,00 5,40 6,80
Current in heating (1p 220V / 3p 380) A 6,05 7,85 10,90 15,00 17,70 3,72 5,00 5,90
Current in heating (1p 230V / 3p 400) A 5,80 7,50 10,40 14,30 16,90 3,55 4,75 5,60
Current in heating (1p 240V / 3p 415) A 5,55 7,20 10,00 13,70 16,20 3,40 4,60 5,40
Outdoor air flow (Cool) m³/min 40 50 76 86 89 76 86 89
Outdoor air flow (Heat) m³/min 45 45 70 78 83 70 78 83
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) dB(A) 46 49 52 55 56 52 55 56
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) dB(A) 48 49 52 55 56 52 55 56
Outdoor sound power (Cool -Hi) dB(A) 65 69 70 73 74 70 73 74
Outdoor sound power (Heat -Hi) dB(A) 68 69 70 73 74 70 73 74
Outdoor dimension (Height) mm 695 695 996 996 996 996 996 996
Outdoor dimension (Width) mm 875 875 980 980 980 980 980 980
Outdoor dimension (Depth) mm 320 320 370 370 370 370 370 370
Outdoor net weight kg 44 44 90 94 94 90 94 94
Pipe diameter (Liquid) Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Pipe diameter (Gas) Inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)
Pipe length range m 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50
Elevation difference (in/out) (5) m 30 30 30 30 30 30 30 30
Pipe length for additional gas m 30 30 30 30 30 30 30 30
Additional gas amount g/m 35 35 45 45 45 45 45 45
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. kg / T 1,45 / 0,979 1,45 / 0,979 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115
Operating range (Cool - Min) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Operating range (Cool - Max) °C 43 43 43 43 43 43 43 43
Operating range (Heat - Min) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
Operating range (Heat - Max) °C 24 24 24 24 24 24 24 24

(1) EER- og COP-beregning er basert på EN 14511.
(2) Energimerking fra A+++ til D. For modeller under 12 kW er SEER og SCOP beregnet ut fra verdiene i EU/626/2011. For modeller over 12 kW er SEER og SCOP beregnet ut fra verdiene i EU/2281/2016.
(3) Det årlige energiforbruket beregnes i henhold til EU/626/2011.
(4) Lydtrykket til enhetene viser verdien målt 1 m foran hoveddelen og 1 m under enheten. Lydtrykket er målt i samsvar med Eurovent 6/C/006-97-spesifikasjonene.
(5) Når utedelen installeres i en høyere posisjon enn innedelen.
* Anbefalt sikring for innedel 3 A.

Kompletterende produkter