Efektywny system grzewczy dla budynku produkcyjno-magazynowego oparty na kaskadzie pomp ciepła

Efektywny system grzewczy dla budynku produkcyjno-magazynowego oparty na kaskadzie pomp ciepła

przez Panasonic 03-07-2023


W dzisiejszych czasach coraz większą wagę przykłada się do efektywności energetycznej oraz ekologicznego podejścia do ogrzewania budynków. W przypadku obiektów produkcyjno-magazynowych, gdzie koszty eksploatacyjne i zapewnienie komfortu pracy odgrywają istotną rolę, odpowiednie rozwiązania grzewcze są kluczowe. W tym artykule przedstawimy innowacyjny system grzewczy oparty na kaskadzie pomp ciepła, który pozwala na obniżenie kosztów eksploatacyjnych, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz łatwą obsługę.

Wyzwania i cele systemu grzewczego

Przed rozpoczęciem implementacji nowego systemu grzewczego dla budynku produkcyjno-magazynowego, postawiono sobie kilka kluczowych celów. Pierwszym z nich było obniżenie kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem obiektu. Kolejnym celem było zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w stosunku do pierwotnej instalacji opartej na gazie ziemnym. Dodatkowo, inwestor dążył do stworzenia systemu, który będzie łatwy w obsłudze, umożliwiając odczyty zdalne. Praca systemu C.O. miała być oparta na krzywej grzewczej, co pozwoliłoby na optymalne wykorzystanie energii. Wykorzystanie energii elektrycznej z zainstalowanej na obiekcie instalacji fotowoltaicznej było dodatkowym celem, mającym zapewnić efektywne wykorzystanie wyprodukowanej energii.

Rozwiązanie - kaskada pomp ciepła

Aby osiągnąć wymienione cele, inwestor zdecydował się na zastosowanie innowacyjnego rozwiązania - systemu grzewczego opartego na kaskadzie pomp ciepła. Wybór padł na powietrzne pompy ciepła marki Panasonic w wersji T-CAP, ze względu na ich efektywność i elastyczność.

System grzewczy dla głównego budynku produkcyjno-magazynowego

Efektywny system grzewczy dla głównego budynku produkcyjno-magazynowego oparty na kaskadzie pomp ciepła to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala obniżyć koszty eksploatacyjne i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. System ten został zaprojektowany z myślą o zachowaniu komfortu i łatwej obsłudze, a także efektywnym wykorzystaniu energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej.

Ogrzewanie przemysłowe z wykorzystaniem kaskady pomp ciepła

Ogrzewanie przemysłowe budynków produkcyjno-magazynowych jest niezwykle istotnym aspektem, który ma kluczowe znaczenie dla komfortu pracy pracowników oraz kosztów związanych z eksploatacją obiektu. W przypadku dużych powierzchni tych budynków, konieczne jest zastosowanie skutecznego i wydajnego systemu grzewczego, który zapewni optymalne warunki termiczne przy minimalnych kosztach.

Kaskada pomp ciepła to jedna z najnowocześniejszych technologii grzewczych dostępnych na rynku. Opiera się na wykorzystaniu wielu pomp ciepła, które pracują w układzie kaskadowym, wzajemnie uzupełniając swoje funkcje i zwiększając wydajność systemu. Dzięki temu, kaskada pomp ciepła jest w stanie dostarczać większą ilość ciepła przy mniejszym zużyciu energii w porównaniu do tradycyjnych metod ogrzewania.

Odpowiedź na potrzeby inwestora

Inwestor poszukiwał elastycznego i ekologicznego rozwiązania, które spełniałoby aktualne warunki ekonomiczne oraz uwzględniało zmienną sytuację na rynku źródeł energii. Po przeprowadzeniu analizy dostępnych wariantów, inwestor podjął decyzję o zastosowaniu powietrznych pomp ciepła marki Panasonic w wersji T-CAP. System grzewczy został podzielony na dwie sekcje, z każdą zawierającą 5 pomp ciepła, podłączonych szeregowo z buforem o pojemności 1000 l, który jest zintegrowany z układem centralnego ogrzewania.

Elastyczność pracy systemu

Aby zapewnić optymalne wykorzystanie energii i zachować niezmienioną bryłę budynku, zaprojektowano elastyczny system pracy oparty na krzywej grzewczej. Pierwsza sekcja pomp ciepła jest aktywowana w momencie rozpoczęcia sezonu grzewczego. Druga sekcja uruchamiana jest, gdy temperatura spada poniżej -2°C. Dodatkowo, gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej -10°C, pompa ciepła numer 6 sygnalizuje modułowi kaskadowemu pieca gazowego, aby równolegle uruchomić kotły gazowe. Powyższa instalacja zapewnia ciepło dla budynków o łączonej powierzchni użytkowej 7166m².

Bezpieczeństwo energetyczne i monitoring zdalny

System grzewczy zapewnia bezpieczeństwo energetyczne w porównaniu z pierwotną instalacją opartą na gazie ziemnym. Ponadto, inwestor ma możliwość monitorowania pracy instalacji zdalnie, co ułatwia obsługę systemu ogrzewania i umożliwia szybką reakcję na ewentualne problemy.

Wykorzystanie energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej

W celu maksymalnego wykorzystania wyprodukowanej energii elektrycznej z zainstalowanej na obiekku instalacji fotowoltaicznej, system grzewczy został zoptymalizowany pod kątem efektywnego wykorzystania tej energii. Dzięki temu koszty eksploatacyjne są obniżone, a obiekt staje się bardziej zrównoważony energetycznie.

