Комплект за свързване на климатична камера за ECOi и ECO G

Комплектът за свързване на климатична камера е комбинирано решение за климатизация и вкарване на пресен въздух.

Новите комплекти за свързване на климатична камера свързват системи ECOi към системи с климатична камера, като за целта ползват същия кръг на хладилния агент като VRF.
Комплектът за свързване на климатична камера Panasonic разполага с широки възможности за свързване, което гарантира лесната му интеграция.

Вижте продукта

Решение за хотели, офиси, сървърни помещения или големи сгради, където е необходимо управление на качеството на въздуха, като например влажност и приток на пресен въздух.

Комплектите за свързване на климатична камера Panasonic предлагат широки възможности за свързване, така че могат да бъдат лесно интегрирани в различни системи.
Използването на климатична техника не само подобрява качеството на въздуха в помещението, но и има потенциал за икономии на енергия. Така например, ако вентилирате неконтролирано помещението си чрез отваряне на прозорците, през отоплителния сезон ще бъдат изгубени значителни количества топлина, а през сезона за охлаждане отвън ще навлиза горещ въздух. Климатичните системи позволяват използването на допълнителна „безплатна“ енергия чрез модулите за оползотворяване на топлината, като по този начин се понижават оперативните разходи.
Колкото по-широка е зоната на комфорта, толкова повече са възможностите за пестене на енергия.
ECOi и ECO G: 16, 28 и 56 kW
Печатна платка, трансформатор, автоматичен контролен вентил с електромагнитно задвижване, 4 термистора, клемна база и кутия с електрически компоненти.Главни компоненти на механичните вентилационни системи
Главните компоненти на механичните вентилационни системи са: климатична камера (AHU), въздухопроводи и елементи за разпределение на въздуха.


Управление на консумацията на външно тяло посредством външен сигнал 0 – 10 V.
1. Комплект за свързване на климатична камера
2. Външна система за сграден мениджмънт (BMS)
3. Управление на мощността 0 – 10 V
4. Външно тяло ECOi/ECO G
5. Климатична камера (AHU)1. Изпускан въздух
2. Външен въздух
3. Връщащ се въздух
4. Доставян въздух

Комплект за свързване на климатична камера

Печатна платка, датчик за мощността, клемен блок
Термистор х2 (хладилен агент: E1, E2)
Термистор (Въздух: TA, 1 сензор)
Жично дистанционно управление. CZ-RTC6BLКомплект за свързване на климатична камера 16, 28 и 56 kW за ECOi и ECO G

С външни тела ECOi
Комплектът за свързване на климатична камера се използва с външни тела ECOi. 3 модела за системата VRF: 5 HP (PAW-160MAH3M), 10 HP (PAW-280MAH3M) и 20 HP (PAW-560MAH3M).
С външни тела ECO G
· Един комплект за свързване на климатична камера се ползва с един агрегат ECO G. Не могат да се ползват няколко комплекта за свързване на климатична камера
· Не се позволява смесено свързване със стандартни вътрешни тела
· Спецификациите на захранването са: еднофазно, 220 – 240 V
Примерна система с голяма мощност (повече от 56 kW)
3 х [печатна платка, трансформатор, автоматичен контролен вентил с електромагнитно задвижване, термистор х 4 бр., клемна база и кутия с електрически компоненти]. Примерна система 140 kW.
1. Тръба за газ / 2. Тръба за течност / 3. Външно тяло / Комуникация с вътрешно тяло / 4. Входна температура / 5. Изходна температура / 6. Температура на течността / 7. Температура на газа / 8. Сигнал за работа на вентилатора / 9. Печатна платка за електромотора на вентилатора