Energy Recovery Ventilation

Потиска промените в температурата в помещението, като същевременно осигурява свеж въздух. Възстановява до 77% от топлината на изходящия въздух, за да осигури екологична и енергийно ефективна сграда.

AHU connection kit

Комплект за свързване на въздухообработващо устройство 16, 28 и 56 kW за ECOi и ECO G.

Air Curtain with DX Coil

Високоефективна въздушна завеса, свързана с вашата VRF инсталация. EC двигател на вентилатора за гладка работа и ефективна производителност. Предлагат се 2 вида въздушен поток: Jet-Flow и Standard. Лесно почистване и сервизно обслужване.