Układ Free Multi – konsole podłogowe

Konsole podłogowe. Wysoka wydajność, komfort i czyste powietrze przez cały rok

Konsole podłogowe z nową technologią nanoe™ X: komfort (bardzo niski poziom hałasu – tylko 20 dB(A) w trybie Super Quiet) i zdrowsze powietrze połączone z przełomową stylistyką.

Naturalny balans w Twoim domu

Klimatyzacja powiązana z przyszłością

Dane techniczne

Zobacz wszystko
Układ Free Multi – konsole podłogowe 1-FAZOWE
2.0 kW 2.5 kW 3.5 kW 5.0 kW
Cooling capacity (Nominal) kW 2 2,5 3,5 5
Heating capacity (Nominal) kW 3,2 3,6 4,5 5,3
Indoor dimension (Height) mm 600 600 600 600
Indoor net weight kg 13 13 13 13

1) Podane wartości ciśnienia akustycznego dla jednostek odnoszą się do wartości zmierzonych w odległości 1 m od czoła korpusu i na wysokości 1 m nad podłogą. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie z normą JIS C 9612. Q-Lo: tryb cichy. Lo: najniższa nastawa prędkości wentylatora.

Wydajność grzewcza modelu 3,5 kW w kombinacji z jednostkami zewnętrznymi Free Multi z wyjątkiem CU-2Z35TBE. W tym przypadku wydajność grzewcza wynosi 4,20 kW.

* Kompatybilne tylko z jednostkami zewnętrznymi z czynnikiem R32, wyposażonymi w 2 przyłącza: CU-2Z35TBE / CU-2Z41TBE / CU-2Z50TBE. Minimalna liczba podłączonych jednostek: 2 jednostki wewnętrzne. Konsole podłogowe są kompatybilne z jednostkami zewnętrznymi z czynnikiem R410A, wyposażonymi w 3, 4 lub 5 przyłączy: CU-3E18PBE, CU-3E23SBE, CU-4E23PBE, CU-4E27PBE i CU-5E34PBE.