Интелигентен контролер (CZ-256ESMC2), сензорен екран

Ограничено съдържание за забранена операция
„Забрана“ означава ограничаване на оперативното съдържание от дистанционното управление. Възможно е също да се променят дейностите, обект на забрана.

Ограничено съдържание (ограниченията могат да се задават от потребителя)
Индивидуално: Няма зададени ограничения за работата с дистанционния контролер. Но съдържанието ще се върне към последно използваните настройки на контролера. (Приоритет на последно използваното.)
Забрана 1: Дистанционният контролер не може да се използва за ВКЛ./ИЗКЛ. (Всички други операции от него са възможни.)
Забрана 2: Дистанционното управление не може да се използва за ВКЛ./ИЗКЛ., промяна на режима на работа или задаване на температура. (Всички други операции от него са възможни.)
:Забрана 3: Дистанционният контролер не може да се използва за промяна на режима на работа или задаване на температура. (Всички други операции от него са възможни.)
Забрана 4: Дистанционният контролер не може да се използва за промяна на режима на работа. (Всички други операции от него са възможни.)

Забележка: Избягвайте съвместната употреба на система AMY и интелигентен контролер, щом става дума за същата оперативна линия от вътрешно/външно тяло.

Размери (В x Ш x Д): 240 x 280 x 138 мм
Захранване: 100 до 240 В променлив ток (50 Хц), 30 Вт (отделно захранване).
В/И част: Дистанционно подаване (безпотенциален контакт): ВКЛ./ИЗКЛ. на всички Дистанционно извеждане (безпотенциален контакт): всички ВКЛ./всички аларми (външно захранване с 30 В променлив ток, 0,5 А)
Обща дължина на окабеляване: 1 км за всяка система.
Само за вграждане в панела.
Могат да се управляват макс. 256 вътрешни тела (4 системи х 64 тела). Задължителен е външният монтаж на комуникационен адаптер CZ-CFUNC2 в случай на три или повече системи

Възможно е управление в следните режими: серия, зона, участник или група

Управлението е възможно за: ВКЛ./ИЗКЛ., задаване на работен режим, задаване на температура, скорост на вентилатора, посока на въздушния поток (когато се ползва без дистанционен контролер) и забрана на локалното действие на дистанционен контролер (забрана 1, 2, 3, 4).

Възможна е и система без дистанционен контролер. Възможна е и съвместна употреба с дистанционен контролер или системен контролер.

Можете също да ползвате таймер с график или задаване на ваканционен период.

Възможно е пропорционално разпределение на енергията за климатизация. Можете да експортирате файл *.csv на външна карта CF (допълнителна принадлежност).

Импулсен сигнал от електромер/газомер

В случай на съвместна употреба с безжичен дистанционен контролер има ограничения по отношение на режима на управление. Моля, използвайте го само с „Позволение“и Забрана 1.
A. Интелигентен контролер CZ-256ESMC2
B. Системен сигнал х 4
C. RS 485 (екраниран проводник)
D. Комуникационен адаптер CZ-CFUNC2
E. Системен сигнал х 4
F:
Свързана система № 1
G. Свързана система № 2
H. Свързана система № 3
I. Свързана система № 4
Примерен дисплей
Макс. 4 връзки могат да бъдат свързани за работната линия външно/вътрешно тяло = макс. 64 вътрешни тела х 4 (256 тела) макс. 30 външни тела х 4 (120 тела).