Fan Coil

  • Fan Coil compatible with Aquarea and VRF Systems

Smart fan coils

  • Fan Coils for Heat Pump application

Sanitary Tanks

Panasonic offers best combination of Aquarea with DHW. The wide range is covered with 1 Tank with buffer tank, 2 Stainless Tanks with energy efficiency class A and 5 Enamelled tanks from 150 to 400L.

Вентилационен уред за оползотворяване на топлината

Вентилаторното тяло за оползотворяване на топлината е проектирано не само да осигурява добро качество на въздуха в помещенията, но също така е проектирано да възстановява топлината, която иначе би се загубила по време на вентилацията. Тези вентилационни системи за възстановяване на топлината се използват, за да подпомогнат задържането на топлина.

  • Високо качество на въздуха в помещението
  • Икономия на енергия
  • Спестява място
  • Усъвършенстван потребителски интерфейс

Вентилаторен конвектор

Предлагани в широка гама от модели, вентилаторните конвектори перфектно се адаптират към почти всяко пространство. Гама вентилаторни конвектори за отопление и охлаждане с мощности от 0,5 до 21,9 kW при охлаждане и от 0,6 до 21,5 kW при отопление.

Повече опции за вентилаторни конвектори в гамата „Чилъри“