Jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu serii PACi Standard – PF3 • Czynnik R32

Nowe jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu – PF3 do układów PACi z czynnikiem R32

2 warianty montażu (w poziomie / w pionie) i wysokie zewnętrzne ciśnienie statyczne 150 Pa stwarzają elastyczne możliwości wykonania instalacji.

  • 2 warianty montażu (w poziomie / w pionie)
  • Maksymalne zewnętrzne ciśnienie statyczne: 150 Pa
  • Możliwość wyboru pozycji wlotu powietrza (od tyłu / od dołu)
  • Udoskonalona misa odpływowa do montażu w poziomie i w pionie
  • Pompa skroplin w zestawie
  • Jednostki standardowo wyposażone w technologię nanoe™ X (generator Mark 2= 9,6 biliona rodników hydroksylowych na sekundę) – urządzenie zachowuje skuteczność nawet w instalacjach o długości kanału do 10 m*
  • Nowy sterownik przewodowy CZ-RTC6BL umożliwia łatwe wprowadzenie ustawień układu przez Bluetooth®

    * Wewnętrzne badanie Panasonic.

Naturalny balans w Twoim domu

Dane techniczne

Zobacz wszystko
Jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu serii PACi Standard – PF3 • Czynnik R32 Jednofazowe Trójfazowe
6.0 kW 7.1 kW 10.0 kW 12.5 kW 14.0 kW 10.0 kW 12.5 kW 14.0 kW
Kit KIT-60PF3Z25 KIT-71PF3Z25 KIT-100PF3Z25 KIT-125PF3Z25 KIT-140PF3Z25 KIT-100PF3Z28 KIT-125PF3Z28 KIT-140PF3Z28
Remote controller CZ-RTC6 CZ-RTC6 CZ-RTC6 CZ-RTC6 CZ-RTC6 CZ-RTC6 CZ-RTC6 CZ-RTC6
Cooling capacity (Nominal) kW 5,7 6,8 9,5 12,1 13,4 9,5 9,5 13,4
Cooling capacity (Min) kW 2,0 2,2 3,1 3,2 3,3 3,0 3,0 3,3
Cooling capacity (Max) kW 6,3 7,8 11,4 13,5 15,0 11,4 11,4 15,0
EER (Nominal) (1) W/W 3,63 3,15 3,57 3,40 3,16 3,57 3,40 3,16
EER (Min) (1) W/W 4,76 4,76 6,00 5,93 5,08 6,00 5,93 5,08
EER (Max) (1) W/W 2,50 2,70 2,36 2,76 2,56 2,36 2,76 2,56
SEER/ηsc (2) % 7,1 A++ 6,7 A++ 6,6 A++ 257,5 252,6 6,5 A++ 256,5 251,7
Pdesign (cooling) kW 5,7 6,8 9,5 12,1 13,4 9,5 12,1 13,4
Input power cooling (Nominal) kW 1,57 2,16 2,66 3,56 4,24 2,66 3,56 4,24
Input power cooling (Min) kW 0,42 0,42 0,50 0,54 0,65 0,50 0,54 0,65
Input power cooling (Max) kW 2,52 2,85 4,84 4,90 5,86 4,84 4,90 5,86
Annual energy consumption cooling (3) kWh/a 281 354 502 508
Heating capacity (Nominal) kW 5,7 6,8 9,5 12,1 13,4 9,5 12,1 13,4
Heating capacity (Min) kW 1,8 1,8 3,0 3,3 3,4 3,0 3,3 3,4
Heating capacity (Max) kW 7,0 8,1 13,5 15,0 16,0 13,5 15,0 16,0
COP (Nominal) (1) W/W 4,22 3,93 4,09 3,56 3,76 4,09 3,56 3,76
COP (Min) (1) W/W 4,86 4,86 6,00 6,11 5,23 6,00 6,11 5,23
COP (Max) (1) W/W 2,83 3,82 3,00 3,16 3,03 3,00 3,16 3,03
SCOP/ηsc (2) % 4,7 A++ 4,2 A+ 3,9 A 144,2 140,8 3,9 A 144,1 140,8
Pdesign at -10°C kW 4,4 4,7 7,8 9,3 9,5 7,8 9,3 9,5
Input power heating (Nominal) kW 1,35 1,73 2,32 3,40 3,56 2,32 3,40 3,56
Input power heating (Min) kW 0,37 0,37 0,50 0,54 0,65 0,50 0,54 0,65
Input power heating (Max) kW 2,47 2,12 4,50 4,74 5,28 4,50 4,74 5,28
Annual energy consumption heating (3) kWh/a 1289 1565 2795 2795
Indoor unit S-6071PF3E S-6071PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E
External static pressure (Nominal) (4) Pa 30 30 40 50 50 40 50 50
External static pressure (Min) (4) Pa 10 10 10 10 10 10 10 10
External static pressure (Max) (4) Pa 150 150 150 150 150 150 150 150
Moisture removal volume L/h 1,7 2,7 3,2 4,1 4,9 3,2 4,1 4,9
Indoor air flow (Hi) m³/min 21,0 21,0 32,0 34,0 36,0 32,0 34,0 36,0
Indoor air flow (Med) m³/min 19,0 19,0 26,0 29,0 32,0 26,0 29,0 32,0
Indoor air flow (Lo) m³/min 15,0 15,0 21,0 23,0 25,0 21,0 23,0 25,0
Indoor sound pressure (Hi) (5) dB(A) 30 30 33 35 39 33 35 39
Indoor sound pressure (Med) (5) dB(A) 26 26 29 31 35 29 31 35
Indoor sound pressure (Lo) (5) dB(A) 23 23 25 27 29 25 27 29
