Новите екологични кондензаторни агрегати с CO2 за търговско охлаждане

Студена верига с CO2 на Panasonic – серия CR – акценти