Układ Free Multi – jednostki kanałowe o niskim ciśnieniu statycznym

Jednostki kanałowe o niskim ciśnieniu statycznym z kompaktową jednostką wewnętrzną o wysokości zaledwie 200 mm

Te jednostki kanałowe idealnie nadają się do małych pomieszczeń, gdzie zachodzi konieczność estetycznej zabudowy klimatyzacji i ogrzewania, a także oczekiwany jest wysoki poziom komfortu i wydajności.

Klimatyzacja powiązana z przyszłością

Dane techniczne

Zobacz wszystko
Układ Free Multi – jednostki kanałowe o niskim ciśnieniu statycznym
3.5 kW
Cooling capacity (Nominal) kW 3,5
Heating capacity (Nominal) kW 4,5
Indoor dimension (Height) mm 200
Indoor net weight kg 19

1) Podane wartości ciśnienia akustycznego dla jednostki wewnętrznej odnoszą się do wartości zmierzonych 1,5 m poniżej jednostki z kanałem o długości 1 m po stronie ssawnej i kanałem o długości 2 m po stronie tłocznej. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie z normą JIS C 9612.

Wydajność grzewcza modelu 3,5 kW w kombinacji z jednostkami zewnętrznymi Free Multi z wyjątkiem CU-2Z35TBE. W tym przypadku wydajność grzewcza wynosi 4,20 kW.
Wydajność grzewcza modelu 5,0 kW w kombinacji z jednostkami zewnętrznymi Free Multi z wyjątkiem CU-2Z35TBE. W tym przypadku wydajność grzewcza wynosi 5,30 kW.

Studia przypadków Zobacz wszystkie projekty