Jak często należy wykonywać przegląd konserwacyjny i gwarancyjny pompy ciepła?

Jak często należy wykonywać przegląd konserwacyjny i gwarancyjny pompy ciepła?

przez Panasonic 08-08-2023 Nieskategoryzowane


Dla każdego posiadacza pompy ciepła dbałość o jej sprawność i wydajność jest priorytetem. Systematyczny przegląd konserwacyjny i gwarancyjny pompy ciepła odgrywa zasadniczą rolę w utrzymaniu optymalnej pracy urządzenia. W poniższym artykule dowiedz się, dlaczego przegląd pompy ciepła jest obowiązkowy i jak często warto go wykonywać, aby cieszyć się niezakłóconym działaniem systemu przez wiele lat.

Czy przegląd pompy ciepła jest obowiązkowy?

Często po zakupie pompy ciepła pojawia się pytanie, czy regularne przeglądy są faktycznie konieczne. Odpowiedź jest jednoznaczna – tak, przegląd pompy ciepła jest nie tylko korzystny, ale również obowiązkowy. Cykliczne przeglądy konserwacyjne to kluczowy element, który wpływa na nie tylko wydajność, ale także trwałość całego systemu.

Jak często robić przegląd pompy ciepła?

Przegląd konserwacyjny pompy ciepła powinien stać się stałym punktem w kalendarzu każdego użytkownika. Zgodnie z zaleceniami ekspertów, cykliczne przeglądy pompy ciepła powinny odbywać się przynajmniej raz w roku. Odpowiednia częstotliwość przeglądów ma kluczowe znaczenie dla długotrwałego funkcjonowania urządzenia. Dlaczego takie podejście jest konieczne? Ponieważ zapewni to poprawną eksploatację urządzenia, co przekłada się na wydajność systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Co obejmuje przegląd pompy ciepła?

Przegląd pompy ciepła to kompleksowa kontrola wszystkich istotnych elementów systemu. W skład przeglądu wchodzi szczegółowa analiza zarówno jednostki zewnętrznej (agregatu), jak i jednostki wewnętrznej. Kontrola jednostki zewnętrznej obejmuje m. in. weryfikację stanu instalacji chłodniczej, elementów elektrycznych, odpływu skroplin oraz innych kluczowych podzespołów. Regularne czyszczenie wymiennika ciepła i eliminacja ubytków izolacji rur chłodniczych są kluczowe dla zachowania wysokiej efektywności pracy. Natomiast przegląd jednostki wewnętrznej skupia się na konserwacji filtrów i sprawdzeniu wszystkich istotnych parametrów technicznych. Regularne przeglądy pozwalają na wczesne wykrywanie i naprawę potencjalnych usterek, co minimalizuje ryzyko poważniejszych awarii.

Przegląd jednostki zewnętrznej (agregatu) pompy ciepła

Przegląd jednostki zewnętrznej to kontrola instalacji chłodniczej, elektrycznej, odpływu skroplin, podkładek wibroizolacyjnych, konstrukcji wsporczej i wymiennika ciepła. Przy zabrudzonym wymienniku ograniczony jest przepływ powietrza, a więc mniej energii do odebrania, co skutkuje niską wydajnością. Ubytki izolacji rur chłodniczych powodują straty energetyczne. Nieskompensowane wibracje mogą rozszczelnić układ chłodniczy na połączeniach rur. Defekty rozpoznane podczas konserwacji należy wyeliminować. Niekiedy częstotliwość czyszczenia wymiennika w agregacie należy zintensyfikować z uwagi na zapylenia środowiska (pylące drzewa, trawy w pobliżu jednostki).

Przegląd jednostki wewnętrznej pompy ciepła

Przegląd jednostki wewnętrznej to głównie czyszczenie filtrów w pompie ciepła oraz na instalacji. Ma to na celu zapewnienie odpowiedniego przepływu oraz ochronę wymiennika w jednostce wewnętrznej przed cząstkami stałymi, osadami wytrącanymi w instalacji wodnej. Kolejne czynności to sprawdzenie okablowania, kontrola zabezpieczenia elektrycznego, ciśnienia i szczelności instalacji wodnej, naczynia przeponowego, sprawdzenie działania zaworu trójdrożnego, pomp obiegowych, zaworów mieszających, kontrola kontaktu i położenia czujników, anody magnezowej w zbiorniku emaliowanym.

Sprawdzenie parametrów pracy pomy ciepła

Sprawdzenie parametrów pracy to odczyty, które określają poprawność działania urządzenia lub instalacji. Instalator kontroluje: przepływ wody po stronie c.o. i c.w.u., efektywność energetyczną pompy ciepła (pobór energii, produkcja energii, COP), liczbę włączeń i wyłączeń sprężarki, całkowity czas działania. Dzięki usłudze Service Cloud parametry pracy zapisane przez instalatora podczas pierwszego uruchomienia stanowią wartości referencyjne w kolejnych latach pracy.

Korzyści płynące z regularnych przeglądów

Systematyczne przeglądy pompy ciepła przekładają się na wiele istotnych korzyści. Przede wszystkim zapewniają one nie tylko sprawność i niezawodność urządzenia, ale także są warunkiem koniecznym utrzymania ważności gwarancji producenta. Warto podkreślić, że przeglądy konserwacyjne muszą być wykonywane przez Akredytowaną Firmę Instalacyjną, co gwarantuje fachową obsługę. Dokładny protokół przeglądu pompy ciepła stanowi nie tylko źródło informacji dla użytkownika, ale również wartościowy dokument potwierdzający przestrzeganie warunków gwarancji.

Instalator może wykorzystać formularz protokołu przeglądu okresowego, który udostępnia firma Panasonic lub posłużyć się swoim formatem. Przeglądy konserwacyjne są w całości odpłatne; zgodnie z cennikiem Akredytowanej Firmy Instalacyjnej. Protokół przeglądu konserwacyjnego powinien być przechowywany przez użytkownika.

Gwarancja i przegląd – klucz do spokojnej eksploatacji

Firma Panasonic, jako zaufany producent, oferuje gwarancję na swoje Pompy Ciepła wg. warunków opisanych w karcie gwarancyjnej oraz na stronie https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/happening/nowa-polityka-gwarancyjna-firmy-panasonic/. Kluczową rolę w utrzymaniu gwarancji odgrywa nie tylko producent, ale również Akredytowana Firma Instalacyjna, która wykonuje przeglądy i dba o prawidłową konserwację. Dzięki tej współpracy, użytkownik może cieszyć się spokojną eksploatacją pompy ciepła przez wiele lat.

Ważne: Instalator udziela swojej gwarancji, której warunki określa w umowie zawieranej z inwestorem.

Przegląd pompy ciepła – inwestycja w długotrwałą wydajność

Obowiązkowe przeglądy pomp ciepła stanowią fundament długotrwałej i efektywnej pracy tego rodzaju systemów. Regularne kontrole jednostek zewnętrznych i wewnętrznych pozwalają na wykrycie i naprawę usterek we wczesnym stadium, minimalizując ryzyko poważniejszych awarii. Przeglądy konserwacyjne to nie tylko gwarancja bezpieczeństwa i niezawodności, ale również warunek utrzymania ważności gwarancji producenta. Dlatego też warto zadbać o regularność tych czynności, aby cieszyć się komfortowym i skutecznym systemem ogrzewania przez wiele lat.


Więcej informacji znajdziesz w materiale wideo: Przegląd okresowy pomp ciepła Panasonic krok po kroku.Potrzebujesz wsparcia lub chcesz znaleźć akredytowanego instalatora - skontaktuj się z nami