Systemy chłodnicze w chłodnictwie komercyjnym a zastosowane technologie

Systemy chłodnicze w chłodnictwie komercyjnym a zastosowane technologie

przez Panasonic 14-12-2022 Nieskategoryzowane


Dzisiejszy rynek oferuje wiele rozwiązań dotyczących systemów chłodniczych. Systemy chłodnicze występują w różnych odsłonach, co może generować problem w wyborze konkretnego rozwiązania. 

Co wyróżnia każdą z dostępnych opcji? W niniejszym artykule przedstawiamy najczęściej stosowane systemy chłodnicze w chłodnictwie komercyjnym.

Podział chłodnictwa komercyjnego

Chłodnictwo komercyjne można podzielić na trzy grupy, ze względu na zakres stosowanych temperatur:

  • LT - chłodnictwo niskotemperaturowe, gdzie temperatura odparowania wynosi od -25°C do - 50°C. Jest to przechowywanie produktów w niskich temperaturach takich jak mrożonki i lody.
  • MT - chłodnictwo średnio temperaturowe, gdzie temperatury odparowania wahają się od zera do -25°C. Zalicza się do niego przechowywanie żywności, owoców, warzyw, ryb, mięsa, nabiału oraz środków ochrony zdrowia.
  • HT - chłodnictwo wysokotemperaturowe, które jest najrzadziej stosowane. Temperatury odparowania są wyższe od 0°C, a temperatury produktu czy też powietrza wynoszą więcej niż 10°C. Są to głównie winiarnie, czy też urządzenia chłodnicze lub pomieszczenia do przechowywania żywności w wyższych temperaturach.

Przegląd stosowanych systemów chłodniczych

Chłodnictwo komercyjne można podzielić również ze względu na zastosowane rozwiązania i zastosowane technologie: systemy plug-in, pętle wodne tzw. waterloop, monobloki oraz systemy remote. Podział przedstawiono na powyższym rysunku. 

Podział systemów chłodniczych 

Wyróżniamy różne rodzaje systemów chłodniczych, które mogą znaleźć zastosowanie w zależności od potrzeb i wymagań danego obiektu. Do najpopularniejszych systemów chłodniczych należą: systemy plug-in, systemy waterloop, monobloki i systemy remote. Czym charakteryzują się poszczególne systemy chłodnicze?

Systemy chłodnicze Plug-in

To hermetycznie zamknięte układy chłodnicze, w których sprężarka, parownik, skraplacz, zawór rozprężny oraz sterownik znajdują się w jednym urządzeniu (głównie meble chłodnicze, takie jak regały chłodnicze, zamrażarki, lady chłodnicze i cukiernicze, konserwatory na lody). Najczęściej stosowanymi czynnikami chłodniczymi w plug-in’owych systemach chłodniczych jest propan i izobutan. Plusem takich rozwiązań jest przede wszystkim mobilność mebli. W każdym momencie istnieje możliwość zmiany ich lokalizacji. Systemy chłodnicze Plug-in nie wymagają też procedury rozruchowej, co oznacza, że wystarczy włączyć je do zasilania elektrycznego. Mają one jednak małe wydajności chłodnicze, ważny jest w ich przypadku do zaznaczenia hałas pochodzący ze sprężarki, a także obowiązek czyszczenia skraplacza minimum raz w miesiącu. 

Systemy chłodnicze Waterloop

Systemy Waterloop to rozwiązania dla mebli chłodniczych z hermetycznie zamkniętym układem chłodniczym, w których sprężarka zlokalizowana jest na “daszku” takiego urządzenia, a zamiast skraplacza powietrznego zainstalowany jest skraplacz wodny. Skraplacze wodne ze wszystkich mebli chłodniczych połączone są  instalacją biegnącą do chłodnicy wody tzw. "dry cooler-a". Najczęściej stosowanym w nich czynnikiem chłodniczym jest propan. Plusem takiego rozwiązania jest przede wszystkim redukcja ilości czynnika chłodniczego. Posiadają one małe ryzyko wycieku, dobre wydajności chłodnicze i małe sprężarki inwerterowe przystosowane do mebla chłodniczego. Systemy chłodnicze Waterloop potrzebują jednak odpowiednio dobranej pompy wodnej, ze względu na przepływ wody i straty ciśnienia. Pompa wodna zużywa też dodatkową energię elektryczną. Instalacja może również wymagać użycia glikolu, jeżeli orurowanie jest prowadzone na zewnątrz budynku. Największym minusem systemów chłodniczych Waterloop jest to, że wyciek wody powoduje awarię wszystkich mebli chłodniczych ze względu na jedną pętlę wodną dla wszystkich skraplaczy.

Monobloki

Monobloki są to zintegrowane systemy chłodnicze, składające się ze sprężarki, parownika, skraplacza oraz zaworu rozprężnego w jednej obudowie. Zazwyczaj montowane są one na “daszku” bądź też ścianie małej chłodni. Są to układy hermetycznie zamknięte przez producenta, proste w instalacji. Nie są to jednak technologicznie zaawansowane urządzenia, przykładem może być sprężarka typu on/off. 

Systemy chłodnicze Remote

Systemy Remote to urządzenia chłodnicze z zewnętrzną jednostką, którą może być agregat skraplający, zespół kilku sprężarek, skraplacz powietrzny czy też tzw. "gas cooler". Jednostkami wewnętrznymi są meble chłodnicze lub pomieszczenia chłodni i mroźni. Plusy takiego rozwiązania to przede wszystkim brak zysków ciepła od skraplacza do pomieszczenia oraz brak hałasu ze strony sprężarki. Minusem jest dodatkowa instalacja do podłączenia agregatu zewnętrznego, czyli rurociągi oraz okablowanie i sterowanie. Są to urządzenia montowane na stałe.Więcej informacji znajdziesz w materiale wideo:

Agregaty transkrytyczne z naturalnym czynnikiem chłodniczym CO2 do średniej wielkości obiektówPotrzebujesz wsparcia lub chcesz znaleźć akredytowanego instalatora - skontaktuj się z nami