System grzewczy dla budynku biurowo-produkcyjnego

Oprócz głównego budynku produkcyjno-magazynowego, istniała potrzeba zainstalowania systemu grzewczego dla budynku biurowo-produkcyjnego. System grzewczy dla budynku biurowo-produkcyjnego to nowoczesne rozwiązanie, które zapewnia efektywne ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej. Zastosowanie trzech pomp ciepła, bufora i zasobnika ciepłej wody użytkowej umożliwia autonomiczną pracę systemu. 

Elastyczne dopasowanie do warunków ekonomicznych

W tym przypadku, zaprojektowano system składający się z trzech pomp ciepła podłączonych do bufora o pojemności 800 l oraz zasobnika ciepłej wody użytkowej o pojemności 500 l. Ten sam system działa samodzielnie i zastąpił wcześniej stosowany kocioł gazowy. Dzięki temu, koszty eksploatacyjne są obniżone, a obsługa systemu jest łatwa i wygodna. Wysoka elastyczność i zrównoważone wykorzystanie energii sprawiają, że system jest doskonałym rozwiązaniem dla budynków biurowo-produkcyjnych.

Zgodność z wymaganiami inwestora

Nowo zainstalowany system grzewczy w obu budynkach spełnia wymagania inwestora pod względem mocy elektrycznej oraz kosztów eksploatacji. Dodatkowo, zastosowana technologia pozwala na cichą pracę, co jest istotne ze względu na charakterystykę budynku biurowego.

Szczegółowy opis systemu i charakterystyka instalacji kaskady pomp ciepła

System grzewczy dla budynku produkcyjno-magazynowego jest kluczowym elementem zapewniającym odpowiednie warunki termiczne w obiekcie. W przypadku tego konkretnego budynku, zapotrzebowanie na moc wynosi 160 kW dla budynku A oraz 48 kW dla budynku B. Optymalne rozwiązanie to zastosowanie pomp ciepła Panasonic w wersji T-CAP o mocy 16 kW. Przedstawiamy poniżej charakterystykę instalacji, która gwarantuje efektywne działanie systemu grzewczego.

A. Charakterystyka instalacji dla budynku produkcyjno-magazynowego

 1. Połączenie dziesięciu pomp ciepła Panasonic w wersji T-CAP 16 kW dla budynku produkcyjno-magazynowego.
 2. Podłączenie nowego systemu grzewczego do aktualnego, opartego na dwóch gazowych kotłach kondensacyjnych pracujących w układzie kaskadowym, wraz z możliwością współpracy pomiędzy nimi.
 3. Zapewnienie ciepła dla potrzeb ogrzewania budynku oraz ciepła technologicznego wymaganego przez centralę wentylacyjną.
 4. Przekazanie użytkownikowi końcowemu możliwości podglądu pracy instalacji.
 5. Zainstalowanie w wyznaczonym pomieszczeniu nowych urządzeń oraz dwóch zbiorników buforowych.
 6. Montaż zewnętrznych jednostek tak, by zapobiec możliwości powstania ewentualnych uszkodzeń spowodowanych przez wózki widłowe.
 7. Zapewnienie zdalnego serwisu nad nową instalacją.
 8. Dobór nowej technologii musiał gwarantować nieprzekroczenie zarezerwowanej na projekt mocy elektrycznej.
 9. Zagwarantowanie maksymalnie możliwie niskich kosztów eksploatacji oraz serwisu.
 10. Obsługa pracy naprzemiennej układu kaskady pomp ciepła.

B. Charakterystyka instalacji dla budynku biurowo-produkcyjnego

 1. Połączenie trzech pomp ciepła Panasonic w wersji T-CAP 16 kW dla budynku biurowo-magazynowego.
 2. Praca autonomiczna nowoprojektowanego źródła ogrzewania.
 3. Zapewnienie ciepła dla potrzeb ogrzewania budynku, a także ciepłej wody użytkowej.
 4. Przekazanie użytkownikowi końcowemu możliwości podglądu pracy instalacji.
 5. Zainstalowanie w wyznaczonym pomieszczeniu nowych urządzeń, zbiornika buforowego i zasobnika ciepłej wody użytkowej.
 6. Montaż zewnętrznych jednostek tak, by zapobiec możliwości powstania ewentualnych uszkodzeń spowodowanych przez pojazdy.
 7. Zapewnienie zdalnego serwisu nad nową instalacją.
 8. Dobór nowej technologii musiał gwarantować nieprzekroczenie zarezerwowanej na projekt mocy elektrycznej.
 9. Zagwarantowanie maksymalnie możliwie niskich kosztów eksploatacji oraz serwisu.
 10. Gwarancja cichej pracy ze względu na charakterystykę budynku.

Korzyści i efekty zastosowania systemu grzewczego opartego na kaskadzie pomp ciepła

Zastosowanie efektywnego systemu grzewczego opartego na kaskadzie pomp ciepła okazało się odpowiedzią na wyzwania postawione przez inwestora. Dzięki temu rozwiązaniu udało się obniżyć koszty eksploatacyjne związane z ogrzewaniem budynków, zapewnić bezpieczeństwo energetyczne oraz umożliwić elastyczną obsługę systemu ogrzewania. Wykorzystanie energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej przyczyniło się również do zrównoważonego wykorzystania dostępnych źródeł energii.

System grzewczy oparty na kaskadzie pomp ciepła stanowi skuteczne i ekonomiczne rozwiązanie dla budynków produkcyjno-magazynowych. Dzięki elastycznemu i monitorowanemu systemowi, inwestor może cieszyć się nie tylko niższymi kosztami eksploatacyjnymi, ale także komfortową obsługą i bezpieczeństwem energetycznym


Jak zoptymalizowano system grzewczy budynku produkcyjno magazynowego za pomocą kaskady pomp ciepła?Potrzebujesz wsparcia lub chcesz znaleźć akredytowanego instalatora - skontaktuj się z nami