Dofinansowanie wymiany pieca – poznaj 6 kroków by otrzymać nawet 20 000 zł

Dofinansowanie wymiany pieca – poznaj 6 kroków by otrzymać nawet 20 000 zł

przez Panasonic 11-10-2021 Nieskategoryzowane


Skażenie powietrza obecnie w największym stopniu powodowane jest przez źródła należące do tzw. niskiej emisji. Są to w szczególności zawieszone pyły oraz toksyczne produkty powstałe w wyniku nieprawidłowego spalania różnych materiałów, w tym takich, które nigdy nie powinny być używane jako paliwa. By ograniczyć postępujące pogorszenie jakości powietrza wprowadzono w życie programy dofinansowania do wymiany pieca a także ulgi na termomodernizację budynków, gdyż tylko w prawidłowo ocieplonym budynku osiągniemy prawdziwe korzyści z wymiany pieca – ograniczenie zużycia paliw a tym samym ograniczenie liczby powstających spalin.

Dlaczego konieczne jest dofinansowanie wymiany pieca?

Program jest odpowiedzią na konieczność ograniczenia zanieczyszczenia powietrza pyłami i toksycznymi gazami, za które odpowiadają przede wszystkim przestarzałe piece oraz złej jakości paliwa stałe, które są w nich spalane. To domowe kotłownie najbardziej przyczyniają się do zwiększenia stopnia zanieczyszczenia powietrza w okresie jesienno-zimowym. Dlatego wiele samorządów podjęło w związku z tym odpowiednie uchwały, które regulują m.in. to jakich rodzajów paliw nie wolno używać na ich terenach. Także sposób jak wdrażane jest dofinansowanie wymiany pieca zależy od samorządów a zasady te różnią się pomiędzy poszczególnymi województwami i gminami.

Co zrobić by uzyskać dofinansowanie wymiany pieca?

By dostać dofinansowanie wymiany pieca trzeba wykonać kilka czynności, które można sprowadzić do sześciu kroków.

Krok 1 – prawidłowe wypełnienie wniosku.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Portalu Beneficjenta. Jest to edytowany dokument pdf, w którym trzeba umieścić wszystkie wymagane informacje. Po jego wypełnieniu należy go wydrukować, choć przed tym warto sprawdzić wszystkie wprowadzone informacje. Po wydrukowaniu należy go podpisać, dołączyć załączniki i wtedy będzie gotowy do złożenia.

Wypełnienie wniosku dofinansowanie wymiany pieca na ułatwi instrukcja, którą można pobrać z lokalnego Portalu Beneficjenta.

Krok 2. – przygotowanie załączników i złożenie wniosku.

Do wniosku o dofinansowanie wymiany pieca należy załączyć następujące skany: 

  • potwierdzenia własności domu lub lokalu, 
  • oświadczenia z danymi podpisanego przez właściciela lub przez współwłaścicieli,
  • oświadczenia z danymi i podpisem współmałżonka.

Poprawnie przygotowany wniosek wraz z załącznikami trzeba złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) lub jego oddziale w województwie, na terenie którego zlokalizowany jest obiekt, który planujemy zmodernizować i na który chcemy dostać dofinansowanie. Możliwe jest też złożenia dokumentów w siedzibie gminy, która ma podpisane odpowiednie porozumienie z WFOŚiGW a także wysłanie listem lub przez Internet, korzystając z profilu zaufanego.

Krok 3. – potwierdzenie użytkowania

Potwierdzenie użytkowania starego kotła na paliwa stałe przez kontrolerów z urzędu miasta lub gminy.

Krok 4. – podpisanie umowy

Umowę na dofinansowanie wymiany pieca można podpisać dopiero po wizycie kontrolerów, którzy potwierdzą istnienie paleniska.

Krok 5. – realizacja inwestycji

Realizację inwestycji można rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy Polega ona na wymianie starego pieca węglowego lub na inne paliwo stałe na nowoczesne źródło ciepła, które spełnia wymogi programu Czyste Powietrze. Od tego jakie rozwiązanie wybierzemy będzie zależała wysokość dofinansowania. Najwyższe kwoty można uzyskać na pompę ciepła a dodatkowo premiowane jest zamontowanie instalacji fotowoltaicznej. Pompy ciepła zaliczane są do Odnawialnych Źródeł Energii, ponieważ pozyskują ciepło z powietrza ewentualnie z wody lub z gleby. Pobrane ciepło jest transportowane do wnętrza budynku, gdzie będzie wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń a także podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Pompy ciepła mimo, że są drogie w zakupie, dają duże oszczędności w kosztach ogrzewania co powoduje że po pewnym czasie inwestycja zaczyna się zwracać. Koszty użytkowania pompy można jeszcze zmniejszyć zasilając ją z paneli fotowoltaicznych. Dlatego składając wniosek o dofinansowanie wymiany pieca najlepiej zdecydować się na pompę ciepła.

Krok 6. – rozliczenie realizacji wniosku

By uzyskać refundację środków trzeba rozliczyć wniosek na dofinansowanie wymiany pieca. W tym celu trzeba złożyć w odpowiednim urzędzie gminy lub miasta wniosek rozliczeniowy, do którego trzeba dołączyć wszystkie faktury związane z realizacją tej inwestycji.

Po wykonaniu powyższych kroków czekamy na zaakceptowanie wniosku rozliczeniowego w urzędzie. Kiedy już zostanie on zaakceptowany dopiero wtedy zostanie wypłacone dofinansowanie wymiany pieca.

Kto może starać się o dofinansowanie wymiany pieca?

O środki na wymianę źródła ciepła do domu lub innego budynku mogą starać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego z budynku mieszkania jednorodzinnego z wyodrębniona księga wieczystą. Jedno dofinansowanie może zostać przyznane na jeden budynek.