Indoor sound power (Hi) dB(A) 53 53 56 58 62 56 58 62
Indoor sound power (Med) dB(A) 49 49 52 54 58 52 54 58
Indoor sound power (Lo) dB(A) 46 46 48 50 52 48 50 52
Indoor dimension (Height) mm 250 250 250 250 250 250 250 250
Indoor dimension (Width) mm 1000 1000 1400 1400 1400 1400 1400 1400
Indoor dimension (Depth) mm 730 730 730 730 730 730 730 730
Indoor net weight kg 30 30 39 39 39 39 39 39
nanoe X Generator Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2
Outdoor unit U-60PZ2E5 U-71PZ2E5 U-100PZ2E5 U-125PZ2E5 U-140PZ2E5 U-100PZ2E8 U-125PZ2E8 U-140PZ2E8
Outdoor power source V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) A 7,55 10,40 12,10 16,40 19,20 4,15 5,50 6,40
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) A 7,20 9,95 11,60 15,70 18,40 3,95 5,25 6,10
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) A 6,90 9,55 11,10 15,10 17,60 3,80 5,05 5,90
Current in heating (1p 220V / 3p 380) A 6,40 8,35 10,50 15,70 15,90 3,60 5,25 5,35
Current in heating (1p 230V / 3p 400) A 6,15 8,00 10,00 15,00 15,20 3,40 5,00 5,05
Current in heating (1p 240V / 3p 415) A 5,90 7,65 9,60 14,40 14,60 3,30 4,80 4,90
Outdoor air flow (Cool) m³/min 40 50 76 86 89 76 86 89
Outdoor air flow (Heat) m³/min 45 45 70 78 83 70 78 83
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) dB(A) 46 49 52 55 56 52 55 56
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) dB(A) 48 49 52 55 56 52 55 56
Outdoor sound power (Cool -Hi) dB(A) 65 69 70 73 74 70 73 74
Outdoor sound power (Heat -Hi) dB(A) 68 69 70 73 74 70 73 74
Outdoor dimension (Height) mm 695 695 996 996 996 996 996 996
Outdoor dimension (Width) mm 875 875 980 980 980 980 980 980
Outdoor dimension (Depth) mm 320 320 370 370 370 370 370 370
Outdoor net weight kg 44 44 90 94 94 90 94 94
Pipe diameter (Liquid) Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Pipe diameter (Gas) Inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)
Pipe length range m 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50
Elevation difference (in/out) (6) m 30 30 30 30 30 30 30 30
Pipe length for additional gas m 30 30 30 30 30 30 30 30
Additional gas amount g/m 35 35 45 45 45 45 45 45
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. kg / T 1,45 / 0,979 1,45 / 0,979 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115
Operating range (Cool - Min) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Operating range (Cool - Max) °C +43 +43 +43 +43 +43 +43 +43 +43
Operating range (Heat - Min) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
Operating range (Heat - Max) °C +24 +24 +24 +24 +24 +24 +24 +24
(1) Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.
(2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. W przypadku modeli o mocy poniżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości podanych w rozporządzeniu (UE) nr 626/2011. W przypadku modeli o mocy powyżej 12 kW wartości ηsc / ηsh obliczono w oparciu o normę EN 14825.
(3) Roczne zużycie energii obliczono zgodnie z rozporządzeniem (UE) 626/2011.
(4) Umiarkowane zewnętrzne ciśnienie statyczne ustawione fabrycznie.
(5) Podane poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do wartości zmierzonych na wysokości 1,5 m poniżej jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacją Eurovent 6/C/006-97.
(6) Jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej niż jednostka wewnętrzna.
* Zalecany bezpiecznik do jednostki wewnętrznej: 3 A.
** Wartości uzyskiwane przy standardowym wariancie montażu (montaż poziomy w suficie, wlot powietrza od tyłu) i wyłączonym generatorze nanoe™ X.

Dodatkowe produkty

Studia przypadków Zobacz wszystkie projekty

Co nowego?