Panasonic za profesionalce

Panasonic ima impresivan raspon usluga podrške za projektante, inženjere i distributere na tržištima grejanja i hlađenja.

Panasonic PRO Club

Panasonic objavljuje novu inicijativu za sve profesionalce koji su uključeni u poslovanju u vezi sa grejanjem i hlađenjem – Panasonic PRO Club (www.panasonicproclub.com). Novi postojeći portal obezbeđuje distributerima, instalaterima, inženjerima i projektantima direktan kanal komunikacije sa jednom od glavnih proizvođača u industriji.
Veb-lokacija sadrži mnoštvo informacija od najnovijih verzija softvera za dizajn Aquarea i Etherea Panasonic do tehničke dokumentacije, kataloga i slika za široki asortiman kompanije sistema za grejanje i hlađenje – sve jednostavno za navigaciju i korišćenje veb-lokacije.
Registrovani korisnici će takođe moći da pristupe novostima o specijalnim akcijama i iskoriste ove ponude, kao i da pristupe korisnim poslovnim savetima, kao što su ideje i smernice za dekorisanje izloga ili natpisi na kamionima sa logoima kompanije Panasonic i materijalom za izlaganje.

Panasonic PRO akademija otvara svoja vrata

Panasonic prihvata svoju odgovornost prema svojim distributerima, projektantima i instalaterima ozbiljno i razvio je opsežan program obuke. Panasonic PRO akademija obuhvata tradicionalno aktivni pristup, kao i današnju tehnologiju da bi se ponudila mogućnost e-učenja 24 časa, 7 dana u nedelji!

Novi kursevi obuke obuhvataju tri nivoa

Dizajn, instalaciju i puštanje u rad, rešavanje problema
Kursevi obuke uključuju:
· VRF ECOi
· Toplotne pumpe sa izvorom vazduha Aquarea (ovlašćene od strane MCS-a)
· GHP (2012)
Kursevi se nude u prostorijama kompanije Panasonic širom Evrope, kao i preko sajta za e-učenje Panasonic ProClub. Centri za obuku izlažu najnoviji asortiman proizvoda i delegatima daju priliku da steknu aktivno iskustvo sa najnovijim upravljačima, unutrašnjim i spoljnim jedinicama iz asortimana VRF ECOi, Etherea, GHP i Aquarea.


Softverski program

Panasonic obezbeđuje prilagođene sisteme, kojima se projektantima, instalaterima i prodavcima pomaže da veoma brzo projektuju i kroje sisteme, izrade šeme ožičenja i izdaju specifikacije pritiskom na dugme.

Novi napredni VRF softver kompanije Panasonic sa AutoCAD© kompatibilnošću olakšava projektovanje kao nikada pre.

ECOi VRF Designer

Panasonic sa zadovoljstvom najavljuje plasiranje novog naprednog sftvera VRF Designer. Stvarajući uspeh softvera ECOi VRF Designer, ovaj paket obezbeđuje projektantima sistema klimatizacije, instalaterima i prodavcima program za projektovanje i krojenje projekata za VRF asortimane kompanije Panasonic. Slično standardnom softveru VRF Designer, postoji mogućnost kreiranja šema ožičenja, ožčienja za električnu energiju i izdavanja specifikacija pritiskom na dugme. Naprednim softverom kompanije Panasonic, projektanti sada mogu da rade direktno iz AutoCAD datoteka, čime se izuzetno olakšava upravljanje procesom i štedi vreme. AutoCAD crteži, štampani formati i skenirani formati iz postojećih dizajna mogu da se uvezu i promene u sistemu. Super efikasan i izrađen za sve potrebe projektanta, napredni VRF softver može da kreira dizajne cevovoda u prirodnoj veličini i automatski da izračuna dužinu na osnovu uvezenih crteža.

Sistemski softver VRF Designer Panasonic može da se koristi za sve Panasonic ECOi 6N i FS Multi VRF Karakteristike uključuju

· Asistente za jednostavno korišćenje sistema.
· Automatsko postavljanje cevi i ožičenja.
· Konvertovane zadatke za uslove i radove na cevovodima.
· Auto CAD (DXF), Excel i PDF izvoz.
· Detaljnu šemu ožičenja i cevovoda.

Aquarea Designer

Ovaj program omogućuje projektantima HVAC-a, instalaterima i distributerima da identifikuju ispravnu toplotnu pumpu za određenu namenu iz asortimana Aquarea kompanije Panasonic, izračunaju uštede u odnosu na ostale izvore toplote i veoma brzo izračunaju CO2 emisije.
Pomoću Aquarea Designer kompanije Panasonic, projekti mogu da se razviju lako i jednostavno upotrebom opcija Quick Design ili Expert Design. Obe opcije omogućuju korisniku da izradi podatke projekta u jednostavnom procesu korak po korak i izabere da li će da iznese izveštaje (u brzim ili velikim formatima) kao HTML datoteke ili štampane verzije. Da bi se kreirali ovi korisni izveštaji, unos podataka o projektu uključuje:
· Grejano područje
· Zahtev za grejanje
· Temperature protoka i povratka toplote
· Podaci o klimi (sa jednostavnog padajućeg menija), uključujući spoljnu temperaturu
· Vrsta rezervoara za toplu vodu, kapacitet skladištenja i ciljna temperatura tople vode.

Aquarea Designer će izračunati troškove energije u pogledu tople vode, grejanja i pumpanja. Pokazaće radne sate opreme i izračunaće COP (koeficijent efikasnosti grejanja). Zatim omogućuje projektantu da klijentima pokaže poređenje sa ostalim opcijama opreme, kao što su grejanje konvencionalnim gasnim kotlovima, naftni sistemi, grejanje na drva, standardno grejanje električnom energijom i akumulacione peći. Ovim se upoređuju režijski troškovi, troškovi prvobitnog ulaganja i troškovi održavanja. Poređenje može takođe da se izradi za CO2 emisije i uštede.