6.0 kW. Jednostki kanałowe o wysokim ciśnieniu statycznym serii PACi Elite • Czynnik R410A

KIT-60PF1E5D (S-60PF1E5B + U-60PE2E5A)

Jednostki kanałowe to idealne rozwiązanie konstrukcyjne uniwersalnego, ukrytego układu klimatyzacji. Opcjonalne króćce przyłączeniowe o średnicy 200 mm umożliwiają łatwe podłączenie do kanałów spiralnych.

  • Zewnętrzne ciśnienie statyczne zwiększone do 150 Pa
  • Funkcja automatycznej nauki ustawień wymaganego ciśnienia statycznego w miejscu instalacji podczas uruchamiania urządzenia (wymagany standardowy sterownik przewodowy
  • Wentylator napędzany silnikiem prądu stałego, zapewniający lepszą wydajność i regulację
  • Wbudowana pompa skroplin
  • Łatwa w obsłudze aplikacja Datanavi współpracująca ze sterownikiem (CZ-RTC5B)
  • Możliwość zastosowania w układzie typu split podwójny
  • Łatwe podłączenie i sterowanie zewnętrznym wentylatorem lub układem wentylacji odzyskowej ERV za pośrednictwem złącza PAW-FDC na płytce sterującej jednostki wewnętrznej. Możliwość sterowania urządzeniem zewnętrznym za pośrednictwem sterownika indywidualnego jednostki wewnętrznej Panasonic

Dane techniczne

Zobacz wszystko
Jednostki kanałowe o wysokim ciśnieniu statycznym serii PACi Elite • Czynnik R410A Jednofazowe
6.0 kW
EER (Nominal) (1) W/W 3,64 (5,97 - 3,02) A
COP (Nominal) (1) W/W 4,00 (6,32 - 3,81) A
Kit KIT-60PF1E5D
Remote controller CZ-RTC5B
Cooling capacity (Nominal) kW 6,00
Cooling capacity (Min) kW 2,00
Cooling capacity (Max) kW 7,10
EER (Nominal) (1) W/W 3,64
EER (Min) (1) W/W 5,97
EER (Max) (1) W/W 3,02
SEER (2) 6,10 A++
Pdesign (cooling) kW 6,00
Input power cooling (Nominal) kW 1,65
Input power cooling (Min) kW 0,34
Input power cooling (Max) kW 2,35
Annual energy consumption cooling (3) kWh/a 344
Heating capacity (Nominal) kW 7,00
Heating capacity (Min) kW 1,80
Heating capacity (Max) kW 8,00
Heating capacity at -7°C (2) kW
Heating capacity at -15°C (2) kW
COP (Nominal) (1) W/W 4,00
COP (Min) (1) W/W 6,32
COP (Max) (1) W/W 3,81
SCOP (2) 4,00 A+
Pdesign at -10°C kW 6,00
Input power heating (Nominal) kW 1,75
Input power heating (Min) kW 0,29
Input power heating (Max) kW 2,10
Annual energy consumption heating (3) kWh/a 2100
Indoor unit S-60PF1E5B
External static pressure (Nominal) (5) Pa 70
External static pressure (Min) (5) Pa 10
External static pressure (Max) (5) Pa 150
Indoor air flow (Hi) m³/min 21,00
Indoor air flow (Med) m³/min 19,00
Indoor air flow (Lo) m³/min 15,00 
Indoor sound pressure (Hi) (6) dB(A) 35
Indoor sound pressure (Med) (6) dB(A) 32
Indoor sound pressure (Lo) (6) dB(A) 26
Indoor dimension (Height) mm 290
Indoor dimension (Width) mm 1000
Indoor dimension (Depth) mm 700
Indoor net weight kg 33
Outdoor unit U-60PE2E5A
Outdoor power source V 220 - 230 - 240
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) A
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) A
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) A 7,70
Current in heating (1p 220V / 3p 380) A 7,40
Current in heating (1p 230V / 3p 400) A 7,10
Current in heating (1p 240V / 3p 415) A 8,25
Outdoor air flow (Cool) m³/min 7,85
Outdoor air flow (Heat) m³/min 7,55
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) dB(A) 38
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) dB(A) 41
Outdoor sound power (Cool -Hi) dB(A) 46
Outdoor sound power (Heat -Hi) dB(A) 49
Outdoor dimension (Height) mm 619
Outdoor dimension (Width) mm 799
Outdoor dimension (Depth) mm 299
Outdoor net weight kg 40
Pipe diameter (Liquid) Inch (mm) 3/8 (9,52)
Pipe diameter (Gas) Inch (mm) 5/8 (15,88)
Pipe length range m 3 ~ 40
Elevation difference (in/out) (7) m 30
Pipe length for additional gas m 30
Additional gas amount g/m 40
Refrigerant (R410A) / CO2 Eq. kg / T 1,95 / 4,0716
Operating range (Cool - Min) °C -15
Operating range (Cool - Max) °C +46
Operating range (Heat - Min) °C -20
Operating range (Heat - Max) °C +24

(1) Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.
(2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. W przypadku modeli o mocy poniżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości podanych w rozporządzeniu (UE) nr 626/2011. W przypadku modeli o mocy powyżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości podanych w rozporządzeniu (UE) nr 2281/2016.
(3) Roczne zużycie energii obliczono zgodnie z rozporządzeniem (UE) 626/2011.
(4) Obliczona wydajność grzewcza uwzględnia współczynnik korekcyjny odszraniania.
(5) Umiarkowane zewnętrzne ciśnienie statyczne ustawione fabrycznie.
(6) Podane poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do wartości zmierzonych na wysokości 1,5 m poniżej jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacją Eurovent 6/C/006-97.
(7) Jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej niż jednostka wewnętrzna.
* Zalecany bezpiecznik do jednostki wewnętrznej: 3 A.

Dodatkowe produkty

Studia przypadków Zobacz wszystkie projekty

Co nowego?