Jednostki kanałowe o wysokim ciśnieniu statycznym serii PACi Standard • Czynnik R32

Jednostki kanałowe to idealne rozwiązanie konstrukcyjne uniwersalnego, ukrytego układu klimatyzacji. Opcjonalne króćce przyłączeniowe o średnicy 200 mm umożliwiają łatwe podłączenie do kanałów spiralnych.

  • Zewnętrzne ciśnienie statyczne zwiększone do 150 Pa
  • Funkcja automatycznej nauki ustawień wymaganego ciśnienia statycznego w miejscu instalacji podczas uruchamiania urządzenia (wymagany standardowy sterownik przewodowy
  • Wentylator napędzany silnikiem prądu stałego, zapewniający lepszą wydajność i regulację
  • Wbudowana pompa skroplin
  • Łatwa w obsłudze aplikacja Datanavi współpracująca ze sterownikiem (CZ-RTC5B)
  • Możliwość zastosowania w układzie typu split podwójny
  • Łatwe podłączenie i sterowanie zewnętrznym wentylatorem lub układem wentylacji odzyskowej ERV za pośrednictwem złącza PAW-FDC na płytce sterującej jednostki wewnętrznej. Możliwość sterowania urządzeniem zewnętrznym za pośrednictwem sterownika indywidualnego jednostki wewnętrznej Panasonic

Dane techniczne

Zobacz wszystko
Jednostki kanałowe o wysokim ciśnieniu statycznym serii PACi Standard • Czynnik R32 1-FAZOWE 3-FAZOWE
6.0 kW 7.1 kW 10.0 kW 12.5 kW 14.0 kW 10.0 kW 12.5 kW 14.0 kW
EER (Nominal) (1) W/W 3,49 3,66 (5,36 - 2,81) A 3,52 (5,33 - 2,80) A 3,18 (5,32 - 2,70) B 3,66 (5,36 - 2,81) A 3,52 (5,33 - 2,80) A 3,18 (5,32 - 2,70) B
COP (Nominal) (1) W/W 4,55 4,31 (5,36 - 3,51) A 4,02 (5,50 - 3,45) A 3,79 (5,48 - 3,13) A 4,31 (5,36 - 3,51) A 4,02 (5,50 - 3,45) A 3,79 (5,48 - 3,13) A
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. kg / T 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115
EER (Nominal) (1) W/W 3,49 3,66 (5,36 - 2,81) A 3,52 (5,33 - 2,80) A 3,18 (5,32 - 2,70) B 3,66 (5,36 - 2,81) A 3,52 (5,33 - 2,80) A 3,18 (5,32 - 2,70) B
COP (Nominal) (1) W/W 4,55 4,31 (5,36 - 3,51) A 4,02 (5,50 - 3,45) A 3,79 (5,48 - 3,13) A 4,31 (5,36 - 3,51) A 4,02 (5,50 - 3,45) A 3,79 (5,48 - 3,13) A
External static pressure (Nominal) (4) Pa 70 70 100 100 100 100 100 100
External static pressure (Min) (4) Pa 10 10 10 10 10 10 10 10
External static pressure (Max) (4) Pa 150 150 150 150 150 150 150 150
Indoor sound pressure (Hi) (5) dB(A) 35 35 38 39 40 38 39 40
Indoor sound pressure (Med) (5) dB(A) 32 32 34 35 36 34 35 36
Indoor sound pressure (Lo) (5) dB(A) 26 26 31 32 33 31 32 33
Elevation difference (in/out) (6) m 30 30 30 30 30 30 30 30
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. kg / T 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115

(1) Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.
(2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. W przypadku modeli o mocy poniżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości podanych w rozporządzeniu (UE) nr 626/2011. W przypadku modeli o mocy powyżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości podanych w rozporządzeniu (UE) nr 2281/2016.
(3) Roczne zużycie energii obliczono zgodnie z rozporządzeniem (UE) 626/2011.
(4) Umiarkowane zewnętrzne ciśnienie statyczne ustawione fabrycznie.
(5) Podane poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do wartości zmierzonych na wysokości 1,5 m poniżej jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacją Eurovent 6/C/006-97.
(6) Jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej niż jednostka wewnętrzna.
* Zalecany bezpiecznik do jednostki wewnętrznej: 3 A.

Dodatkowe produkty